Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 8. töönädal, väliskomisjon ja Euroopa asjade komisjon peavad ühisistungit, täiskogus toimub välispoliitika arutelu, Eestisse tuleb visiidile Ungari parlamendi esimees pr Katalin Szili.

2. – 5. juuni 2003

Esmaspäeval, 2. juunil algab täiskogu istung kell 15.00, toimub vaba mikrofon.

Teisipäeval, 3. juunil kell 10.00 algaval täiskogu istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt teisele lugemisele Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2003. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (49 SE). Esimesele lugemisele on kavandatud 11 eelnõu, muuhulgas ka valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE). Kokku on teisipäeval kavas arutada 12 päevakorrapunkti.

Kolmapäeval, 4. juunil algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen ning põllumajandusminister Tiit Tammsaar. Kell 14.00 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 10 valitsuse algatatud seaduseelnõu.

Neljapäeval, 5. juunil kell 10.00 algaval istungil toimub täiskogus välispoliitika kui olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Ettekannetega esinevad välisminister Kristiina Ojuland, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang.

Kokku on 8. töönädala päevakorras 23 küsimust: vt päevakorra projekti http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 2. juuni

Keskkonnakomisjonis – saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE), arutusel on keskkonnaõiguse seisukord

Kultuurikomisjonis – etendusasutuse seaduse eelnõu (4 SE)

Maaelukomisjonis – söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (66 SE), väetiseseaduse eelnõu (5 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (1 SE), sotsiaalkomisjoni palvel arutatakse sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) põhiseaduspärasust, Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, korruptsioonivastase seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE)

Rahanduskomisjonis – riigilõivuseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE), maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (35 SE), informatsioon kohtumisest Hollandi riigikontrolöriga

Riigikaitsekomisjonis – turvaseaduse eelnõu (12 SE)

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse 2 eelnõu (67 SE ja 19 SE)

Väliskomisjonis ja Euroopa asjade komisjonis kell 13.00 algab Toompea lossis ruumis L241 kahe komisjoni avalik ühisistung , kus tulevad arutusele Eesti ühinemisleping Euroopa Liiduga ja liitumise mõjude analüüs, Euroopa Tulevikukonvent, Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletus, välispoliitika põhisuundade arutelu Riigikogu täiskogus ning Euroopa Liidu traditsiooniline sügiskonverents

NB! Ajakirjanikud on oodatud osalema.

Teisipäev, 3. juuni

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine

Kultuurikomisjonis – etendusasutuse seaduse eelnõu (4 SE), Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse eelnõu (20 SE)

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Tartus, tutvutakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti tööga

Majanduskomisjonis – 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (8 SE), Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu tööstustoodete vastavushindade ja tunnustamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (72 SE)

Rahanduskomisjonis – ülevaade Maksuameti tegevusest ja maksude administreerimisega seotud probleemidest, osaleb Maksuameti peadirektor Aivar Sõerd, alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 68 lg 1 muutmise seaduse eelnõu (37 SE), informatsioon Riigikontrolli aruandest, rehabilitatsioonitoetuste maksmise riskid ja eelarve kontrolli komisjoni moodustamine

Sotsiaalkomisjonis – inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni inimelundite ja –kudede siirdamist käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (56 SE), riiklike peretoetuste seaduse täiendamise eelnõu (32 SE)

Õiguskomisjonis – turvaseaduse eelnõu (12 SE), eradetektiivinduse seaduse eelnõu (13 SE)

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu ettevalmistamisega seotud küsimused Neljapäev, 5. juuni

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE)

Rahanduskomisjonis – riigi 2003. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (49 SE), maksukorralduse seaduse § 163 muutmise seaduse eelnõu (59 SE), käibemaksuseaduse § 5 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (44 SE)

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse 2 eelnõu (67 SE ja 19 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE)

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja maaktastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE), tegevuskava ”Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” (29 TK)

* * *

Esmaspäev, 2. juuni

Kell 14.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tartu Ülikooli rektori Jaak Aaviksoo inaugureerimise tseremoonial Tartu Ülikooli aulas.

Teisipäev, 3. juuni

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Küprose suursaadiku pr Loria Markides´ega.

Kell 14.15 – Ene Ergma kohtub Küprose suursaadiku pr Loria Markides´ega.

Kolmapäev, 4. juuni

Kell 16.00 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Sloveenia suursaadiku pr Darja Bavdaz Kuret´iga

4. – 5. juuni

Kolmapäeval, 4. juunil saabub Riigikogu esimehe kutsel Eestisse ametlikule visiidile Ungari Rahvusassamblee esimees pr Katalin Szili koos teda saatva delegatsiooniga.

Kell 13.45 – Ungari kolleegi võtab vastu Riigikogu esimees Ene Ergma, kohtumisel osalevad ka riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser, aseesimees Trivimi Velliste, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Euroopa asjade komisjonist Siiri Oviir.

Kell 14.45 – Ene Ergma ja Katalin Szili annavad ühise PRESSIKONVERENTSI.

Kell 16.00 – Ungari delegatsioon kohtub peaminister Juhan Partsiga.

Kell 16.45 – Katalin Szili ja teda saatva delegatsiooni võtab vastu president Arnold Rüütel.

Ene Ergma annab külalise auks ka piduliku õhtusöögi.

Neljapäeval, 5. juunil viibitakse Tartus.

Kell 11.00 toimub kohtumine Tartu Ülikooli rektori Jaak Aaviksooga.

Kell 12.15 külastatakse Balti Kaitsekolledžit, kus kohtutakse kolledži ülema brigaadikindral Michael Hesselholt Clemmeseniga.

Kell 13.00 toimub kohtumine Tartu linnapea Andrus Ansipiga.

Kell 14.30 algab väljasõit Valka, kus ungarlastega kohtub Valga linnapea Margus Lepik.

Ungari parlamendidelegatsioon lahkub Eestist neljapäeva õhtul.

Neljapäev, 5. juuni

Kell 13.30 – Riigikaitsekomisjon külastab Ämaris asuvat Õhuoperatsioonide Keskust ja Paldiskis asuvat Rahuoperatsioonide Keskust ning Skautpataljoni.

Kell 14.00 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestis volikirjade üleandmisega seotud viisakusvisiidil viibiva Angola suursaadiku hr Leovigildo da Costa e Silva´ga.

Kell 14.30 – Marko Mihkelson kohtub raporti ”Eesti ja Soome Euroopa Liidus” ühe autori Jaak Jõerüüdiga.

Reede, 6. juuni

Kell 11.30 – Väliskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni peasekretäri David O´Sullivaniga.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. – 5. JUUNI

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Strasbourgis.

5. – 6. JUUNI

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Margi Ein ja Katrin Saks osalevad Leedus Klaipedas BA sotsiaalkomisjoni istungil ja BA naistöörühma kohtumisel Põhjamaade Nõukogu heaolukomisjoni liikmetega. Arutusel on narkootikumide leviku ja naiste piiriülese kupeldamisega seotud probleemid.

5. – 8. JUUNI

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Londonis NATO PA Rose-Rothi seminaril ”Massihävitusrelvade terrorismi oht (Meeting the Threat of WMD Terrorism)”.

6. – 10. JUUNI

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Riigikogu delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb Kasahstanis Almatõs OSCE PA üle-Aasialisel parlamentaarsel foorumil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside