Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 9. töönädal 19. – 22. märtsini

Esmaspäev, 19. märts

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 9. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti riigi ja AS Eesti Raudtee vahelist kohtuvaidlust (nr 113) ning vabatahtlikku ravikindlustust (nr 116). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 22. – 23. märtsini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;

keskkonnakomisjonis – Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 täitmise vahearuanne;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Riigikontrolli audit „Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel“, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning riigikontrolli esindajad (ruum L 332);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanne “Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes”; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb loomade kaitse ja heaolu strateegiat Euroopa Liidus aastateks 2012-2015 (ruum L 333);

majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 elektroonilise hääle kontrollitavuse võimalike mudelite tutvustus; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu algatamine;

rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (196 OE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad; kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE);

sotsiaalikomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 23. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, ringkonnaprokuratuuri ning siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); esitamisele kuuluvate iga-aastaste regulaarsete majanduslike huvide deklaratsioonide kogumise korraldamisest (ruum L 332);  

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Perearstiabi korraldus“ jätkuarutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Perearstide Seltsi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik;

Üritused:

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.

Teisipäev, 20. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), sotsiaalhoolekande seaduse § 222 täiendamise seaduse eelnõu (169 SE), kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE) ning kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE).

Komisjonides

maaelukomisjonis – kell 14 arutusel on Eesti metsanduse olukord;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud Eesti Eruohvitseride Kogu esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE);

sotsiaalkomisjoniskell 14 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;

väliskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 22. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil;

majanduskomisjonis – kell 13 ühisistung õiguskomisjoniga, arutusel on kiirlaenudega seotud probleemid, osalevad rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Finantsinspektsiooni ning Tarbijakaitseameti esindajad (ruum L 333);

õiguskomisjonis – kell 13 ühisistung majanduskomisjoniga kiirlaenude teemal;

Üritused:

Kell 16 – säästva energia toetusrühma koosolek (ruum 241). Arutusel on biogaasi kasutuselevõtmisega seotud küsimused: Eesti biogaasi toorme mahud, biogaasi tootmisega kaasnevad positiivsed mõjud ja Euroopa kogemused gaasi kasutamisel transpordis (OÜ Mõnus Minek tegevjuht Ahto Oja, Eesti Biogaasi Assotsiatsioon), Tartu kogemus gaasi kasutamisel transpordis (Tartu linnavalitsuse esindaja Jaanus Tamm), biogaasi jaama rajamisega seonduv (Baltic Biogas esindaja Henry Uljas) ning võimalikud muudatused seadusandluses (Energiatehnoloogia programmi juht Jaanus Sahk).

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma vaatab India suursaadiku aukülalisena India tantsuetendust “Horikhela”.

Kolmapäev, 21. märts

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE) ning jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seaduse eelnõu (163 SE), rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE) ning hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE), maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE), Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) ning Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Kohtumised:

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub USA suursaadiku Michael C. Polt’iga.

Neljapäev, 22. märts

Kell 10 – Riigikogu juhatuse valimised

Komisjonides

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli uute auditiaruannete tutvustamine;

Üritused:

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb dokumentaalfilmi “Regilaul – laulud õhtust” esilinastusel.

Reede, 23. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 26. märtsil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade EL tulevase finantsraamistiku (2014-2020) läbirääkimiste hetkeseisust; Eesti seisukohad 30. – 31. märtsini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;

Kohtumised:

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa staabiohvitseride kursusel osalejatega.

Laupäev, 24. märts

Kell 15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Kodutütarde 80. aastapäeva tähistamise üritusel Estonia kontserdisaalis.

Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb vene ballil Vanemuise Kontserdimajas.

*

Välislähetused:

18. – 20. märtsini

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb Taanis Kopenhaagenis Taani parlamendi Euroopa Liidu eesistumise raames korraldataval finants- ja rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on võimalikud vahendid finantsspekulatsioonide ärahoidmiseks ning majanduskriisi riskide, Euroopa Liidu eelarvedistsipliini ja finantsraamistikuga seotud küsimused.

18. – 22. märtsini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Kataris Dohas NATO PA poliitikakomitee väljasõiduistungil. Kohtutakse emiir Šeik Hamad bin Khalifa Al-Thani, peaminister Šeik Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani ning mitme välispoliitika ja julgeolekueksperdiga nn Araabia kevade küsimuses.

21. märts

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas osaleb Belgias Brüsselis 2012. aasta juunis Brasiilias toimuva ÜRO konverentsi „Rio+20 Summit“ teemalisel arutelul. Keskendutakse rohelise energia ja säästva arengu küsimustele.

23. – 27. märtsini

Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb Marokos Casablancas energia-, keskkonna- ja veekomitee raportöörina Vahemere Liidu PA 8. täiskogul.

22. – 24. märtsini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Kosmosepoliitika Instituudi (ESPI) kutsel Austrias Viinis seminaril „Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) laienemine – kuidas liitumisest huvitatud riigid saaksid selleks valmistuda“. Muuhulgas on arutusel parlamentide kaasamine antud küsimuses.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside