Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 9. töönädal

20. – 23. märts

Esmaspäev, 20. märts

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädal päevakord, mille projektis on 19 teemat. Pärast päevakorra kinnitamist algab vaba mikrofon.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnasõbralike transpordivahendite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta. Kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – ü levaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2005. aastal.

Kultuurikomisjonis – õppekavaarenduse arutelu.

Maaelukomisjonis – arutusel tasakaalustatud regionaalareng; kutsutud keskkonnaminister Villu Reiljan.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta üleandmisega seotud küsimused. Ettevõtluspoliitika arutelu. Ehitamise, ehituse kvaliteedi ja järelevalvega seotud küsimused. Postiseaduse eelnõu (815 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni esitatud rohelise raamatu, mis käsitleb kohtualluvuskonflikte ja ne bis in idem põhimõtte rakendamist kriminaalmenetluses, kohta. Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (851 OE).

Rahanduskomisjonis – ühisistung r iigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel Euroopa Kontrollikoja tegevus ja aastaaruanne. Kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE) ja punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni tegevusest . Arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle riikliku tähtsa küsimusena Riigikogu täiskogu istungil 6. aprillil 2006. Schengeni tegevuskava 2006-2007; kutsutud siseministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE). Arvamuse andmine ELAKile Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohtualluvuskonfliktidest ja ne bis in idem põhimõtte rakendamisest kriminaalmenetluses. Euroopa Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse raamprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine aastateks 2007 – 2013”.

Teisipäev, 21. märts

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 7 eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 5 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tulevad spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE) ja keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE).

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, arutusel Eesti seisukohad 23.-24. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul; kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Kultuurikomisjonis – muusika- ja teatriarenduskeskuse väljaarendamise arutelu.

Maaelukomisjonis – ülevaade maaelu arengukava 2004-2006 meetmete ning riikliku arengukava 2004-2006 maaelule, põllumajandusele ja kalandusele suunatud meetmete rakendamisest. Järgnevalt arutusel kalanduse strateegia.

Põhiseaduskomisjonis – poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu. Välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Paldiski väeosadesse.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (826 SE).

Väliskomisjonis – välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, väärtoemenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonnateenuse seaduse muutmise eelnõu (791 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teadusfondi 15 aastapäeva tähistamisel Eesti Rahvusraamatukogus.

Kolmapäev, 22. märts

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, välisminister Urmas Paet ja minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 11 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 2 teisele ja 7 esimesele lugemisele. Kolmandal lugemisel on kavas menetleda spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE) ja keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE). Esimesel lugemisel on teiste hulgas valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE).

Üritused:

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri 10. aastapäeva kontserdil Estonia Kontsertsaalis.

Neljapäev, 23. märts

Kell 10 algaval istungil toimub korraline Riigikogu juhatuse valimine.

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Gruusias, Ukrainas ja Valgevenes; kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Reede, 24. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 27.-28. märtsil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel; kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta; kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja. Kohtumine Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liidu Eesti esindajatega uute ravimite kättesaadavust puudutaval teemal. Seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohtualluvuskonfliktide ja ne bis in idem põhimõtte rakendamise kohta kriminaalmenetluses; kutsutud justiitsministeeriumi esindaja. Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse raamprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” aastateks 2007-2013.

***

Välislähetused:

19. – 22. märtsini

Riigikogu liikmed Mati Kepp ja Jarno Laur (20.–22.3) osalevad Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli ametlikul visiidil Moldova Vabariiki.

20. märts

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Riias Eesti, Läti, Leedu ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esindajate kohtumisel.

20. – 23. märtsini

Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourgis ECRI (Euroopa Komisjoni rassismi ja antitolerantsuse vastase komitee) 39. plenaaristungil, kus muu hulgas tuleb arutusele koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.

23. – 24. märtsini

Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb ja esineb Vilniuses toimuval Euroopa-Venemaa foorumil.

23. märts – 2. aprill

Riigikogu Eesti-Hiina Parlamendirühma esimees Peeter Kreitzberg, aseesimees Rain Rosimannus ja liikmed Urmas Reinsalu (26.03.-02.04.), Jüri Tamm, Tiit Tammsaar ja Toivo Tootsen on Hiina Rahvavabariigis, kus toimuvad kohtumised Hiina Rahvaesindajate Kogus, Hiina Rahva Poliitilise Konsultatiivkonverentsi liikmetega Guangzhou, Macau ja Hong Kongi seadusandlikes kogudes.

23. – 25. märtsini

Lääne – Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus osaleb Brüsselis NATO peasekretäri, NATO suursaadikute ja Lääne-Euroopa Liidu Assamblee poliitika-, kaitse- ning tehnoloogia ja õhuruumi komiteede kohtumisel.

23. – 26. märtsini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb Haagis Balti Assamblee presiidiumi istungil ja Beneluxi parlamendi kevadistungil.

24. – 27. märtsini

Riigikogu liikmed Arnold Kimber, Helle Kalda, Sven Sester, Jarno Laur ja Peeter Tulviste osalevad Ukraina parlamendivalimiste vaatlemisel OSCE PA delegatsiooni koosseisus. Parlamendivalimiste vaatlemisel osalevad ka Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed Toomas Alatalu ja Andres Herkel ning Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside