Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 6. töönädal

20. – 23. veebruar

Esmaspäev, 20.veebruar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse Riigikogu töönädala päevakord, mille projekti järgi tuleb arutusele kümme teemat. Pärast töönädala päevakorra kinnitamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed saavad esineda vabalt valitud teemadel.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 27.-28. veebruaril toimuval EL-i üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet. Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Liidu säästva arengu strateegia läbivaatamist käsitlev Euroopa Komisjoni teatis. Metsaseaduse eelnõu (833 SE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE).

Kultuurikomisjonis – p õhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE). Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" muutmise eelnõu.

Maaelukomisjonis – arutusel tasakaalustatud regionaalareng; kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaarega.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE).

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Riigikohtule seoses Riigikogu otsusega „Riigikohtu seisukoha taotlemine EV põhiseaduse § 111 koostoimes EV põhiseaduse täiendamise seaduse ja EL õigusega tõlgendamise asjus”.

Riigikaitsekomisjonis – XIV Kõrgemate Riigikaitsekursuste programmi tutvustamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad. Kolme Balti riigi parlamentide kaitsekomisjonide ühisseisukohtade projekti arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – arutusel õiguskantsleri ettekanne nr 1 vanemahüvitise ja sünnihüvitise vahe hüvitamise kohta vanemahüvitise seaduse alusel. Lastekaitseseaduse ettevalmistamisest.

Väliskomisjonis – Riigikogu avaldus "Demokraatia toetuseks Valgevenes" (837 AE). Riigikogu ja Riigikogu Kantselei 2007. aasta välissuhtlemise eelarve; kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ja välissuhete osakonna juhataja Merle Pajula.

Õiguskomisjonis – Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (822 SE); päästeseaduse, lõhkmaterjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE); politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning selllest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Teisipäev, 21. veebruar

Kell 10 algava istungi esimese päevakorrapunktina tuleb arutusele 54 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse “Demokraatia toetuseks Valgevenes” eelnõu (837 AE). Järgnevalt menetletakse Eestimaa Rahvaliidu, Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna fraktsioonide algatatud keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE) esimest lugemist.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE).

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Maaviljeluse Instituuti, arutusel põllumajandusteaduste olukord ja perspektiivid.

Majanduskomisjonis – Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE). Arutusel õiguskantsleri 6. septembri 2005.a. ettekanne nr 2 „Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustatavate sätete põhiseadusepärasuse kohta”. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu säästva arengu strateegia läbivaatamist.

Õiguskomisjonis – kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (745 SE); kutsutud justiitsministeeriumi esindajad. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse vastastikuse tunnustamise põhimõtete kohaldamise kohta kriminaalkohtu otsustele, mis näevad karistusena ette vangistuse või muu vabadust piirava meetme eesmärgiga tagada nende täitmine Euroopa Liidus. Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis käsitleb liikmesriikide sisejulgeoleku eest vastutavate asutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terrorismikuritegude ja teiste raskete kriminaalkuritegude tõkestamise, avastamise ja uurimise eesmärgil, eelnõu.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab Toompea lossis Narva noorteparlamendi liikmeid (ruumis 262).

Kell 15 Ergma avab Toompea lossi Valges saalis Kodanikuühenduste Aasta Tegija auhinnatseremoonia. Auhinnad jagatakse välja viies kategoorias: Aasta MTÜ; Aasta Sihtasutus; Aasta Missiooniinimene; Aasta Kaasav Ametnik ja Aasta Tegu. Ergma kõrval õnnitleb laureaate ka regionaalminister Jaan Õunapuu. Tseremoonia juhatab sisse Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Kolmapäev, 22. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 6 eelnõu, millest 4 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE). Esimesel lugemisel menetletakse valitsuse algatatud metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Üritused:

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Šoti parlamendi esindajate Bruce McFee ja Andrew Mylne`iga (RK esimehe külalistetoas). Kell 11 võtab Ergma vastu Brasiilia suursaadiku Luiz Sergio Gama Figuiera.

Kell 12 – Riigikogu liige Sven Mikser kohtub Horvaatia asevälisministri P. Simenovic’iga.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Serbia ja Montenegro suursaadiku Igor Jovoviciga (L253).

Neljapäev, 23. veebruar

Kell 10 algaval istungil esineb justiitsminister Rein Lang ettekandega „Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010” elluviimise kohta. Teisel lugemisel menetletakse Eestimaa Rahvaliidu, Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna fraktsioonide algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE).

Komisjonides:

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 27.-28.2 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil; kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Üritused:

Kell 9
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hiina suursaadiku Hong Jiuyin`iga. Kell 13.15 kohtub Ergma Ukraina suursaadiku Pavlo Kiriakov`i ja kell 14 Armeenia suursaadiku Ashot Hovakimian`iga.

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 88. aastapäevale pühendatud vastuvõtul Kadrioru väliskunstimuuseumis.

Reede, 24. veebruar

Iseseisvuspäev

Kell 7.34 algab Eesti riigilipu heiskamise tseremoonia Toompea lossi hoovis. Avakõnega astub üles Riigikogu esimees Ene Ergma, osa võtavad Riigikogu ja valitsuse liikmed, samuti diplomaatilise korpuse esindajad, oodatud on kõik huvilised.

Kell 12.25 tervitab Riigikogu esimees Toompea lossi õuel Eesti akadeemiliste organisatsioonide liikmeid. Kell 13 osaleb Ergma Eesti Teaduste Akadeemias riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiate ning F.J. Wiedemanni keeleauhinna kätteandmise tseremoonial.

Kell 18 algab rahvusooperis Estonia pidulik kontsert, millele järgneb Vabariigi Presidendi vastuvõtt. Vastuvõtule on kutsutud kõik Riigikogu liikmed.

***

Välislähetused:

18. – 22. veebruar

Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu ja liige Olav Aarna osalevad Viinis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee kaitsekomitee istungitel ja kohtumistel Euroopa Liidu eesistujariigi valitsuse ja parlamendi esindajatega.

19. – 21. veebruar

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Viinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Üritusel tutvustatakse Austria eesistumise prioriteete, käsitletakse rahvusparlamentide subsidiaarsuse kontrolli ja Lissaboni strateegia demograafiliste aspektidega seotud küsimusi.

20. – 21. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Meelis Atonen osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni korraldataval parlamentidevahelisel arutelufoorumil „Kuidas suurendada eurotsooni majanduskasvu?”

22. – 23. veebruar

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Prahas Euroopa Nõukogu ja Tšehhi Välisministeeriumi poolt korraldataval Valgevene teemalisel kohtumisel.

22. – 23. veebruar

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks osaleb Brüsselis kohtumisel Euroopa Komisjoni meedia- ja audiovisuaalse direktoraadi juhataja ja ametnikega.

22. – 26. veebruar

Riigikogu OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik, liige Ela Tomson ja asendusliige Peeter Tulviste osalevad Viinis OSCE PA talveistungi töös.


23. – 24. veebruar

Riigikaitsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš osaleb Vilniuses Leedu Seimi korraldataval konverentsil „Kuidas muudab meid Venemaa sõda Tšetšeenia vastu?”.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside