Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 2. töönädal 19. – 22. jaanuarini

Esmaspäev, 19. jaanuar
 
Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele rahandusminister Ivari Padar ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt Maksu- ja Tolliameti tööd seoses kütuseaktsiisiga (nr 104), kohalike elanike kaasamist teede arendamisega seotud aruteludesse (nr 105) ning Narva elektrijaamade olukorda (nr 118). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 22. – 24. jaanuarini toimuval töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu;
keskkonnakomisjonis – veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE);
kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega;
maaelukomisjonis – maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE); piima kokkuostu probleemid;
majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2006. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (371 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused;  
põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE); korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) § 131 menetlemisel tõusetunud probleemid;
rahanduskomisjonis – riigieelarve täitmine 2008. aastal, uuendatud konvergentsiprogramm 2008 ja finantsstabiilsus Eestis, ülevaate teeb rahandusminister Ivari Padar; arvamuse andmine riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõule (402 SE); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, milles käsitletakse elektronrahaasutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatavat järelevalvet;
riigikaitsekomisjonis – riigi julgeolekualased küsimused; otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (408 OE);
sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE); ülevaade pensionide ja toetuste väljamaksmise olukorrast; ülevaade Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse tööst;
väliskomisjonis – uuringu „Vene Föderatsiooni Gruusia-vastase agressiooni mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis“ tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhataja Kadri Liik; Riigikogu välissuhtlemine 2009. a.; ülevaade 13. – 14. jaanuarini 2009 toimunud Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumisest;
õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiive seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral, eelnõu kohta; mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 kohtumine siseminister Jüri Pihliga, KAPO tegevus korruptsioonikuritegude kohtueelsel menetlemisel ning Politseiameti ja tema hallatavate asutuste tegevus korruptsioonikuritegude kohtueelsel menetlemisel kohalikes omavalitsusüksustes, mis jääb välja KAPO uurimisvaldkonnast;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 ülevaade majanduse hetkeolukorrast, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333);
 
Teisipäev, 20. jaanuar
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele otsuse „Riiklike tagatiste andmine energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks“ eelnõu (381 SE).
Teisele lugemisele on kavandatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE) ning säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 12 väljasõiduistung Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti, teemaks „Sissejuhatus GMO maailma”;
maaelukomisjonis – kohtumine regionaalminister Siim Valmar Kiisleriga;
riigikaitsekomisjoniskell 12 väljasõiduistung, tutvumine Kaitseliiduga ja koostamisel oleva Kaitseliidu arengukavaga;
väliskomisjoniskell 14 otsuse eelnõu “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks” (397 OE); ülevaade olukorrast Gazas;
õiguskomisjoniskell 11.30 politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE);
 
Üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse nõupidamisel (Kohtu 6).
 
Kolmapäev, 21. jaanuar
 
Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kultuuriminister Laine Jänes, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning välisminister Urmas Paet.
Kell 14 algaval istungil tulevad teisele lugemisele rahvusvahelistes äriühingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE) ning mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE). Esimesele lugemisele – tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE), terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE) ning konsulaarseaduse eelnõu (378 SE).
 
Üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone kunstisaalis Tiiu Pallo-Vaigu näituse „Piirideta akvarell“.
 
Neljapäev, 22. jaanuar
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE) ning teisele lugemisele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE);majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohad ASi Estonian Air arengu osas;
põhiseaduskomisjoniskell 12 riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE);
sotsiaalkomisjoniskell 14 algab Riigikogu konverentsisaalis avalik istung “Üheskoos emakakaelavähi vastu”,mis toimub rahvusvahelise emakakaelavähi vastu võitlemise nädala raames koostöös Eesti Vähiliidu ja Sihtasutusega Vähi Sõeluuringud;
väliskomisjonis kell 13 ülevaade Georgia ja Eesti kahepoolsetest suhetest seoses väliskomisjoni töövisiidiga Georgiasse (1. – 6.02);
 
Reede, 23. jaanuar
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) ja väliskomisjoni ühisistung – informatsioon ja Eesti seisukohad 26. – 27. jaanuarini toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; valitsuse eesmärgid Euroopa Liidus Tšehhi eesistumisperioodil, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Juhan Lepassaar;
Pärast ühisistungit jätkatakse ELAKis seisukoha andmisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse elektronrahaasutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatavat järelevalvet ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu direktiive seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral;
 
Üritused:
 
Reedel kell 9.30 algab Riigikogu konverentsisaalis ühepäevane Balti Assamblee (BA) ja Põhjamaade Nõukogu (PN) traditsiooniline aasta tippkohtumine, mille avavad Balti Assamblee president Mantas Adomėnas ning Põhjamaade Nõukogu president Sinikka Bohlin.
Kohtumisel antakse ülevaade 2008. aasta koostööst ning lepitakse kokku 2009. aasta tegevusplaanis. Kohtumisest võtavad osa mõlema organisatsiooni presiidiumid ja komisjonide esimehed.
Teemadiskussioonina käsitletakse Läänemere strateegiat, kus peaettekandjaks on PN presiidiumi liige, Soome endine välisminister Erkki Tuomioja, kaasettekandja BA Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste.
Pärastlõunasel teemadiskussioonil on arutusel säästva arenguga seonduv, peaettekande teeb Eesti delegatsiooni juhi asetäitja Mailis Reps, sõnavõttudega esinevad PN äri- ja tööstuskomitee esimees Lisbeth Grönfeldt Bergman, BA president Mantas Adomėnas ja BA majandus-, kommunikatsiooni- ja informaatikakomitee aseesimees Vents Armands Krauklis.
 
*

 

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on reedel ringsõidul Läänemaal.
 
23. – 25. jaanuarini jälgib Riigikogu esimees Ene Ergma Otepääl toimuvaid Maailma Karikavõistlusi Murdmaasuusatamises.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
18. – 21. jaanuarini
 
Riigikogu Euroopa asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo osaleb Saksamaal Berliinis rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil Internationale Grüne Woche 2009. Messi raames toimub rida sümpoosione, seminare ja foorumeid. Neist olulisemad on rahvusvaheline konverents teemal „Ülemaailmne toiduohutuse kindlustamine – väljakutse poliitikutele ja tööstusele“ ning foorum „Maailma toidu olukord 2020“.
 
20. – 21. jaanuarini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb Belgias Brüsselis Europarlamendi korraldataval 3. emakakaelavähi ennetamise teemalisel konverentsil.
 
20. – 22. jaanuarini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb Taanis Kopenhaagenis ja Rootsis Malmös Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi tööjõu ja sotsiaalküsimuste töörühma koosolekul.
 
20.- 21. jaanuarini
 
Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb Moskvas Ülevenemaalise Ametkondadevahelise Mereressursside Komitee konsultatiivkohtumisel arktiliste merede kaitse ja kasutuse teemal.
 
21.- 22. jaanuarini
 
Riigikogu liige Taavi Veskimägi osaleb Pariisis Euroopa Rahvapartei majandus- ja sotsiaalpoliitika töörühma koosolekul.
 
21. – 22. jaanuarini
 
Riigikogu liige Ott Lumi osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Rahvapartei majandus- ja sotsiaalpoliitika töörühma koosolekul.
 
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside