Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 2. töönädal, töö komisjonides, Läti ja Leedu väliskomisjonide visiit Eestisse, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused

19. – 22. jaanuar 2004

Esmaspäeval, 19. jaanuaril algab kell 15.00 istung, kus Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni, Ain Seppiku ja Olev Laanjärve arupärimisele vahistatute ja arestialuste kinnipidamise korrast politsei arestimajades vastab siseminister Margus Leivo. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 20. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil tuleb esimesele lugemisel 2 eelnõu.

Kolmapäeval, 21. jaanuaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Margus Hanson, keskkonnaminister Villu Reiljan ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen. Kell 14.00 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele põhiseaduskomisjoni algatatud rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE). Jätkatakse ühe eelnõu teist lugemist ja teisele lugemisele tuleb 7 eelnõu, teiste hulgas ka Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liiduga Liituvate riikide Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (77 SE).

Neljapäeval, 22. jaanuaril kell 10.00 algaval istungil jätkatakse Isamaalidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teist lugemist.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Esmaspäev, 19. jaanuar

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), jäätmeseaduse eelnõu (105 SE), kiirgusseaduse eelnõu (221 SE)

Kultuurikomisjonis – täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE)

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Konsulentide ühingu esindajatega

Majanduskomisjonis – lifti ja köistee ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE)

Sotsiaalkomisjonis – Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seaduse eelnõu (202 SE)

Väliskomisjonis – kohtumine Läti Seimi ja Leedu Seimi väliskomisjonidega

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE)

Teisipäev, 20. jaanuar

Kultuurikomisjonis – tutvumine Poliitikauuringute Keskuse Praxis uuringuga kutseharidusest Eestis

Põhiseaduskomisjonis – rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE)

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE)

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumisest, arutelu Eesti Energia osalemisest Leedu elektrivõrkude erastamisel, osalevad Välisministeeriumi, Majandusministeeriumi ja Eesti Energia esindajad

Õiguskomisjonis – rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (222 SE), kohtumine Eesti juristide Liidu koolitusjuhi Margit Kikasega, kohtumine Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus seadusloome foorumi ”Themis” projektijuhi Ülo Siiveltiga, kohtumine Politseiameti peadirektori Robert Antropovi, Sisekaitseakadeemia rektori kt Peeter Järvelaiu ja Siseministeeriumi asekantsleri Kalev Timbergiga Neljapäev, 22. jaanuar

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE)

Majanduskomisjonis – mõõteseaduse eelnõu (216 SE)

Põhiseaduskomisjonis – otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigieelarve täitmise kontrollimiseks” eelnõu (120 OE)

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE), Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE)

Väliskomisjonis – info 26. – 27. jaanuarini toimuva Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu kohta ning Eesti välispoliitika planeerimise küsimused, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland

* * *

Esmaspäev, 19. jaanuar

Eestis on visiidil Läti Seimi ja Leedu Seimi väliskomisjonid.

kell 10.15 – kohtumine välisminister Kristiina Ojulandiga Riigikogu hoones (ruum L 241),

kell 11.00 – kohtumine Riigikogu väliskomisjoniga (ruum L 241),

külalistele annab ametilõuna Riigikogu esimees Ene Ergma

kell 15.15 – kohtumine Riigikogu riigikaitsekomisjoniga (ruum L 243)

Kell 11.00 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg kohtub Ungari suursaadikuga Eestis László Nikicser´iga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant näituse. Näitus kajastab läbi infomaterjalide kogukonna toimetamist külakeskkonnas; traditsioonide hoidmist ja valmisolekut Euroopa Liidu Struktuurifondidest piirkonna arenguks lisaressursside taotlemiseks, samuti külaliikumise koostööd erinevate maade maaelu arengu nimel tegutsevate organisatsioonidega.

Kolmapäev, 21. jaanuar

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Naiste Koostööketi poolt väljaantava TEENÄITAJA aunimetuse andmise tseremoonial Riigikogu valges saalis.

Neljapäev, 22. jaanuar

Kell 13.15 – Ene Ergma kohtub uue Iraani suursaadikuga Eestis Javad Kajouyan Fini´ga.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

19. – 20. JAANUAR

Riigikogu aseesimees Toomas Savi viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

21. – 22. JAANUAR

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis

22. – 23. JAANUAR

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla, juhi asetäitja Trivimi Velliste, liikmed Toomas Alatalu, Küllo Arjakas ja Vladimir Velman, Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang ning väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (osaleb 23. 01) osalevad Riias Balti Assamblee korraldataval ümarlaual ”Balti riikide kostöö Euroopa Liidus”.

22. – 24. JAANUAR

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Mark Soosaar osaleb Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldataval infopäeval, kus tutvustatakse Descartes´i kommunikatsiooni alase teaduspreemia asutamisega seonduvat.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside