Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, istungitest, välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 13. töönädal

2.- 5. mai 2005

Esmaspäev, 2. mai

Kell 15 algaval istungil vastab keskkonnaminister Villu Reiljan arupärimisele kalapüügikvootide kohta (nr 150). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu siseturu teenuste raamdirektiivi eelnõu läbirääkimiste hetkeseis. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ELi ja rahvusvahelise koostöö osakonna väliskaubanduspoliitika talituse juhataja Maria Koidu.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 SE), ülevaade jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise korraldamise kohta.

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse "Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine" muutmise eelnõu, Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" muutmise eelnõu, ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE). Kell 15.45 Kohtumine Rootsi parlamendi hariduskomisjoni liikmetega.

Maaelukomisjonis – menetlusel nelja maaelukomisjoni liikme ettepanek komisjoni esimehe Jaanus Marrandi tagasikutsumiseks. Seisukoha andmine Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" kohta (619 OE).

Majanduskomisjonis – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooniga ja selle XI osa rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (618 SE), lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE). Keskkonnakomisjoni soovil arvamuse andmine Eesti säästva arengu riiklikule strateegiale ”Säästev Eesti 21”.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõud (603 SE, 614 SE), Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks" eelnõu (608 OE).

Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE). Seisukoha andmine dokumendile ”Säästev Eesti 21” (619 OE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ü levaade kohtumisest SIGMA esindajatega, ettekandja Harri Õunapuu. Riigikontrolli auditi ” Hooldusteenuste hanked" arutelu, ettekandja Toomas Varek. Samuti arutusel üleantud Riigikontrolli audit: "Tervishoiuvaldkonna töötajate vajadus ja koolitustellimus".

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE), Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Õiguskomisjonis – piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE), ohvriabi seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Teaduste Akadeemias Rootsi parlamendi hariduskomisjoni delegatsiooniga. Kohtumisest võtavad osa ka Riigikogu liige Olav Aarna, Teaduste Akadeemia president Richard Willems ja asepresident Ain-Elmar Kaasik.

Teisipäev, 3. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda nelja eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tulevad põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) ja Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21" eelnõu (619 OE). Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava aastateks 2006-2008.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine" muutmine eelnõu (632 OE), Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE), Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE). Arutusel Riigikohtu esindaja määramine Kohtute Haldamise Nõukotta.

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine Iraagis ja Iraagi ülesehitus, kutsutud Eerik-Niiles Kross.

Sotsiaalkomisjonis – seisukoha andmine otsuse eelnõule "Säästev Eesti 21" (619 SE), soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu 5.ühisistungist Pärnus 27.-29. aprillil. Kutsutud Balti Assamblee president ja Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla.

Õiguskomisjonis – hasartmänguseaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Üritused:

Kell 15. 30 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Soome kaitseministri Seppo Kääriäinen´iga.

Kolmapäev, 4. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, rahandusminister Aivar Sõerd ja välisminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 17 eelnõu, millest 8 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tulevad teiste hulgas valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE) ja tubakaseaduse eelnõu (350 SE) ning juhul kui eelnõu 613 SE teine lugemine teisipäeval, 3. mail lõpetatakse ka Riigikogu liikmete Väino Linde ja Ain Seppiku algatatud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE).

Neljapäev, 5. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale ja 1 teisele lugemisele.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE), töötajate usaldusisiku seaduse täiendamise seaduse eelnõu (605 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Eesti välispoliitika üldsuunad, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE), prokuratuuriseaduse § 59 täiendamise seaduse eelnõu (600 SE), väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Reede, 6. mai

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 10. mail toimuval erakorralisel konkurentsivõime nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar.

***

Välislähetused:

3.- 8. mai

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Kopenhaagenis (3. – 5.5) Põhja – Balti riikide parlamentide esimeeste kohtumisel ja Budapestis (5. – 8.5) Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esimeeste kohtumisel.

1. – 4. mai

Riigikogu liikmed Helmer Jõgi ja Jüri Tamm osalevad Pariisis Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni foorumil.

2. – 8. mai

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Jordaania Hašimiidi Kuningriigis Ammanis NATO PA Vahemere regiooni töörühma visiidil ja seminaril ”Uutest poliitilistest perspektiividest laienenud Kesk – Ida regioonis”.

5. – 6. mai

Riigikogu maaelukomisjoni liige Arnold Kimber osaleb Vilniuses rahvusvahelisel põllumajanduse, toidu- ja pakenditööstuse messil ”AgroBalt 2005” ning kohtumisel Saksamaa Sachsen-Anhalti liidumaa parlamendi toidu-, põllumajandus- ja metsanduskomitee delegatsiooniga.

5. – 9. mai

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen kohtub Krakovis Poola Seimi esindajatega ja osaleb 3. Parlamendisaadikute Maailmamaratonil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside