Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 6. töönädal

Esmaspäev, 20. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 6. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kultuuriminister Rein Lang, kaitseminister Mart Laar, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad vastavalt PRIA toetusrahade kasutamist (nr 105), teavikute riigipoolset toetussummat (nr 92), ajateenijatele kehtestatud tervisenõudeid (nr 100), Euroopa Liidu raha kasutamist (nr 106), Leisi päästekomando sulgemist (nr 97) ning Palamuse päästekomando sulgemist (nr 104).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit; kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Kristiina Ojulandiga; Eesti seisukohad 27. veebruaril toimuval EL üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungil;

keskkonnakomisjonis – ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu tegevusest;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) autoriõiguslikud aspektid;

maaelukomisjonis – gümnaasiumide reform maapiirkonnas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta eelnõu osas;

majanduskomisjonis – ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Valgustuse tulevik. Uuendusliku valgustustehnoloogia kasutuselevõtmise kiirendamine“ osas; Eesti seisukohad riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondi määruste eelnõude kohta;

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamisleping; arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamine“ osas; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Kreeka toetusprogrammist; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE);

riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta;

sotsiaalkomisjonis – psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (170 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikmete Kristiina Ojulandi ja Indrek Tarandiga; Eesti panus maailma läbi arengukoostöö ja Teeme Ära Maailm liikumise, kutsutud Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert Evelin Andrespok ning Teeme Ära ja Maailmakoristus 2012 peamotivaator Rainer Nõlvak; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena – väliskomisjoni ettekanne;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonid; majanduslike huvide deklaratsiooni esitavate ametiisikute täpsustatud nimekiri;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Vabadussõja võidusamba rajamise korraldus“, kutsutud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe, Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istungit saab jälgida Riigikogu veebilehel: http://live.riigikogu.ee/live

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste kultuurinõukoja koosolekul.

Kell 14.30 – Toompea lossi kunstisaalis esitletakse Eesti esimest soouuringute õpikut. Sügisel ilmunud ning 2011. aastal parima kõrgkooliõpiku nominendiks esitatud teos toob kokku Eesti juhtivaid soouurijaid ja noored humanitaar- ning sotsiaalteadlased, et lahata soolise analüüsi erinevaid võimalusi. Lühikeste sõnavõttudega esinevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna, Avatud Eesti Fondi (AEF) juhataja Mall Hellam ja AEFi nõukogu liige ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane

Teisipäev, 21. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riiklik küsimus – välispoliitika. Ettekannetega esinevad välisminister Urmas Paet ning Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 16 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamise kohta“, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta, Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Valgustuse tulevik – Uuendusliku valgustustehnoloogia kasutuselevõtmise kiirendamine“, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa riskikapitalifondide kohta;

kultuurikomisjonis – kell 14 arvamus kutsekvalifikatsioonide direktiivi eelnõu kohta;

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Keskkonnainvesteeringute Keskuses;

majanduskomisjonis – hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta. Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused 2011;

väliskomisjonis – kell 14 väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: Eesti ettevõtluse huvid ja võimalused Aasias, kutsutud Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare, AS Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi, GuardTime’i juht Raul Vahisalu ja NOW! Innovations’i tegevjuht Üllar Jaaksoo;

õiguskomisjonis – kell 13 arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine“ kohta; karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE);

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv külastab Põhja-Talllinna sotsiaalkeskust.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku John Morrisoniga.

Kell 15Laine Randjärv külastab Merimetsa tugikeskust.

Kell 15.30 – säästva energia toetusrühma koosolek, arutusel on elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (139 SE) seotud küsimused. Sõnavõttudega esinevad majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Ando Leppiman ning Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist (ruum L 332).

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Norra suursaadiku Lise Kleven Grevstadiga ning osaleb näituse „Manor schools – the shining pearls“ avamisel Rahvusraamatukogus.

Kolmapäev, 22. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE) ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE), elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE), rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seaduse eelnõu (163 SE).

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste pidulikul üleandmisel Riigikogu konverentsisaalis.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb Eesti Vabariigi 94. aastapäeva puhul kõnega Mustamäe kultuurikeskuses Kaja.

Neljapäev, 23. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung 

„Eesti Turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015″ 2011. aasta täitmise aruanne. Ettekandega esineb siseminister Ken-Marti Vaher.

Komisjonides:

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli auditiaruanne „Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes“;

majanduskomisjonis – kell 14 valitsuse esitatud tegevuskava “Eesti merenduspoliitika 2011 – 2020“;

väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 27. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil;

Kohtumised ja üritused:

Kell 8.55 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab külalisõpetajana tunni Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Kell 10 – Riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühm kohtub Iisraeli suursaadiku Dan Ashbel’iga.

Kell 12Jüri Ratas kohtub Loo koolis 5. – 12. Klassi õpilaste ja õpetajatega.

Kell 13Ene Ergma kohtub Maroko suursaadiku Mina Tounsi’ga.

Kell 13.30Jüri Ratas külastab 45. aastapäeva tähistavat Kadaka Lasteaeda.

Kell 14Ene Ergma kohtub Portugali suursaadiku Maria de Fàtima de Pina Perestrello’ga.

Reede, 24. veebruar

Eesti Vabariigi 94. aastapäev

Kell 7.35 – Riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni (Toompea lossi hoovis). Kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, õnnistussõnad ütleb EELK peapiiskop Andres Põder. Ene Kangroni, Kuldar Schütsi ja Kalev Kütaru dirigeerimisel tulevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ja Kaitseliidu Tallinna Maleva puhkpilliorkestri esituses ettekandele Enn Võrgu „Eesti Lipp“ ning Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“.

Kell 8.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab Toompea lossi hoovis akadeemiliste organisatsioonide rongkäiku.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma jälgib Kaitseväe paraadi Tartus.

Kell 13.30Ene Ergma osaleb riigi teaduspreemiate, F.J. Wiedemanni keelauhinna, spordi- ja kultuuripreemiate kätteandmisel.

Kell 14 – Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad aastapäevatseremoonial Jüriöö pargis Tallinnas.

Kell 18 – Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese ja pr Evelin Ilvese vastuvõtt Vanemuise kontserdimajas.

Riigikogu liikmed osalevad päeva jooksul veel paljudel Eesti Vabariigi 94. aastapäeva tähistamise üritustel.

*

Välislähetused:

20. – 23. veebruarini

Riigikogu liige Peeter Laurson osaleb Konrad Adenaueri Fondi kutsel Saksamaal Saarbrückenis Saarlandi liidumaa korraldatavas õppe- ja koostööprogrammis, mille jooksul jälgitakse ka kohalike valimiste valimiskampaaniat.

22. – 25. veebruarini 

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaal Berliinis rahvusvahelisel konverentsil „Ühine majandusvalitsus Euroopa Liidule?“, kus ta esineb ka ettekandega. Visiidi käigus kohtutakse Nordrhein-Westfahleni liidumaa Euroopa asjade ja meediaministri ning Bundestagi Balti parlamendirühmaga.

22. – 25. veebruarini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Jaak Allik osalevad Austrias Viinis OSCE PA 11. talveistungil.

24. veebruarist – 2. märtsini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on Eesti seltsi kutsel Ameerika Ühendriikides Seattle’is ja Kanadas Vancouveris, kus ta osaleb Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud üritustel. Riigikogu väliskomisjoni USA töövisiidi ettevalmistamisega seoses külastab Mihkelson ka Washingtoni.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside