Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 10. töönädal 2. – 5. detsembrini

Esmaspäev, 2. detsember

Kell 15 – Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine.

Kultuuriminister Rein Langi poliitiline avaldus.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 2.-3. detsembril toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu (COMPET) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; Eesti seisukohad 5.- 6. detsembril toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (TTE) istungil; Eesti seisukohad 5.- 6. detsembril toimuval EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogu (JHA) istungil, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur ja siseminister Ken-Marti Vaher; Europoli aastaaruande tutvustamine, kutsutud Keskkriminaalpolitsei kriminaalteabe büroo juht Ivo Kolk;

keskkonnakomisjonis – arutelu mingifarmide keelustamisest; Eesti seisukohad EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega soovitakse piirata Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise ulatust seoses lennunduses tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvestamise muudatusega, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – elukestva õppe strateegia 2020 arutelu; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) (ruum L333);

maaelukomisjonis – kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtide ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga maaelu arengukava 2014-2020 teemadel (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega soovitakse piirata EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise ulatust seoses lennunduses tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvestamise muudatusega, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud Riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe;

rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti seisukohad psühhoaktiivsete ainete direktiivi paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 3.- 4. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Eesti seisukohad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 9. ministrite konverentsi raames 3. detsembril Balil toimuval EL-i välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil; ülevaade arengutest Ukrainas, kutsutud välisminister Urmas Paet;

õiguskomisjonis – õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad psühhoaktiivsete ainete direktiivi paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli kontrolliaruanne „Andmete esitamine riigi andmekogudele valdades ja linnades“, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, siseministeeriumi rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad; istung on avalik, veebiülekanne (ruum L 333);

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ukraina maailmakongressi presidendi Eugene Czolijga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mustamäe sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Võrumaa käsitöö näituse (vestibüül).

Kell 15.15 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna kohtub Võrumaa omavalitsusjuhtidega riiklike peretoetuste ja lastekaitse teemal.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb advendivastuvõtul Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus (Kiriku plats 3).

Teisipäev, 3. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Üldhariduse jätkusuutlikkus” arutelu.
Ettekandjad: haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige Kaja Land, Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees Vello Jõgisoo ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Teine lugemine – 4 eelnõu: riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE); kindlustustegevuse seaduse, audiitortegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE); liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2013.–2015. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (535 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (534 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (540 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE);

maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); taastuvenergia väikelahendused; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE);

majanduskomisjonis
väljasõiduistung AS-i Eesti Raudtee (Toompuiestee 35). Ülevaade kaubavedudest, AS-i Eesti Raudtee rollist raudteeadministraatorina, seadusandlikust keskkonnast ja raudtee infrastruktuuri seisukorrast;

põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE); Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lõike 1 ja lisa 1 asjassepuutuvuse ja põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõud: Eesti ja Usbekistani valitsuste vahel (523 SE), Eesti ja Bahreini Kuningriigi valitsuste vahel (537 SE), Eesti ja Tai Kuningriigi valitsuste vahel (538 SE); käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – väljasõiduistung Rakvere politsei ja pääste ühishoonesse. Kohtumine Ida päästekeskuse ja Ida prefektuuri juhtidega, politseimuuseumi külastus.

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsil „Puuetega inimesed tööle – võimalik või võimatu?“ (Swisshotel).

Kell 13 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt avab näituse „Kunst ühendab“, kus esitletakse 15. aastapäeva tähistava MTÜ Viljandimaa Singel Vaimse Tervise Päevakeskuse psüühilisest erivajadusest tingitud puudega inimeste loomingut. 3. detsembril tähistatakse 21. rahvusvahelist puuetega inimeste päeva (Toompea lossi 3. korrus).

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kristiine sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Riigikogu kantselei kauaaegsete teenistujate tänuvastuvõtul.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Konrad Adenaueri Fondi Eesti esinduse 20. aastapäeva kõneüritusel (Radisson Blu Hotell).

Kolmapäev, 4. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE); riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE);

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (523 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (538 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istungil (Teaduste Akadeemia maja, Kohtu 6).

Neljapäev, 5. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 7 eelnõu: riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE); kindlustustegevuse seaduse, audiitortegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE); riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (503 OE).

Komisjonides

rahanduskomisjonis – kell 14 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); Riigikogu otsuse eelnõud Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamise kohta (525 OE), (526 OE), (527 OE), (528 OE), (530 OE), (531 OE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi põhimaanteede renoveerimine“, kutsutud riigikontrolli esindajad (ruum L263); kell 13 avalik istung – riigikontrolli ülevaate kordusarutelu „Kultuuri rahastamise eriaruanne“, kutsutud kultuuriministeeriumi ja riigikontrolli esindajad ning Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri direktor Kadri Tali, Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht Monika Larini ja Eesti Muuseumiühingu juhatuse aseesimees Maarja Vaino; veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab loengu Tallinna Kolmanda Nooruse Ülikoolis (Tallinna Tehnikaülikooli aula).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Lasnamäe sotsiaalkeskuse inimestega.

Reede, 6. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 9.-10. detsembril toimuval EL-i tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas; seisukoha andmine psühhoaktiivsete ainete direktiivi paketile.

Sündmused

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Viljandimaal. Ta annab ühiskonnaõpetuse tunde Saarepeedi Koolis ja August Kitzbergi nim. Gümnaasiumis ning kohtub Abja valla juhtidega.

Välislähetused

30. november – 6. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ja Kadri Simson osalevad NATO PA, NATO Ühingu ja USA Riikliku Sõjaülikooli koostöös korraldatud traditsioonilisel parlamentaarsel foorumil Washingtonis. Peamised teemad: transatlantilise partnerluse hetkeseis, transatlantilised väljakutsed Lähis-Idas, terrorismivastase võitluse ja küberkaitsealased väljakutsed, Afganistani sõjalised ja poliitilised õppetunnid, USA välispoliitika olulisemad suunad.

Lisaks toimuvad kohtumised Esindajatekoja väliskomisjoni Euroopa, Euraasia alakomitee esimehe Dana Rohrabacheri ja liikme William Keatinguga ning Senati väliskomisjoni liikmete välisnõunikega. Kohtumistel arutatakse USA välispoliitilisi väljakutseid, tähtsamaid eesmärke ja suhteid NATO-ga. Visiidi viimasel päeval võtab delegatsioon osa Eesti Suursaatkonna ja USA NATO Ühingu organiseeritud ümarlauast, kus keskendutakse põhiliselt suhetele Venemaaga, Aasia regiooni tähtsuse tõusule ning üldist julgeolekut puudutavatele teemadele.

1.– 4. detsember
Riigikogu liikmed Väino Linde ja Jaanus Tamkivi osalevad Balti Assamblee delegatsiooni koosseisus GUAM Parlamentaarse Assamblee istungjärgul Thbilisis, Gruusias. GUAM = Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan, Moldova.

2. – 4. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja meediakomitee istungi töös Pariisis.

3. – 6. detsember
Keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool osaleb rahvusvahelisel puitehitiste ja arhitektuuri konverentsil Garmischis, Saksamaal.

4. – 6. detsember
Kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas ning liikmed Liisa-Ly Pakosta, Mailis Reps, Urbo Vaarmann, Andrus Saare ja Jaak Allik on visiidil Peterburis. Toimuvad kohtumised Peterburi Riikliku Kunsti ja Kultuuri Ülikooli rektori Aleksandr Turgajeviga, Jaani kiriku koguduse juhatusega, Peterburi Linnavalitsuse välissuhete komitee esimehe A.V. Prohorenkoga jt.

4. – 5. detsember
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed Urve Palo ja Rannar Vassiljev osalevad sotsiaaldemokraatide fraktsiooni parlamentaarsel majanduskonverentsil Euroopa Parlamendis Brüsselis.

4. – 6. detsember
ENPA Eesti delegatsiooni liige Ester Tuiksoo osaleb ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisevastase komitee töös Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside