Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 9. töönädal 19. – 22. novembrini

Esmaspäev, 19. november

Kell 15 algab istung, kus kinnitatakse töönädala päevakord. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete 4-le arupärimisele, mis käsitlevad regionaalhalduse reformi (nr 17), Rail Balticat (nr 18), Keila haiglat (nr 19) ja aprillirahutuste analüüsi ja tagajärgi (nr 20). Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab arupärimisele Suurupi looduskaitseliselt väärtusliku metsa kohta (nr 21).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 23. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu eelarve (ECOFIN) kohtumisel, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) läbivaatamise kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, Eesti seisukohad 22. – 23. novembrini toimuval konkurentsivõime- ja kasvu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas,  Euroopa Parlamendi ja nõukogu lennujaamatasude direktiiv;

kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega, arutusel on uus rahastamismudel, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE);

maaelukomisjonis – maaelu arengukava (MAK) 2007 – 2013;

majanduskomisjonis – ühisistungi rahanduskomisjoniga (ruum L 241), ülevaate Eesti majanduse olukorrast ja prognoosidest teeb Eesti Panga asepresident Andres Sutt;

põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (111 SE), erakonnaseaduse § 125 muutmise seaduse eelnõu (112 SE), arutelu erakondade rahastamise kontrolli põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas menetlusosalistele esitatud küsimustes (arvamus Riigikohtule), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE), riigipiiri seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE);

rahanduskomisjonis – ühisistung majanduskomisjoniga, ülevaate Eesti majanduse olukorrast ja prognoosidest teeb Eesti Panga asepresident Andres Sutt, kell 13.30 algab ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga (ruum L 241), ülevaate Euroopa Kontrollikoja aastaaruandest teeb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;

riigikaitsekomisjonis – arutelu üldistel riigikaitselistel teemadel;

sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE);  

väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Kasahstanis, kutsutud Euroopa Parlamendi liige Katrin Saks ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna lauaülem Risto Roos,

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE) ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE), äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE), notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise eelnõu (105 SE), eestkoste- ja hooldusõiguse küsimused perekonnaseaduse eelnõus (55 SE).

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 ettevalmistav arutelu kohtumiseks GRECO (Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduse) esindajatega erakondade rahastamise ja kontrolli teemal.

riigieelarve kontrolli komisjonisühisistung rahanduskomisjoniga, ülevaate Euroopa Kontrollikoja aastaaruandest teeb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;

Kohtumised:

Kell 10.45 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Saksamaa Baieri Liidumaa Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Martin Runge’ga (ruum L-240).

Teisipäev, 20. november

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (132 OE) ja esimesel lugemisele pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), algatatav õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu;

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Eesti Maaviljeluse Instituuti (Saku Teaduse 6a);

majanduskomisjonis – reklaamiseaduse eelnõu (135 SE), transiidikomisjoni ekspertrühma aruanne;

rahanduskomisjonis – istungi algus kell 11.30, riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE), riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), Riigikogu otsuse „Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu ( 120 SE), komisjoni algatatud Riigikogu otsuse „ Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2007. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse eelnõud “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” (142 OE) ning “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (141 OE);

sotsiaalkomisjonis – kohtumine projekti HAPECO – Puuetega Inimeste Tööühistud esindajatega sotsiaalse ettevõtluse teemal;

väliskomisjonis – Eesti eesistumine Balti Assamblees 2008. aastal, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste.

Kohtumised:

Kell 16.30 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega.

Kolmapäev, 21. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kultuuriminister Laine Jänes ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Kell 14 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE), notarite infosüsteemi ja õigusregistriga seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE). Teisele lugemisele tuleb 6 eelnõu, teiste hulgas 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE). Esimesele lugemisele on kavandatud 7 eelnõu, teiste hulgas alkoholiseaduse muutmise seaduse (89 SE) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (137 SE).

Kohtumised:

Kell 14.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestis visiidil viibiva Ungari peaministri Ferenc Gyurcsany ja teda saatva delegatsiooniga.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Riigikogu hoone vestibüülis Kihnu käsitöömeistrite tööde näituse.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Jaan Elkeni tööde näituse.

Neljapäev, 22. november

Kell 10 algaval istungil on kolmandal lugemisel tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE). Jätkatakse kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE) teist lugemist ning esimesel lugemisel on 2 eelnõu.

Komisjonides:

majanduskomisjonis – riikliku statistika küsimuste arutelu rahandusministri ja Statistikaameti esindajatega, postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE), kindlustustegevuse seaduse, finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE);

sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE);       

Kohtumised:

Kell 12 – Ene Ergma kohtub Saku Gümnaasiumi õpilastega teemal kodanikuks olemine.

Üritused:

Neljapäevast, 22. novembrist alates saab Riigikogu hoone II korrusel vaadata näitust „Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu 90”.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on 22. – 23. novembrini ringsõidul Viljandimaal.

Reede, 23. november

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 26. – 27. novembrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, seisukohad 29. – 30. novembrini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb küberkuritegevuse vastase võitluse üldise poliitika kujundamist, Euroopa Komisjoni 2008. aasta tööprogramm, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar.

Üritused:

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu istungisaalis Lastekaitse Liidu (LL) ja Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕL) eestvedamisel toimuva traditsioonilise noortefoorumi „101 last Toompeale”. Tervitussõnavõttudega esinevad ka EÕLi juhatuse esimees Merilin Piipuu ning LLi juhataja Alar Tamm. Seekordsel foorumil arutlevad noored teemal „Kool õpilasele või õpilane koolile”. Ettekannetega esinevad Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ja UNICEF Eesti esindaja Toomas Palu. Foorumi teises pooles valitakse aasta kõige lapsesõbralikum ühiskonnategelane. Käesoleval aastal toimub noortefoorum 16. korda.

Laupäev, 24. november

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kirjanduse Seltsi 100. aastapäeva tähistamise üritustel Tartus.

*       *      *

Välislähetused:

19. – 23. novembrini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Marika Tuus ja liige Indrek Saar osalevad Ameerika Ühendriikides New Yorgis ÜRO 2007. aasta parlamentaarsel kuulamisel (hearing). Sel aastal on teemaks seaduse ülimuslikkus rahvusvahelises suhtlemises: parlamentide võtmeroll.

22. – 23. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Slovakkias Bratislavas ENPA alatise komitee istungil. Arutusel on assamblee kodukorrareeglite võimalik muutmine, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted assamblees, humanitaarkatastroofidega seonduv, laste olukord Balkani konfliktipiirkondades, radioaktiivsed jäätmed ning keskkonnakaitse jpm.

22. – 23. novembrini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb Slovakkias Bratislavas seminaril „Euroopa sotsiaalne mudel pärast laienemist: langus või tõus”, mille korraldab Slovakkia Juhtimise Instituut koostöös Poliitika Võrgustikuga (Policy Network).

22. – 23. novembrini

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed Rein Ratas ja Mark Soosaar osalevad Belgias Brüsselis GLOBE (Seadusandjate Ülemaailmne Organisatsioon Tasakaalustatud Keskkonna Eest) Europe’i korraldataval konverentsil „Valmistumine 2009. aasta Kopenhaageni konverentsiks: juhtimine, valitsemine, jätkusuutlik areng”.

22. – 24. novembrini

Lätis Riias tulevad kokku Balti Assamblee 26. istungjärk ja 13. Balti Nõukogu, millest võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma (osaleb 23. nov.) ning Balti Assamblee Eesti delegatsioon järgmises koosseisus – delegatsiooni juht Trivimi Velliste, asejuht Mailis Reps ja liikmed Peep Aru, Helle Kalda, Kalvi Kõva, Margus Lepik, Tatjana Muravjova, Tarmo Mänd, Jaak Salumets, Vladimir Velman, Ott Lumi (Lumi osaleb 22. – 23. nov.) ja Mart Laar (23. nov.) Istungjärgu raames toimub ka konverents „Balti riigid ja Euroopa Liidu naabruspoliitika”. Kitsamalt käsitletakse tööd Euroopa Liidu ühtsete väärtuste nimel, Ida- ja Lõuna-dimensioonide vahelist tasakaalu naabruspoliitikas, poliitilist dialoogi parlamentaarsel tasandil kui naabruspoliitika instrumenti ning Balti- ja Põhjamaade ühtset lähenemist naabruspoliitika elluviimisel. Nimetatud teemadel võtavad sõna Euroopa Komisjoni esindajad, aga ka eksperdid Moldovast, Aserbaidžaanist, Gruusiast, Venemaalt, Armeeniast, Valgevenest, Rumeeniast. Külalisesinejaid on kutsutud ka Euroopa Liidu liikmesriikidest Rootsist, Soomes Suurbritanniast.

BA istungjärgul on arutusel 2007. aasta tegevuse aruanne, käsitletakse Balti riikide ühtset energiapoliitikat, keskkonnakaitset ning tööturuga seotud küsimusi.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside