Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 4. töönädal 2. – 5. maini

Esmaspäev, 2. mai
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13.30 ühisistung põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust, Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus politseikolonelleitnant Lenno Reimand annab ülevaate Europoli tegevusest, kujundatakse komisjonide arvamus; ELAKi istungil ülevaade Riigikogu esindaja tegevusest Euroopa Parlamendis;
keskkonnakomisjonis – loodusobjektide kaitse alla võtmine (Haanja looduspargi Tallikõsõ sihtkaitsevööndi moodustamine, Kihnu laidude looduskaitseala kaitse-eeskiri);
kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Rein Langiga; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE);  
maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega;
majanduskomisjonis – kohtumine Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx esindajatega, arutusele tulevad energiasäästu, majade soojustamise ja kvoodiraha kasutamisega seotud teemad; kohtumine Tallinna Tehnikaülikooli esindajatega energiasäästu teemal (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – kell 13.30 ühisistung ELAKi ja õiguskomisjoniga;
rahanduskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi rahanduspoliitika” arutelu ettevalmistamine; Eesti Panga ülevaade majanduspoliitilisest olukorrast euroalal ja Eestis (ruum L 241);
sotsiaalkomisjonis – ettepaneku tegemine Bioeetika Nõukogusse Riigikogu esindajate nimetamiseks;
väliskomisjonis – Riigikogu välissuhtluse korraldusega seotud küsimused; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (18 OE); Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (19 OE); Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (20 OE); Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (21 OE); ülevaade arengutest Venemaal, kutsutud Balti Venemaa Uurimiskeskuse direktor Vladimir Juškin;
õiguskomisjonis – kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga; äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE); õiguskomisjoni esindaja nimetamine Kohtute Haldamise Nõukoja liikmeks; kell 13.30 ühisistung ELAKi ja põhiseaduskomisjoniga;
 
Üritused:
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Põhjamaade disainikuu Nordic Look avamisel (Hopneri maja, Raekoja Plats 18).
 
Teisipäev, 3. mai
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (15 OE), julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (16 OE), korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (17 OE).
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: riigi rahanduspoliitika. Ettekannetega esinevad Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, rahandusminister Jürgen Ligi ning Eesti Panga asepresident Märten Ross.
 
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – kell 12.30 väljasõiduistung Riigimetsa Majandamise Keskusesse (RMK), tutvumine metsanduse arengukava ja RMK tööga;
maaelukomisjonisväljasõiduistung Maaelu Edendamise Sihtasutusesse;
majanduskomisjonis – kell 14 kohtumine OÜ Energiasalv esindajatega, arutusele tulevad energiajulgeolek ja elektriga varustatus aastani 2023; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade energiasäästu teemal (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – kell 14 korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (17 SE), riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (15 SE) ning julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (16 SE); 
rahanduskomisjonis – kell 14 vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 24 SE);
riigikaitsekomisjonis – kell 14 ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Töötukassa Tõnismäe büroosse;
õiguskomisjonis – kell 14.15 väljasõiduistung Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti (Tervise 30);
 
Kolmapäev, 4. mai
 
Kell 13 – infotund.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Esimene lugemine: väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE).
 
Kell 12 – riigikaitsekomisjoni istung, arutusel on Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE), kutsutud kaitseminister Mart Laar.
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikogu kosmoseuuringute toetusrühma koosolekul (ruum L 333).
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hispaania suursaadiku Eduardo Ibáñez López-Dóriga’ga.
 
Neljapäev, 5. mai
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Teine lugemine – 3 eelnõu: riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (15 OE), julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (16 OE), korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (17 OE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjoniskell 14 kohtumine ASi Elering esindajatega, arutusel on nutivõrk ehk tark elektrivõrk; kohtumine ASi Eesti Energia esindajatega energiasäästu teemal (ruum L 332);
riigikaitsekomisjoniskell 10.30 väljasõiduistung, külastatakse kaitseväe suurõppust “Kevadtorm”;
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega.
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Riigikohtu esimehe Märt Raski ning Riigikohtu kolleegiumide esimeestega.
 
Kell 14.30 – põhiseaduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esindajad kohtuvad Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri (FRA) direktori Morten Kjaerumiga.
 
Kell 16.30– Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Norra pedagoogide delegatsiooniga (Riigikogu hoones).
 
Kell 19Ene Ergma osaleb Eestisse riigivisiidile saabuva Sloveenia presidendi Danilo Türk’i auks antaval pidulikul õhtusöögil (Kõltsu mõis, Laulasmaa).
 
Reede, 6. mai
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kutsus kokku erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimese koosoleku. Päevakorras on komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; komisjoni töökorra projekti läbivaatamine ja kinnitamine; komisjoni veebilehe pakkumiste tutvustus ja parima pakkujaga hankelepingu sõlmimise ettepaneku läbivaatamine ning komisjoni edasise töö kavandamine. Komisjoni liikmeteks on esitatud Taavi Aas, Meelis Atonen, Toomas Mattson, Ardo Ojasalu, Tiit Riisalo, Kaarel Tarand ja Anu Toots.
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Sloveenia presidendi Danilo Türk’iga. Kohtumisest võtab osa ka väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa.
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad AHHAA keskuse uue maja avamisel (Tartu, Sadama 1).
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Jaapani asevälisministri Yutaka Banno ja teda saatva delegatsiooniga.
 
Laupäev, 7. mai
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Rahva Muuseumi talgupäeval.
 
Pühapäev, 8. mai
 
Kell 12.20 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SEBi 29. Tartu Jooksumaratoni autasustamistseremoonial, kell 13 peab ta samas tervituskõne ja annab stardipaugu 10 km distantsil osalejatele, millele kell 13.30 järgneb Tartu Jooksumaratoni põhiautasustamine (Elva, Tartumaa Tervisespordikeskus).
 
*
 
Välislähetused:
 
3. – 4. maini
 
Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaal Leipzigis konverentsil „Ajakirjandus, meedia ja parlament“.
 
5. – 6. maini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ungaris Budapestis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on välispoliitika prioriteedid Ungari eestistumise ajal, Horvaatia liitumisläbirääkimistega seonduv ning Euroopa Liidu naabruspoliitika.  
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside