Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 10. töönädal 2. – 5. aprillini

Esmaspäev, 2. aprill

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 10. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Keit Pentus, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo (ka kaitseministri ülesannetes), siseminister Ken-Marti Vaher, justiitsminister Kristen Michal ning kultuuriminister Rein Lang. Arupärimised käsitlevad vastavalt kodanikuühiskonda ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (nr 118), üle-eestilist veehinna tõusu (nr 119), valitsuse tegevusplaani kriisiolukorras (nr 127), reinvesteeritud kasumi tulumaksust vabastamise mõju (nr 121), ohtlike jäätmete kogumiskeskuste rendilepinguid (nr 112), justiitsministri hinnangut keskkonnaministri haldusalas toimuva kohta (nr 114), Vabadussõja võidusammast (nr 117), Eesti Mereakadeemia sisulise likvideerimise kava (nr 122), Võnnu ja Võsu päästekomandode sulgemist (nr 115 ja nr 120), riigi õigusabi kättesaadavust (nr 124), kohtuprotsessi pikkust Eestis (nr 126), kultuuritöötajate väärtustamist (nr 128) ning põllumajandusministri kommentaare Eesti Rahvusringhäälingu saates “Pealtnägija” (nr 139). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika ja WTO; ülevaade 30. – 31. märtsini toimunud mitteametlikust eurogrupi ja Ecofini kohtumisest; seisukoha andmine aastatel 2012 – 2015 loomade kaitse ja heaolu strateegiat käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta;  

keskkonnakomisjonis – raskeveokite täismassipiirangute regulatsioon metsanduse arengut toetava meetmena; Rio +20 tippkohtumise teemaline kuulamine;

kultuurikomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA);

maaelukomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE); Eesti, Läti ja Leedu sõsarkomisjonide kohtumise ettevalmistamine;  

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatule integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (199 OE);  

rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (196 OE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); Eesti Vabariigi ja Keemiarelvade Keelustamise organisatsiooni vahelise eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (194 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet;

sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine, kutsutud Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor Lauri Leppik ning Väärikate Ülikooli esindaja Karmel Tall (ruum L 333);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti saatkonna ehitamisest Pekingis ja loomisest New Dehlis; ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringukomitee istungi korraldamisest 2013. aastal Eestis;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (191 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; õiguskantsleri ettepanek nr 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 kohtumine siseminister Ken-Marti Vaheriga, et saada ülevaade PPA Keskkriminaalpolitsei tööst korruptsioonivastases võitluses ja töö tõhustamiseks kavandatud meetmete elluviimisest  (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel“, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas, sotsiaalministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik;

Kohtumine:

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko kohtuvad USA abivälisministri Rose Gottemoeller´iga.

Teisipäev, 3. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 14 avalik ühisistung koos maaelukomisjoni majanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on biomajanduse teema, istungit saab jälgida aadressil: http://live.riigikogu.ee/live;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 õiguskantsleri ettepanek nr 14: Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE); arvamus riigilõivuseaduse § 57 lg 1 ja § 22 ning Lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadisest majandusprognoosist; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni rohelise raamatu integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta (ruum L 241);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE), kutsutud Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Patsientide Esindusühingu, Terviseameti, Eesti Haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L 333); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE);

väliskomisjonis – kell 14 kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Ukrainas ja Moldova Vabariigis (resideerimisega Kiievis), Türgi Vabariigis, Aserbaidžaani Vabariigis ja Liibanoni Vabariigis (resideerimisega Ankaras), Madalmaade Kuningriigis (resideerimisega Haagis), Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni juures (OPCW), Belgia Kuningriigis, Luksemburgi Suurhertsogiriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis, (resideerimisega Brüsselis) ning Usbekistani Vabariigis (resideerimisega Minskis), kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid;

Kohtumised ja üritused:

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshiga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Männimudila Lasteaeda seoses lasteaia 50. aastapäevaga.

Kell 16 – säästva energia toetusrühma koosolek. Seekordseks arutusteemaks on nutivõrgud: Smart Grid, uued ärimudelid ja tehnoloogiad, Eesti kogemus (ruum L 333).  

Kell 18.45 – Riigikogu korvpallimeeskond võtab osa sõpruskohtumisest Lihulas.

Kolmapäev, 4. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) ning avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE).

Üritused:

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Merivälja Lasteaeda seoses lasteaia 45. aastapäeva tähistamisega ning kell 10.30 Suur-Pae Lasteaeda seoses lasteaia 30. aastapäevaga.

Kell 12Jüri Ratas osaleb Tallinna Teletorni taasavamisel.

Neljapäev, 5. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek nr 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest (ettepanek viia kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõiked 1, 3, 5 ja 6 põhiseadusega kooskõlla). Ettekannetega esinevad õiguskantsler Indrek Teder ning Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni esindajad.

Komisjonides:

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 9 Riigikontrolli auditiaruande „Avaliku erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

majanduskomisjonis – kell 14 elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE);

*

Välislähetused:

3. aprill

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Leedus Vilniuses konverentsil „Eurotsoon kriisis: lahendused ja tuleviku väljavaated“, mille korraldab Leedu Vabaturu Instituut koostöös Friedrich Naumanni Fondiga.

5. – 7. aprillini

Riigikogu liige Aadu Must osaleb Peterburi Eesti kultuuriseltsi kutsel Venemaal Peterburis kultuurialast koostööd käsitleval nõupidamisel ja läbirääkimistel.

5. – 10. aprillini        

Riigikogu liige Jaak Allik osaleb Venemaal Moskvas Venemaa Teatritegelaste Liidu korraldataval rahvusvahelisel seminaril, kus ta esineb ettekandega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside