Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

19. – 25. aprill 2004

Esmaspäeval, 19. aprill – kell 15.00 algaval istungil vastab majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen arupärimisele soojuse piirhinna kehtestamise kohta. Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Teisipäeval, 20. aprill – kell 10.00 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 2 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse (325 SE) ja ravikindlustuse seaduse §-de 5, 21 ja 53 muutmise seaduse (307 SE) eelnõu.

Kolmapäeval, 21. aprill – kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, kaitseminister Margus Hanson ja rahandusminister Taavi Veskimägi. Kell 14.00 algaval istungil on kavas menetleda 14 eelnõu, millest 6 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Teiste hulgas menetletakse kolmandal lugemisel looduskaitseseaduse (279 SE), pakendiseaduse (291 SE), taimekaitseseaduse (305 SE) ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (309 SE) eelnõu.

Neljapäeval, 22. aprill – istung algab kell 10.

Komisjonides:

Esmaspäev, 19. aprill
Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti- Vene kaubandusrežiimi muutumine 1. maist 2004, kutsutud: Välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna 5. büroo direktor Andres Tropp; arutelu Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu osa- või aktsiakapitalil põhinevate äriühingute piiriüleste ühinemistest (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Cross-Border Mergers of Companies with Share Capital).

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse (279 SE), pakendiseaduse (291 SE) ja välisõhukaitse seaduse (294 SE) eelnõu ning komisjonile laekunud ettepanekute arutelu.

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE) ning olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse eelnõu (327 SE II) muudatusettepanekute arutelu.

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse ebaõiglaste võrgutasude välistamiseks (293 SE), mereteenistuse seaduse muutmise seaduse (298 SE) ja elamuseaduse muutmise seaduse (313 SE) eelnõude arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – riigisaladuse seaduse muutmise seaduse (308 SE) ja Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus üleriigiliste valimisnimekirjade kaotamiseks ja valimiskulude piiramiseks (302 SE) eelnõude arutelu.

Rahanduskomisjonis – arutusel Riigikontrolli 2003.aasta tegevusaruanne ning Riigikontrolli ja parlamentide suhteid käsitlev trükis, samuti arutatakse hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE).

Riigikaitsekomisjonis – r avikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE) arutelu. Kell 12.00 riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühiskohtumine Uus-Meremaa Parlamendi spiikri Jonathan Hunti´i ja teda saatva delegatsiooniga (L262).

Sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Väliskomisjonis – kell 12.00 väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni kohtumine Eestis visiidil viibiva Uus-Meremaa Esindajatekoja esimehe Jonathan Hunt ´i ja teda saatva delegatsiooniga (L262) .

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, krediidiasutuste seaduse, kindlustustegevuse seaduse, pankrotiseaduse, võlaõigusseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmise seaduse (312 SE) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse (273 SE) eelnõude arutelu.

Teisipäev, 20. aprill

Keskkonnakomisjonis – välisõhukaitse seaduse eelnõu (294 SE).

Kultuurikomisjonis – Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (334 SE), vajadusel 326 SE arutelu jätkamine, olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse (305 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse (309 SE), veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse, täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (306 SE) ja väetiseseaduse, riigilõivuseaduse ja saastetasu seaduse muutmise seaduse (329 SE) eelnõude arutelu.

Majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Portugali Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse (329 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Horvaatia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse (321 SE), Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse (322 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Sveitsi Liidunõukogu vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse (331 SE) ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse (319 SE) eelnõude arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (265 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Kohtumine Rani Hong`iga (lektor inimkaubanduse probleemide teemal), ühine istung õiguskomisjoniga. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja otsuse Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta muutmise seaduse eelnõu (330 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumine 26.-27. aprillil, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland. Samuti käsitletakse rahvusvaheliste teemade kajastamist eesti ajakirjanduses, kutsutud meediaväljaannete esindajad.

Õiguskomisjonis – kohtumine Rani Hong`iga, teemaks inimkaubandus; päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE).

Neljapäeval, 22. aprill

Majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse (271 SE), postiseaduse (281 SE) ning alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (328 SE) eelnõude arutlelu.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsus "Peeter Jerofejevi Riigikohtu liikme ametisse nimetamine" (317 OE), väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse (324 SE) ja märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (251 SE) eelnõude ning Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – arutusel erivajadustega inimeste rehabiliteerimise teenuse kulu hüvitamine 2004. aastal.

Väliskomisjonis – asjaõigusseaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, krediidiasutuste seaduse, kindlustustegevuse seaduse, pankrotiseaduse, võlaõigusseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmise seaduse (312 SE) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse (273 SE) eelnõude arutelu.

***

Esmaspäeval, 19. aprillil

Kell 10.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Uus-Meremaa parlamendi esimehe T.E. Jonathan Hunt`iga.

Kell 11.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Läti välisministri T.E Rihards Piks`iga.

Kell 13.00 – toimub ruumis L241 pressibriifing, kus Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu räägib seaduseelnõust, mille kohaselt Riigikogu valimistel kaotatakse üleriigilised valimisnimekirjad ja piiratakse valimiskulusid. Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial selgitab menetluses oleva kahe erineva töölepingu seaduseelnõuga seonduvat ning kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna teeb sissejuhatuse 4. mail täiskogu istungil arutusele tulevale olulise tähtsusega riiklikule küsimusele: Eesti haridussüsteemi areng – probleemid ja lahendused.

Kell 14.00 – kohtuvad väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liige Sergei Ivanov Prantsuse Rahvusassamblee välissuhete osakonna majandus- ja sotsiaalnõukogu esimehe Souchon´iga (L 252).

Kell 15.15 – kohtuvad Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed välisminister Kristiina Ojulandiga (L 252).

Uus-Meremaa parlamendi delegatsiooni visiit 18.-21 aprill:

Esmaspäeval (19.04) toimuvad ka järgmised kohtumised:

11.00 – kohtumine president Arnold Rüütliga.

12.00 – kohtumine väliskomisjoni ja riigikaitse komisjoniga

15.10 – kohtumine kultuurikomisjoniga

16.00 – kohtumine maaelukomisjoniga

17.17 – kohtumine välisministri Kristiina Ojulandiga

Teisipäeval (20.04) külastab delegatsioon Pärnut ning kolmapäeval (21.04) suundutakse Riiga.

Kolmapäev, 21. aprillil

Kell 10.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Itaalia presidendi Carlo Azeglio Ciampi `ga .

Kell 12.00 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Trivimi Velliste ja liige Tiit Matsulevitš kohtuvad Prantsusmaa Senati Euroopa Liidu komisjoni liikme Maurice Blin`iga (P-280).

Kell 13.00 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang kohtub Prantsuse Senati Euroopa Liidu komisjoni liikme Maurice Blin`iga (P 280).

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Rootsi laste ja perede ministri Berit Andnor`iga.

Neljapäeval, 22. aprillil

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub maakonnalehtede toimetajatega.

Reedel, 23. aprillil

Riigikogu lahtiste uste päev – 85 aastat Asutava Kogu esimesest istungist.

Kell 10.00värava avamine piirivalve orkestri saatel. Riigikogu esimehe Ene Ergma tervituskõne.

Kell 12.00 – 13.00 infotund Riigikogu istungisaalis, kus peaminister Juhan Parts, sotsiaalminister Marko Pomerants ja siseminister Margus Leivo vastavad külaliste küsimustele. Istungit juhatab Riigikogu esimees Ene Ergma.
Kell 14.00 – 15.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni avalik istung Valges saalis. Teema: Euroopa Liidu alane teavitus liitumiseelsel ja -järgsel perioodil.
Kell 10.00 – 16.00 ekskursioonid lossis ja Riigikogu hoones algavad igal pooltunnil; avatud on Pika Hermanni torn, kuhu soovijad pääsevad 25-liikmeliste gruppidena; kohvikus on võimalus vaadata Riigikogu tutvustavat videofilmi; danskeris on avatud internetituba, kus huvilistele antakse praktilisi näpunäiteid Riigikogu infosüsteemi kasutamiseks Internetis; Riigikogu hoone II korrusel avatud näitus ”Eesti riigilipu ajaloost”.

Kell 16.00 – 17.00 kontsert Toompea lossis . Linnarahvale esineb Virumaa poistekoor Hirvo Surva juhatusel.

Laupäeval, 24. aprillil

Kell 12.45 – A.Le Coq Mini Arenal algab jalgpalliturniir, kus kohtuvad Riigikogu ja Eduskunta võistkonnad. Mängu kestus 20 min.

Kell 13.30 – võistlevad Hyvinkää ning Tallinna linna jalgpallimeeskonnad. Mängu kestus 20 min.

Kell 14.30 – sõpruskohtumiste finaal.

***

16.-25. aprill

Riigikogu liikmed, Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresidendid Enn Eesmaa ja Tõnis Lukas (16.-25. aprill) ning Toomas Alatalu (17.-22. aprill) osalevad Mehhiko Ühendriikides IPU 110. Assamblee nõupidamistel. Plenaaristungite läbivaks teemaks on ”Lepitamine ja partnerlus”. Komisjonide istungitel arutatakse IPU osa rahvusvahelise üldsuse vastutuses riikide lepitamisel, sh panust konfliktipiirkondade stabiliseerimisse ja ülesehitustöösse, rahvusvahelise kaubanduskeskkonna õiglast kujundamist põllumajandustoodete ja tähtsamate arstirohtudega kauplemisel ning parlamendidemokraatia edendamise võimalusi inimõiguste paremaks kaitsmiseks. Assamblee käigus toimub traditsiooniline Soome-Ugri rühmade nõupidamine. Samuti võetakse osa geopoliitilise riikide ühenduse 12+ koosolekutest. Assambleel päevakorras olevaid teemasid valmistas ette Riigikogus moodustatud neli töörühma. Komiteede töö tulemusena võetakse vastu resolutsioonid, mis tõlgitutena edastatakse kõigile osapooltele.

Assamblee tööga paralleelselt toimub maailma parlamentide peasekretäride assotsiatsiooni (ASGP) töö, millest võtab osa Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (17.-22. aprill).

20.-22. aprill

Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester ja liige Silver Meikar osalevad Brüsselis Euroopa Komisjoni TAIEX-i büroo korraldataval seminaril ”e-Euroopa”.

21.-23. aprill

Riigikogu liikmed Toivo Tootsen, Jüri Saar ja Toomas Varek osalevad Brüsselis TAIEX-i korraldataval seminaril ”Ühine kalanduspoliitika”.

22.-24. aprill

Riigikogu liige Tiit Matsulevitš osaleb Budapestis konverentsil ”Migratsioon ja piiriületamine 25- liikmelises Euroopa Liidus”.

22.-25. aprill

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas, Ants Pauls ja Helir-Valdor Seeder osalevad Belgias Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu konverentsil sadamate poliitikast.

24.-30. aprill

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson (24.-30.04) ja liikmed Andres Herkel, Sergei Ivanov ning asendusliikmed Mart Opmann (26.-30.04) ja Katrin Saks osalevad Strasbourgis ENPA täiskogu istungi töös.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside