Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Laupäev, 17. veebruar

Kell 9 algab Toompea Lossi Valges saalis MTÜ Tegusad Eesti Noored korraldatav Noorte Riigikogu simulatsiooni avatseremoonia.

Tegemist on Riigikogu simulatsiooniga, mis toob kokku 101 noort inimest, kellel on kogemus ühiskondlikus tegevuses ja mõjutamises ning samuti teadmised riigivalitsemise kohta. Ürituse patroon on õiguskantsler Allar Jõks. Noorte Riigikogus on 10 alalist Riigikogu komisjoni (välja arvatud Euroopa asjade komisjon). Noori nõustavad apoliitilised eksperdid.

Noorte Riigikogu interneti aadress on http://www.parle.ee/riigikogu .

Eesmärgiks on võimaldada tegusatel noortel kaasa rääkida Eesti tänaste probleemide ja võimalike lahenduste üle. Samuti tutvustatakse noortele Riigikogu tööd.

Tööd jätkatakse Rahvusraamatukogus. Pühapäeval, 18. veebruaril kell 18 toimub Rahvusraamatukogus Noorte Riigikogu pidulik lõpetamine, kus sõnavõtuga esineb Riigikogu aseesimees Ene Ergma, kellele antakse ka üle noorte täiskogul vastuvõetud ja noorte endi koostatud seaduseelnõud palvega edastada need Riigikogule. Samuti saavad eelnõud nii õiguskantsler kui Vabariigi President.

Riigikogu IX istungjärgu 6. töönädal

Esmaspäev, 19. veebruar

Kell 15 algaval istungil vastab Riigikogu liikmete arupärimisele õiguskantsler Allar Jõks. Arupärimisele vastamisele järgneb vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Vt arupärimine aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE).

Kultuurikomisjonis – kokkuvõte komisjoni nelja aasta tööst.

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning maaparandusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE), kokkuvõte komisjoni tegevusest nelja aasta jooksul.

Põhiseaduskomisjonis – püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE).

Riigikaitsekomisjonis – otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (1100 OE), osalemine admiral Johan Pitka mälestussamba avamisel.

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena täiskogus teisipäeval, 20. veebruaril 2007 – valitsuse ettekanne, kutsutud välisminister Urmas Paet ning Riigikogu väliskomisjoni ettekanne; Euroopa Komisjoni Roheline raamat “Euroopa Liidu kodanike diplomaatiline ja konsulaarkaitse kolmandates riikides”; ülevaade Lääne-Euroopa Euroopa Liidu (WEU) Eesti delegatsiooni 2006. aasta tegevusest, kutsutud WEU Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu; väliskomisjoni kuulamised Eesti energiajulgeoleku teemal – komisjoni järelduste ja soovituste kinnitamine.

Õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kokkuvõtete tegemine komisjoni tegevusest.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – väljasõiduistungil kohtumine riigikontrolliga.

Teisipäev, 20. veebruar

Kell 10 algaval istungil on olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekande teevad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Kolmandal lugemisel on 86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE) ja teisel lugemisel on kaks eelnõu.

Kolmapäev, 21. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad välisminister Urmas Paet, justiitsminister Rein Lang ning kaitseminister Jürgen Ligi.

Kell 14 algaval istungil on kavandatud lõpphääletusele 6 eelnõu, teiste hulgas ka elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE), teisel lugemisel on püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081SE).

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu kohtub Toompeal Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli liikmetega.

Neljapäev, 22. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas lõpphääletusele panna 3 eelnõu.

Reede, 23. veebruar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 27. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Eesti seisukohad 1.-2. märtsil toimuval mitteametlikul haridusministrite kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Üritused:

Kell 18 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Eesti Vabariigi 89. aastapäeva tähistamise üritusel Rakvere Teatris.

 

Laupäev, 24. veebruar

Iseseisvuspäev

Kell 7.34 algab Eesti riigilipu heiskamise pidulik tseremoonia Toompea lossi hoovis. Avakõnega astub üles Riigikogu esimees Toomas Varek, osa võtavad Vabariigi President, Riigikogu ja valitsuse liikmed, samuti diplomaatilise korpuse esindajad, oodatud on kõik huvilised.

Kell 12 tervitab Riigikogu esimees Toompea lossi õuel Eesti akadeemiliste organisatsioonide liikmeid.

Kell 13 osaleb Riigikogu aseesimees Ene Ergma riigi teaduspreemiate, F.J. Wiedemanni keeleauhinna ning kultuuri- ja spordipreemiate üleandmise aktusel Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6).

Kell 18 algab Tartus, Vanemuise teatri- ja kontserdimajas pidulik kontsert, millele järgneb Vabariigi Presidendi vastuvõtt.

*     *     *

Välislähetused:

17. – 20. veebruarini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, poliitikakomitee ning majandus- ja julgeolekukomitee ühisistungil. Kõne all on energiajulgeolek, NATO julgeoleku praegune olukord, Euroopa Liidu energiastrateegia ning trans-Atlantilised suhted.

21. – 23. veebruarini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik ning liige Peeter Tulviste osalevad Austrias Viinis OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA 6. talveistungil. Arutusel on energiajulgeolek OSCE liikmesriikides.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside