Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 
Riigikogu VIII istungjärgu 2. töönädal
18. – 21. septembrini
 
Esmaspäev, 18. september
 
Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab peaminister Andrus Ansip Riigikogu liikmete arupärimistele äriühingute liikmete nimetamise (nr 239) ning võimaliku diplomite müügi kohta EBSis (nr 240). Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.
 
Arupärimised asuvad aadressil:
 
Töönädala päevakord on aadressil:
 
Komisjonides:
 
Keskkonnakomisjonis – otsuse „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 kinnitamine” eelnõu (962 OE)
 
Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE)
 
Maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013; Euroopa Liidu liikmesriikide maaelu arengu strateegiate võrdlev analüüs.
 
Põhiseaduskomisjonis – korruptsioonivastase seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (890 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse eelnõu (937 SE); erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE).
 
Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (922 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Kaitseliidu ülema major Raivo Lumistega.
 
Sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).
 
Väliskomisjonis – Eesti Välispoliitika Instituudi poolt koostatud uurimuse „Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis” esitlus (kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži direktor Gert-Rüdiger Wegmarshaus ja magistrand Andres Mäe, TÜ politoloogia osakonna magistrand Anna-Maria Galojan, Tallinna Tehnikaülikooli teadur Sulev Soosaar, Wahlquist OÜ tegevdirektor Jaan Uustalu, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Villu Vares ja Riigikogu majandus- ja sotsiaalinfo osakonna nõunik Allan Sikk)
 
Õiguskomisjonis – otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõud (900 OE ja 914 OE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine Põhja Politseiprefektuuri prefekti Raivo Küüdiga, kes annab ülevaate korruptsioonikuritegude uurimisest ja sellega seotud probleemidest  prefektuuris.
 
Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – ülevaated auditiaruannete „Ohtlike jäätmete käitlemine vaheladudes ja prügilates” ning „Euroopa Komisjoni abiprojekt HASCO Sonda vallas” kohta; Riigikontrolli 2007. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine.
 
Kohtumised:
 
Kell 14.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ja liige Sven Mikser kohtuvad Prantsuse kaitseministri esindaja Thierry Borja de Mozota’ga.
 
Teisipäev, 19. september
 
Kell 10 algaval täiskogu istungil käsitletakse 8 eelnõu. Teisel lugemisel on 2 ja esimesel lugemisel 6 eelnõu. Muuhulgas tuleb esimesele lugemisele valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (952 SE).
 

Komisjonides:
 
Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE).
 
Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (961 SE).
 

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga – ülevaade Balti riikide õhuturbe hetkeseisust ja ülevaade Balti riikide kaitseministrite kohtumisest 29.-30. augustil 2006 Jurmalas. (kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi jt Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad, ruum L 262).
Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE).
 
Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga – ülevaade Balti riikide õhuturbe hetkeseisust ja ülevaade Balti riikide kaitseministrite kohtumisest 29.-30. augustini 2006 Jurmalas (kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi jt Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad, ruum L 262).
 

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK).
  
Kolmapäev, 20 september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, keskkonnaminister Villu Reiljan ning kultuuriminister Raivo Palmaru.
Kel 14 algaval istungil on kavas menetleda 18 eelnõu. Kolmandale lugemisele tuleb 3, teisele lugemisele 4 ja esimesele lugemisele 11 eelnõu. Teiste hulgas on kolmandal lugemisel mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE), esimesele lugemisele tuleb Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (946 SE).
 
Neljapäev, 21. september
 
Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel 3 eelnõu.
 
Komisjonides:
 
Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE); ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE), otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (898 OE).
 
Väliskomisjonis – Ülevaade ENPA Eesti delegatsiooni juhi Marko Mihkelsoni poolt ettevalmistatavast ENPA raportist „Oht energiatarnete kasutamiseks poliitilise survevahendina”; Riigikogu väliskomisjoni kuulamiste kava energiajulgeoleku teemal.
 
Kohtumised:
 
Kell 12.35 – rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen ning riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtuvad Soome Eduskunta rahanduskomisjoni liikmetega, kes tegelevad julgeoleku- ja kaitseeelarve küsimustega.
 
Reede, 22. september
 
Komisjonides:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 25. – 26. septembrini toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel (kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, haridus- ja teadusminister Mailis Reps); seisukoht Euroopa Komisjoni teatise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu tarneahela turvalisuse tugevdamise kohta (kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar); Eesti seisukohad 24. – 26. septembrini toimuval mitteametlikul põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel (kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo).
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Eesti riigivanemate mälestusjumalateenistusel Piiskoplikus Toomkirikus (Toompeal).
 
Laupäev, 23. september
 
Kell 12 toimub Vabariigi Presidendi valimise esimene hääletusvoor valimiskogus Estonia kontserdisaalis.
 
*        *        *
 
Välislähetused:
 
17. – 22. septembrini
 
Riigikogu aseesimees Ene Ergma (18. – 22. sept.) ning Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Marika Tuus osalevad Prantsusmaal Pariisis ja Guajaana departemangus Kourous 8. Euroopa parlamentidevahelisel õhuruumi konverentsi raames toimuval kollokviumil „Õhuruum, kaitse ja Euroopa turvalisus”. Kollokviumil käsitletakse Euroopa õhuruumipoliitika erinevaid aspekte, tööstusliku ja tehnoloogilise suutlikkuse ning institutsionaalse ja rahvusvahelise koostöö küsimusi.
 
19. – 21. septembrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Ants Pauls osaleb Soomes Helsingis ja Lahtis Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee keskkonnakomisjonide ühisistungil, kus käsitletakse tuumajäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud küsimusi Läänemere regioonis.
 
20. – 22. septembrini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Vello Tafenau ja majanduskomisjoni liige Mati Kepp osalevad Saksamaal Kielis Läänemere regiooni Euroopa merenduspoliitika konverentsil. Käsitletakse nn Rohelisele Raamatule hinnangu andmisega seotud küsimusi, Läänemere regiooni eriolukorda ning tulevikuväljavaateid Euroopa Liidu merenduspoliitika kontekstis.
 
21. – 22. septembrini
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Saksamaal Berliinis Baltimaade ja Saksamaa vaheliste diplomaatiliste suhete taastamise 15. aastapäeva tähistamiseks korraldatud konverentsil. Mart Laar esineb konverentsi raames toimuval poodiumidiskussioonil sõnavõtuga.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside