Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 6. töönädal, komisjonide istungid, sotsiaalkomisjon korraldab avaliku istungi, Riigikogu likmete kohtumised ja välislähetused

20. – 23. oktoober 2003

Esmaspäeval, 20. oktoobril kell 15.00 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete neljale arupärimisele kaitseminister Margus Hanson ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen . Arupärimised käsitlevad Eesti kaitsevõimet ja kaitsekontseptsiooni, laevanduspoliitikat ja sadamate probleeme, Riigi infotehnoloogia valdkonna koordineerimist ning isikutele eluaseme omandi võimaldamise küsimusi. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 21. oktoobril algab täiskogu istung kell 10.00. Arutusele tulevad kriminaalpoliitika arengusuunad kui olulise tähtsusega riiklik küsimus, ettekannetega esinevad justiitsminister Ken-Marti Vaher , siseminister Margus Leivo , haridus- ja teadusminister Toivo Maimets , sotsiaalminister Marko Pomerants ning õiguskomisjoni liige Ain Seppik. Päevakorra projekti kohaselt tuleb esimesele lugemisele ka Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaaliidus fraktsiooni ja Mõõdukate fraktsiooni esitatud kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmise otsuse eelnõu (158 OE).

Kolmapäeval, 22. oktoobril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts , kaitseminister Margus Hanson ja siseminister Margus Leivo . Kell 14.00 algaval istungil on arutusel 13 Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu, neist ühe eelnõu kolmas, kolme eelnõu teine ja 9 eelnõu esimene lugemine.

Neljapäeval, 23. oktoobril kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 1 seaduseelnõu, teisele lugemisele 2 seaduseelnõu ning esimesele lugemisele 2 otsuse-eelnõu.

Vt päevakorra projekt http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 20. oktoober

Keskkonnakomisjonis – saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE)

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), muudatusettepanekud 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõusse

Maaelukomisjonis – 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE) põllumajandust ja maaelu puudutav osa, sea- ja loomaliha tootmise probleemid

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule täiendavate selgituste andmine karistusseadustiku § 215 lõikes 2 sätestatud karistuse alammäära kooskõla kohta põhiseadusega, Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise Maksuametis aset leidvate asjaolude väljaselgitamiseks otsuse eelnõu (106 OE), Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise riigieelarve täitmise kontrollimiseks otsuse eelnõu (120 OE)

Rahanduskomisjonis – audiitori nimetamise Riigikontrolli 2003. aasta tegevuse kontrollimiseks otsuse eelnõu (153 OE), käibemaksuseaduse eelnõu (131 SE)

Riigikaitsekomisjonis – Euroopa liidu ühise kaitsepoliitikaga (ESDP) seotud küsimused ning Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu eelnõu kaitsepoliitikat käsitlev osa (kutsutud Välisministeeriumi esindajad)

Sotsiaalkomisjonis – kell 11.00 algab Toompea lossi Valges saalis avalik istung, kus käsitletakse vanemahüvitise seaduse eelnõuga seotud küsimusi. Ajakirjanikud on oodatud osalema.

Väliskomisjonis – arutusel on Eesti-Vene lihtsustatud piiriületusrežiim piiriäärsete valdade elanikele

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE)

Euroopa asjade komisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu (L 241 )

Teisipäev, 21. oktoober

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (141 SE)

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (152 SE)

Majanduskomisjonis – raudteeseaduse eelnõu (7 SE)

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu algatamisest, korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), Euroopa Parlamendi valmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE)

Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuste seaduse eelnõu (148 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE)

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaabis, kus kohtutakse viitseadmiral Tarmo Kõutsiga , arutusel on kaitsejõudude arengukava ja struktuur ning sõjalise kaitse alused

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE)

Väliskomisjon – ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga (vt riigikaitsekomisjonis)

Õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse eelnõu (146 SE), kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE)

Neljapäev, 23. oktoober

Kultuurikomisjonis – Riigikontrolli aruande ”Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevus koolituslubade andmisel põhikoolidele ja gümnaasiumidele” arutelu

Majanduskomisjonis – tolliseadustiku muutmise seaduse eelnõu (99 SE), toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (78 SE), Euroopa asjade komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (150 OE), kohanimeseaduse eelnõu (96 SE)

Sotsiaalkomisjonis – Eesti demograafiline seisund ja väljavaated – olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisega seonduv, vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE)

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (102 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE)

* * *

Esmaspäev, 20. oktoober

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Instituudi esindajatega

Teisipäev, 21. oktoober

Kell 13.00 – Riigikogu naiste ühenduse koosolek

Kolmapäev, 22. oktoober

Kell 10.00 toimub Riigikogu vanematekogu nõupidamine (ruum L 240), arutusele tuleb Riigikogu liikmete tööga seotud kulutuste hüvitamisega seonduv ning Eestit esindavad Euroopa Parlamendi liikmed 2004. aasta 1. maist kuni Euroopa Parlamendi valimisteni.

Kell 12.30 avab Riigikogu aseesimees Toomas Savi Toompea lossi kunstisaalis Silvi Liiva graafika näituse

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ukraina peaministri Viktor Janukovitšiga

Neljapäev, 23. oktoober

Kell 9.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestist lahkuva Suurbritannia suursaadiku Sarah Squire´ga .

23. – 25. oktoober

Eestis on visiidil Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni aseesimehe Gintautas Mikolaitis´ega .

Neljapäev, 23. oktoober:

14.15 – Valga Lihatööstuse külastamine

16.00 – AS Sangaste Linnas (Heleni viljahelbed)

17.00 – Sangaste loss

Reede, 24.oktoober:

9.00 – OÜ Hellenurme Vesiveski

11.00 – Messi Kagu-Eesti ettevõtlus 2003 külastamine Põlvas

12.00 – ekskursioon Põlva linnas

15.00 – Põlva POÜ avalaut

15.45 – Toomas Tobrelutsu talu

17.00 – vestlusring Põlvamaa põllumajandustootjate esindajatega

Laupäev, 25. oktoober:

9.00 – Tiit Niilo Nopri talu

10.30 – Suure Munamäe vaatetorn

11.50 – Kalev Kanni talu, asundustalunike pilootprojekti tutvustamine

Leedu parlamendidelegatsioon lahkub Eestist laupäeva pärastlõunal.

Leedu kolleege võõrustavad ja saadavad visiidil Riigikogu maaelukomisjoni liikmed.

Reede, 24. oktoober

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tartu Ülikooli arengukonverentsil.

Laupäev, 25. oktoober

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb moderaatorina Eesti NATO ühingu ja Norra NATO ühingu korraldataval rahvusvahelisel konverentsil ”NATO Membership, the Challenges of Vulnerabilities in Modern Societies and Securing Information Technology”, mis toimub 24. – 25. oktoobrini Laulasmaal.

Kell 14.00 – Riigikogu aseesimees Toomas Savi kohtub Käärikul nn sügiskooli raames Tartu Ülikooli tudengitega.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

19. – 22. OKTOOBER

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Londonis Wilton Park´i konverentsil ”USA ja Euroopa suhted pärast Iraaki – transatlantiliste suhete ümberhindamine”.

20. – 21. OKTOOBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi osaleb Euroopa Parlamendi (EP) vaatlejana Strasbourgis EP täiskogu istungil.

22. – 24. OKTOOBER

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Itaalias Roomas Euroopa Liidu liikmesriikide, liituvate riikide ja kandidaatriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.

25. – 30. OKTOOBER

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja delegatsiooni juhi asetäitja Trivimi Velliste osalevad Norras Oslos Põhjamaade Nõukogu 55. istungjärgul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside