Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 2. töönädal

Esmaspäev, 19. september

Kell 15 algaval istungil vastab Eesti Panga president Andres Lipstok arupärimisele Maastrichti hinnastabiilsuse kriteeriumide ja riigi eelarvestrateegia kohta (nr 157). Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab arupärimisele infotehnoloogiliste lahenduste kohta põllumajandus- ja maaelu valdkonnas (nr 154), samuti arupärimisele suurtootjate eelistamise kohta piimatootmises (nr 161) ja salmonelloosi epideemia kohta AS-s Tallegg (nr 162). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed astuvad soovi korral üles kõnedega.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – arutusel põlevkivi kaevandamiskavadega seotud probleemid.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel linakasvatus Eestis.

Majanduskomisjonis – liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse "Rahvusooperi "Estonia" poolt täiendava laenu võtmisega nõustumine" eelnõu (713 OE); hoiuste intresside maksustamise ja intressidealase teabevahetuse kokkulepete ratifitseerimise seaduse eelnõu (719 SE); Maksu- ja Tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (676 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE); Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE); kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE).

Üritused:

Kell 9 .45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub UNICEF`i Euroopa regiooni peadirektori Philip O`Brien´iga. Kell 10.30 järgneb kohtumine Hong Kongi erihalduspiirkonna seadusandliku kogu presidendi Rita Fan`iga. Päeva teisel poolel võtab Ergma osa kohtumistest Iisraeli presidendi Moshe Katsav`i ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 11 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Hong Kongi erihalduspiirkonna seadusandliku kogu presidendi Rita Fan’iga.

Kell 11.15 Andres Herkel kohtub ÜRO inimõiguste komisjoni Valgevene raportööri Adrian Severin’ga.

Teisipäev, 20. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme eelnõu esimest lugemist. Nende hulgas tuleb arutusele Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu, milles tehakse ettepanek suurendada ühe liikme võrra Riigieelarve kontrolli komisjoni kuueliikmelist koosseisu. Algselt oli komisjon moodustatud seitsmeliikmelisena. Seoses Andres Lipstoki lahkumisega Riigikogust vähenes komisjoni liikmete arv. Eelnõu järgi soovitakse lisanduvaks komisjoni liikmeks nimetada Liina Tõnissoni ning tema asendusliikmeks Jaanus Marrandit (686 OE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (699 SE); ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (700 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); ringhäälinguseaduse § 31 muutmise seaduse eelnõu (685 SE).

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara võõrandamisega seotud küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE); kodanikuühiskonna sihtkapitali seaduse eelnõu (697 SE). Eestis rahaühikuna euro käibelelaskmise põhiseadusõiguslike probleemide arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE); hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi ja Kanada vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (704 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Soome-ugri rahvaste olukord Venemaal. Kutsutud Riigikogu liikmed Katrin Saks ja Mart Nutt ning haridusminister Mailis Reps.

Õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE); liiklusseaduse, karistusseadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE).

Kolmapäev, 21. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Jõerüüt ja siseminister Kalle Laanet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 10 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, kaks teisele ja seitse esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Sachsen-Anhalti Maapäeva CDU fraktsiooni töögrupiga.

Kell 19 Ene Ergma kohtub IPU Soome-Ugri rühmade eesistujatega.

Neljapäev, 22. september

Kell 10 algab Riigikogu istung.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – komisjoni liikmed kohtuvad Belgia Brüsseli piirkonna parlamendi delegatsiooniga. Kell 11 toimub kohtumine Eesti Muusikanõukogu esindajatega.

Majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (707 SE); Eesti Vabariigi ja Rumeenia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (718 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõud (624 SE ja 691 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muumise seaduse eelnõu (679 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaat Vene Föderatsioonis. Järgnevalt arutusel 5.–11. septembrini New Yorgis toimunud Maailma parlamentide esimeeste II konverents. Kutsutud Riigikogu esimees Ene Ergma.

Üritused:

Kell 9.30 Ene Ergma kohtub Belgia Kuningriigi pealinna Brüsseli regiooni parlamendi esimehe Erik Thomas`ega. Kell 14 toimub kohtumine Soome uue suursaadiku Jaakko Kalelaga.

Reede, 23. september

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja teedel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

***

Välislähetused:

18. – 21. september

Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb Brüsselis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee laiendatud presidentide komitee, parlamentaarsete ja avalike suhete, poliitika-, tehnoloogia- ja õhuruumi- ning kaitsekomitee istungil.

18. – 23. september

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla (18.- 20.9) osaleb Rootsis Karlstadis Põhjamaade Nõukogu haridus- ja kultuurikomisjoni ning BA haridus-, teadus ja kultuurikomisjoni ühisel seminaril ning liige Küllo Arjakas (21.- 23.9) osaleb sealsamas Põhjamaade Nõukogu keskkonnakomisjoni ning BA keskkonna- ja energeetikakomisjoni ühisel istungil.

21. – 23. september

Väliskomisjoni liige Toomas Alatalu osaleb Bonnis 11. EADI ( European Association of Development Research) konverentsil.

22. – 24. september

NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš ja Andres Herkel osalevad Vilniuses NATO PA seminaril “Olukord Valgevenes”.

Tagasiside