Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 5. töönädal 18. – 21. veebruarini

 

Esmaspäev, 18. veebruar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorda näeb siin:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE);

kultuurikomisjonis – arutelu analoogtelevisiooni kavandatavast üleminekust digitaaltelevisioonile (osalevad asjatundjate komisjoni esindajad), kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega;

maaelukomisjonis – postituru avanemise mõjud maapiirkonnas;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

sotsiaalkomisjonis – 2008. aasta seadusloome plaanid, tööturu paindlikkus ja turvalisus, õiguskantsleri ettekanne nr 1 „Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kohta vanemahüvitise seaduse alusel”;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul, väliskomisjoni ettekanne;

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE), korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 kohtumine riigikontrolör Mihkel Oviiriga;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade auditiaruande „Riikliku statistika asjakohasus ja andmete kogumise tõhusus” kohta;

Teisipäev, 19. veebruar

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 2 eelnõu: koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE) ning investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – ühisarutelu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatusega teemal „Teise haridustaseme õppekohtade ühtne planeerimine”;

maaelekomisjonis – ülevaade Eesti piimaturu olukorrast;

majanduskomisjonis – alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), reklaamiseaduse eelnõu (135 SE) ning Euroopa Komisjoni teatise „Põhiliselt kaubaveoks kasutatava raudteevõrgustiku suunas” arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse nimetamise otsuse eelnõu (198 OE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung kaitseministeeriumisse, arutusel on riigikaitse planeerimine;

sotsiaalkomisjoniskoos õiguskomisjoniga korraldatakse kell 14 Valges saalis avalik istung, kus tutvustatakse Tartu Ülikooli sotsiaalteadlaste poolt tehtud perekonnaseaduse eelnõu sotsiaalsete mõjude analüüsi;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul, valitsuse ettekanne, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas, Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlik kohtumine 21. – 22. veebruarini;

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Pärnu II Keskkooli abituuriumiga, kell 14 osaleb ta Pärnu Kutsehariduskeskuse Eesti Vabariigi (EV) 90. aastapäeva kontsert-aktusel.

Kolmapäev, 20. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE). Teisel lugemisel on 4 eelnõu: karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (166 SE), riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), välismaalaste seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) ning võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE). Esimesele lugemisele tuleb 2 eelnõu: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) ja välismaalaste seaduse § 1028 muutmise seaduse eelnõu (173 SE).

Üritused:

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kurtna Lasteaed-Algkooli EV 90. aastapäeva pidulikul kontserdil.

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland esineb EV 90. aastapäeva raames Kallavere Gümnaasiumis.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Heleni Koolis EV 90. aastapäeva aktusel, kus ta esineb kõnega.

Neljapäev, 21. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekandega esineb välisminister Urmas Paet. Väliskomisjoni poolse ettekande teeb komisjoni esimees Sven Mikser. Kolmandale lugemisele tuleb 2 eelnõu: koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (152 SE) ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (166 SE) ja teisele lugemisele Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE).

Komisjonides:

riigikaitsekomisjonis – põhiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (47 SE) seondutavate seadusmuudatuste analüüsimiseks moodustatud töörühma aruanne;

õiguskomisjonis – alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Raiete planeerimine Riigimetsa Majandamise Keskuses”; kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Annika Uudelepp ja Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas (ruum L 263);

Üritused:

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna lasteaedade projekti „Valgusfestival läheb lasteaeda“ lõpuüritusel Kuberneri aias.

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland esineb EV 90. aastapäeva tähistamise raames Märjamaa Gümnaasiumis.

Kristiina Ojuland annab EV 90. aastapäeva puhul Riigikogu hoones piduliku vastuvõtu rahvusvähemusorganisatsioonide esindajatele.

Reede, 22. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 25. – 26. veebruarini toimuval konkurentsivõime ja kasvu nõukogu kohtumisel (majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts), seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatistele „Euroopa Liidu kaubaveokava: kaubaveo tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine”, „Kaubaveologistika tegevuskava” ja “Põhiliselt kaubaveoks kasutatava raudteevõrgustiku suunas”.

Üritused:

Kell 11Ene Ergma osaleb Tallinna Vähikliiniku avamisel.

Kristiina Ojuland esineb EV 90. aastapäeva raames Palamuse koolis.

Jüri Ratas on ringsõidul Elvas, Otepääl ja Valgas.

Laupäev, 23. veebruar

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise üritustel Pärnus: tseremoonial „Au langenud kangelastele“ (Alevi kalmistul), Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi avamisel Rüütli platsil, kaitsejõudude paraadil Keskväljakul, tseremoonial „Eesti Tänab 2008“ Endla teatris ning noorte korraldatud kõnevõistlusel „Kõne minu Eestile“ Rüütli platsil.

Pühapäev, 24. veebruar

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine

Kell 7.35 – algab pidulik lipuheiskamise tseremoonia Toompea lossi hoovis. Kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma, õnnistussõnad ütleb peapiiskop Andres Põder. Tseremoonial esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid ja Piirivalveameti puhkpilliorkester.

Kell 11. 45 tervitab Ene Ergma akadeemiliste organisatsioonide rongkäiku Riigikogu hoovis.

Kell 13 osaleb Ene Ergma riigi teaduspreemiate, F. J. Wiedemanni keeleauhinna, kultuuri- ja spordipreemiate kätteandmisel Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6).

Riigikogu juhatuse liikmed osalevad ka jumalateenistusel Toomkirikus ning õhtusel EV 90. aastapäeva pidulikul kontserdil ja sellele järgneval vastuvõtul Estonias.

 

*       *       *

Välislähetused:

16. – 19. veebruarini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Sloveenias Ljubljanas COSACi esimeeste kohtumisel. Arutatakse COSACi tegevuse raportiga seonduvat, Euroopa komisjonide ja rahvusparlamentide vahelist koostööd ning põlvkondade vahelise solidaarsuse küsimusi.

17. – 19. veebruarini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi osaleb Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandusjulgeolekukomitee, poliitikakomitee ühisistungil, samuti kohtumisel delegatsioonijuhtide ning NACi liikmetega.

17. – 19. veebruarini

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ja riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Must osalevad Makedoonias Skopjes väliskomisjonide ja riigikaitsekomisjonide esimeeste konverentsil „NATO – Bukarest ja tulevik“. Arutatakse parlamendikomisjonide osatähtsust välis- ja julgeolekupoliitikas NATO eesmärkide ja poliitika elluviimisel.

18. – 20. veebruarini

Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Rootsis Stockholmis Rahvusvahelise Veeinstituudi korraldataval seminaril, kus käsitletakse rahvusvahelist koostööd vesikondade majandamisel.

19. – 21. veebruarini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi osaleb Prantsusmaal Pariisis NATO PA majandusjulgeoleku komitee ja OECD ühisistungil. Käsitletakse maailma majanduse väljavaateid, arutatakse India ja Venemaa arengupoliitikaid ja haridusküsimusi seoses PISA hiljutise küsitlusega.

20. – 21. veebruarini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud konverentsil „Euroopa Liidu liikmeks olemine ja tulevikuperspektiivid“.

21. – 23. veebruarini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee keskkonnakomitee kuulamisel, mille teemaks on pärast II maailmasõda Läänemerre uputatud keemiarelvad.

22. – 23. veebruarini

Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Soomes Turus Eesti Vabariigi 90. aastapäeva raames toimuval pidulikul seminaril, kus ta esineb ettekandega „Eesti identiteedid“.

20. – 24. veebruarini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo (osaleb 23. veebruarini) ja liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad Austrias Viinis OSCE PA talveistungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside