Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelinformatsioon Riigikogu IX istungjärgu 2. töönädala päevakorrast, komisjonide tegevusest, välislähetustest ja üritustest.

Riigikogu IX istungjärgu 2. töönädal

20. – 23. jaanuar 2003

Esmaspäeval, 20. jaanuaril kell 15.00 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele siseminister Ain Seppik, keskkonnaminister Heiki Kranich ning õiguskantsler Allar Jõks. Arupärimised käsitlevad uimastiäri edendavaid arvutimänge, Eesti kalaturu ka kalanduse konkurentsivõimega seotud probleeme ning Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse kooskõla põhiseadusega. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 21. septembril kell 10.00 algaval istungil jätkub arutelu sotsiaalpartnerluse olukorrast Eestis olulise riikliku tähtsusega küsimusena. Teisele lugemisele on muuhulgas kavandatud ka Vabariigi Valitsuse, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Riigikogu liikme Lauri Vahtre algatatud Eesti Vabariigi seaduse Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta muutmise seaduse eelnõu (1184 SE, 1193 SE, 1207 SE, 1216 SE). Esimesele lugemisele tuleb päevakorra projekti kohaselt 8 eelnõu.

Kolmapäeval, 22. jaanuaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Sven Mikser, majandus- ja kommunikatsiooniminister Liina Tõnisson ning põllumajandusminister Jaanus Marrandi. Kell 14. algaval istungil tulevad 13 eelnõu hulgas teisele lugemisele ka 40 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks (1181 SE) ning Vabariigi Valitsuse algatatud võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1198 SE). Kolmandale lugemisele tuleb Vabariigi Valitsuse algatatud üürivaidluse lahendamise seaduse eelnõu (1070 SE). Esimesele lugemisele tuleb samuti 13 seaduseelnõu ning arutusele 1 otsuse eelnõu.

Neljapäeval, 23. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil arutatakse 2 eelnõu.

Kokku on 2. töönädala päevakorra projekti kavandatud 45 päevakorrapunkti.

* * *

Komisjonides

Esmaspäev, 20. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1236 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1248 SE), kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1271 SE)

Kultuurikomisjonis – täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1284 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1254 SE), ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1037 SE)

Maaelukomisjonis – maaparandusseaduse eelnõu (1246 SE)

Majanduskomisjonis – liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1163 SE), väärismetalltoodete seaduse eelnõu (1175 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks (1181 SE), võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1198 SE), Tallinna linnas ühiselamute erastamise käigus aset leidnud seadusrikkumiste selgitamiseks Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (1132 OE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 30 ja 35 muutmise seaduse eelnõu (1219 SE)

Rahanduskomisjonis – kütuseaktsiisi seaduse § 4 ja kütuseaktsiisi seaduse lisa muutmise seaduse eelnõu (939 SE)

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse eelnõu (1275 SE), otsuse ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (1285 OE)

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi seaduse Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta muutmise seaduse eelnõu (1184 SE, 1193 SE; 1207 SE, 1216 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1286 SE)

Väliskomisjonis – otsuse ”Ettepanek Vabariigi Valitsusele taotleda Vene Föderatsiooni valitsuselt Nõukogude Liidu okupatsiooniaastatel represseeritud Eesti vabariigi kodanikele kompensatsiooni maksmist” eelnõu (1087 OE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (1273 SE), väliskomisjoni visiit Leedu Vabariiki (27. – 29 jaan.), väljasõiduistung Pärnus (11. veebr.)

Õiguskomisjonis – pankrotiseaduse eelnõu (1269 SE), riigisaladuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seaduse eelnõu (1245 SE)

Euroopa asjade komisjonis – Euroopa Liiduga liitumise ajakava, kutsutud Välisministeeriumi asekantsler Alar Streimann ning liitumisega seotud eelnõud, kutsutud eurointegratsiooni büroo juhataja asetäitja Märt Kivine

Teisipäev, 21. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1248 SE)

Kultuurikomisjonis – muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1230 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (736 SE), Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (1150 SE)

Maaelukomisjonis – maareformiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1109 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (1292 SE)

Majanduskomisjonis – tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse eelnõu (1080 SE), patendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1100 SE), patendiõiguse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1116 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused

Põhiseaduskomisjonis – halduskoostöö seaduse eelnõu (474 SE), riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1283 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1242 SE), väikesaarte seaduse eelnõu (1234 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1190 SE), korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (1221 SE), isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1196 SE)

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1260 SE)

Riigikaitsekomisjonis – sõjaaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1249 SE), Vabariigi Presidendi töökorra seaduse, õiguskantsleri seaduse ja kaitseväeteenistuse muutmise seaduse eelnõu (1276 SE)

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning toodete ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1154 SE)

Väliskomisjonis – kell 14.00 algab kohtumine Vabariigi Presidendiga (Kadriorus)

Õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse, täitemenetluse seadustiku ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1269 SE), kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu (594 SE)

Neljapäev, 23. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – ettepanekud metsaseaduse muutmiseks

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1037 SE)

Majanduskomisjonis – kaevandamisseaduse eelnõu (965 SE), elektrituru seaduse eelnõu (1157 SE), maagaasi seaduse eelnõu (1158 SE), vedelkütuse seaduse eelnõu (1159 SE), kaugkütte seaduse eelnõu (1202 SE)

Sotsiaalkomisjonis – kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1178 SE), Eesti Haigekassa seaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (1072 SE), Eesti Vabariigi seaduse Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta muutmise seaduse eelnõu (1184 SE, 1193 SE; 1207 SE, 1216 SE)

Õiguskomisjonis – andmekogude seaduse muutmise seaduse eelnõu (1063 SE), kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1197 SE)

* * *

Kolmapäev, 22. jaanuar

Kell 16.00 osaleb Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg ”Euroopa juttude” raames toimuval arutelul Rahvusraamatukogus.

Neljapäev, 23. jaanuar

Kell 13.00 kohtub Riigikogu esimees Toomas Savi Eestis visiidil viibiva Uus-Meremaa suursaadiku David Bruce Payton´iga.

Reede, 24. jaanuar

Kell 10.00 esineb Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg ettekandega konverentsil ”Õpetajakoolitus kui kvaliteetse täiskasvanukoolituse alus (hotelli Central konverentsikeskuses).

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

20. – 21. JAANUAR

Riigikogu väliskomisjoni liige Mart Laar osaleb Brüsselis Euroopa Komisjoni ISTAG-i (Information Society Technologyies Advisory Group) istungil.

20. – 22. JAANUAR

Riigikogu aseesimehed Tunne Kelam, Peeter Kreitzberg (osalevad 20. – 21. jaan.) ja Riigikogu liikmed Liia Hänni (20. – 21. jaan.) ja Ülo Tärno (20. – 22. jaan.) osalevad Brüsselis Euroopa Tulevikukonvendi plenaaristungil. Ülo Tärno osaleb ka konvendi sotsiaalküsimuste töörühma istungil.

22. – 24. JAANUAR

Riigikogu majanduskomisjoni liige Aimar Altosaar osaleb Brüsselis TAIEX-i korraldataval tarbijakaitse alasel seminaril. Käsitletakse tarbijakaitseprobleeme Euroopa Liidus ning rahvusvahelises kontekstis, samuti tarbijakaitsealast õigust, eksitava reklaamiga seonduvat, toiduainete ohutust.

22. – 25. JAANUAR

Riigikogu väliskomisjoni esimees Anti Liiv osaleb Brüsselis Vilnius-10 grupile korraldatavas NATO programmis, mille korraldab USA esindus NATO juures. Käsitletakse NATO laienemise teemasid ning kriisijuhtimise küsimusi.

23. – 26. JAANUAR

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed Jaan Leppik ja Mart Nutt osalevad Vene Föderatsioonis Murmanskis konverentsil ”Murmansk ja uued võimalused Barentsi regioonis”, mille korraldab Põhja julgeolekupoliitika foorum (The Nordic Forum for Security Policy). Foorumi tööd koordineerib Euroopa julgeoleku Soome komitee.

26. – 28. JAANUAR

Riigikogu liige Ülo Tärno osaleb Brüsselis Euroopa Tulevikukonvendi sotsiaalküsimuste töörühma istungil.

Tagasiside