Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 15. töönädal 19. – 22. maini

Esmaspäev 19. mai

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda:

Riigikogu juhatuse liikmete 15. töönädala tegemiste kohta leiate täpsema info siit:

Riigikogu esimees Ene Ergma

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 välisvahendite kasutamine Keskkonnaministeeriumi haldusalas, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seaduse eelnõu (264 SE), otsuse „Metsanduse arengukava väljatöötamiseks ja Riigikogule esitamiseks” eelnõu (243 OE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE);

kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega, ülevaade Euroopa Liidu struktuuritoetuste jagamisest Kultuuriministeeriumi valitsemisalas, elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (261 SE);

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE);

väliskomisjonis – ülevaade 13. mail 2008 toimunud erakorralisest Euroopa Liidu välisministrite kohtumisest, ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI) tegevusest ja arengukavast, kutsutud EVI direktor Andres Kasekamp, olukord maailmamajanduses ja selle mõju Eesti majandusele, kutsutud Eesti Panga asepresident Märten Ross;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine justiitsminister Rein Langiga eesmärgil saada justiitsministeeriumi poolne analüüs GRECO hinnangutele ja ettepanekutele , mis puudutavad erakondade rahastamist ja ministeeriumi poolt kavandatavaid meetmeid ja ajakava soovituste elluviimise osas; informatsioon korruptsioonivastases strateegias kavandatud 5. meetme „Õigusliku regulatsiooni korrastamine huvide konflikti ja korruptsiooni vältimiseks” üksikasjalikuma kava kohta;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolli auditis „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus Eestis” põllumajandusministeeriumile tehtud soovituste täitmise hetkeolukord ning edasised tegevuskavad, kutsutud põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot; ülevaade auditiaruandest „Teadus- ja arhiivraamatukogude komplekteerimine“;

Kohtumised ja üritused:

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa Liidupäeva Balti parlamendirühma delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu vestibüülis avatakse nädal Ajalooline Valgamaa. Eksponeeritakse Valga muuseumi korraldatud näitust Valgamaa omavalitsuste juhid läbi aegade, Eestimaa esimesed valgamaalased ja kuulsad valgamaalased.  Näitusel on esindatud ka Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsioon.

Püsiekspositsiooni kohta vaata internetist: http://www.muuseum.pv.ee

Näituse avamisel osalevad Valga muuseumi direktor Esta Mets ja püsikekspositsiooni juhataja major Meelis Kivi. Näitus Ajalooline Valgamaa jääb avatuks 30. maini.

Teisipäev 20. mai

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomiteesse Eesti esindaja nimetamise otsuse eelnõu (265 OE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – Ambla Metsaühistu pöördumine;

maaelukomisjonis kell 12.30 kohtumine regionaalminister Siim-Valmar Kiisleriga;

rahanduskomisjoniskell 13 ülevaade 2008. aasta lisaeelarvest ja info riigieelarve tasakaalu kohta, hoiu – laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE);

sotsiaalkomisjoniskell 14 elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE), ülevaade MTÜ Oma Pere tegevusest, kohtumine MTÜ Oma Pere esindajatega, ülevaade Euroopa Patsientide Õiguste Hartast, kohtumine Eesti Patsientide Esindusühingu esindajatega;

väliskomisjonis kell 14 kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga; kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Gruusias ning  Türgi Vabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid.

Kolmapäev 21. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele taimekaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (215 SE). Teisele lugemisele tulevad noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) ning kutseseaduse eelnõu (213 SE). Esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu: perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE), Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE), välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE) ning ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE).

Neljapäev 22. mai

Kell 10 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) ning kutseseaduse eelnõu (213 SE).

Komisjonides:

õiguskomisjoniskell 13 perekonnaseaduse eelnõu (55 SE);

Kohtumised ja üritused:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Valgevene endise riigipea Stanislav Šuškevitšiga. Kohtumisega toetab Kristiina Ojuland hr. Lech Walesa ettepanekut esitada Šuškevitš Nobeli rahupreemia kandidaadiks, samuti annab ta Valgevene külalisele üle kutse sügisel toimuvale Riigikogu juubelikonverentsile „Võim ja legitiimsus”.

Reede, 23. mai

Kell 9.15Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung, arutusel on Eesti seisukohad 26. – 27. maini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kus osalevad ka arengukoostöö- ja kaitseministrid, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Kohtumised ja üritused:

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland on ringsõidul Raplamaal.

*       *       *

Välislähetused:

17. – 20. maini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA monitooringukomitee raportöörina Aserbaidžaanis informatsiooni kogumise missioonil.

17. – 23. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt ning asendusliige Jaanus Marrandi osalevad OSCE PA delegatsioonis vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

17. – 23. maini

Riigikogu liikmed Helmer Jõgi, Mart Laar (Laar osaleb 16.-23.05), Väino Linde, Mati Raidma ja Evelyn Sepp osalevad vaatlejatena Gruusia parlamendivalimistel.

18. – 21. maini

ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA migratsiooni-, põgenike- ja rahvastikukomitee istungil. Arutusel on asüüli puudutavate otsuste kvaliteet Euroopa Nõukogu liikmesriikides, samuti migratsiooniprobleemid ning põgenikega seonduvad küsimused nagu põgenike eluaseme probleemid.

18. – 23. maini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Kadri Must osaleb NATO PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

19. – 21. maini

Riigikogu õiguskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Ken-Marti Vaheriga on Euroopa Parlamendi korraldataval õppereisil Saksamaal, Prantsusmaal ning Luksemburgis. Delegatsiooni koosseisus võtavad õppereisist osa veel komisjoni liikmed Tiina Oraste, Hanno Pevkur, Jaanus Rahumägi, Indrek Saar, Erik Salumäe, Ain Seppik ja Toivo Tootsen.

19. – 23. maini

Riigikogu majanduskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Urmas Klaasiga on Ukraina Ülemraada esimehe Arseni Jatśenjuki kutsel visiidil Ukrainas. Visiidi käigus kohtub Riigikogu majanduskomisjoni esindus Ülemraada esimehe, Ülemraada majanduskomisjoni, transpordikomisjoni ja energeetikakomisjoniga. Samuti on kavas kohtumised Ukraina transpordiministeeriumis. Ülemraadas toimuvate kohtumiste teemadeks on transpordi arendamine, transiit, logistika, teedeehitus, sadamate arendamine ja energeetika.

Samuti külastatakse Dnepropetrovskit ja Zaporožjet. Kavas on kohtumised oblasti kuberneri ja linnapeaga. Tutvutakse Dnepropetrovski ettevõtetega ja kohtutakse ka Ukrainas tegutsevate Eesti ettevõtjatega.

Delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Kalev Kallo ning liikmed Taavi Veskimägi, Margus Lepik, Aivar Riisalu ja Ester Tuiksoo.

20. – 22. maini

Riigikogu liige Erki Nool osaleb Itaalias Sorrentos Euroopa Olümpiakomitee kergejõustiku komisjoni koosolekul.

20. – 23. maini

ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

21. – 23. maini

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu liige Rein Ratas (22.-23.05) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldataval Euroopa Rohelise pealinna tiitli avaüritusel.

21. – 24. maini

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsil käsitletakse kaht põhiteemat: parlamendid ja tsiviilühiskond ning rahvusparlamendid ja Euroopa Nõukogu – edendades demokraatlikke väärtusi, väärtustades inimõigusi ning õigusriiki.

ENPA liikmesriikide parlamentide esimeeste konverentsist võtab Balti Assamblee presidendina osa ka Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste.

22. – 23. maini

Riigikogu maaelukomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Kalev Kotkasega on vastuvisiidil Leedu Seimis Vilniuses. Visiidi käigus toimub ühisistung Seimi maaelukomisjoniga, tutvutakse Seimi tööga ning külastatakse Žeimena lõhekasvatusfarmi ja „Terakota“ talu. Delegatsiooni koosseisu kuuluvad veel komisjoni liikmed Rein Aidma, Kaia Iva, Heimar Lenk ja Imre Sooäär.

22. – 27. maini

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning liikmed Sven Mikser ja Kadri Must (23.-27.05) osalevad Saksamaal Berliinis NATO PA kevadistungil ja komiteede istungitel.

23. – 24. maini

Riigikogu liige Rein Ratas osaleb Rootsis Lindingös Põhja- ja Baltimaade konverentsil „Kasv ja keskkond Läänemere perspektiivis“.

23. – 25. maini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Lätis Jurmalas valitsusvälise organisatsiooni Baltijas Forums korraldataval konverentsil „Euroopa Liit ja Venemaa 2008. aastal: uute lähenemiste otsingul“. Käsitletakse Venemaa ja Euroopa Liidu poliitiliste ja majanduslike suhete perspektiivi pärast Venemaa presidendivalimisi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside