Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönadala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 5. töönädal

18. – 21. oktoober 2004

Esmaspäev, 18. oktoober

Kell 15 algaval istungil vastab õiguskantsler Allar Jõks arupärimisele Riigikogu fraktsiooni mittekuuluvate liikmete õiguste kohta (nr 89). Majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip vastab kolmele arupärimisele: arupärimine olukorrast Eesti Raudteel (nr 92); arupärimine riigi omandis olnud ja olevate elamute probleemide kohta (nr 100); arupärimine koondamiste kohta AS-s Tallinna Sadam (nr 105). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

arupärimised leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorraprojekt on aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist käsitleva EL eelnõude paketi (REACH) tutvustamine. Kutsutud: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kvaliteedi infrastruktuuri talituse peaspetsialist Diana Maurer.

Keskkonnakomisjonis – konventsiooni kalapüügist ja elusressursside säilitamisest Läänemeres ja Beltides (Taani väinades) denonsseerimise seaduse eelnõu (441 SE), maapõueseaduse eelnõu (409 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE).

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seadus (378 SE), kohtumine Eesti Filmi Sihtasutuse juhtidega, kohtumine rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide juhtidega.

Maaelukomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE), 2005. a riigieelarve võimalikud muudatusettepanekud (453 SE).

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni muutmisdokumentide ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE).

Põhiseaduskomisjonis – märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” muutmine eelnõu (473 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Rahanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse ”2003. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamine” eelnõu (400 OE), Riigikontrolli arvamus 2003. aasta riigieelarve täitmise aruande kohta.

Riigikaitsekomisjonis – 2004. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (444 SE), 2005. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (453 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, tutvumine kaitsejõudude infrastruktuuridega koos väliskomisjoniga, rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), karistusõiguse normide vajalikkusest seoses strateegilise kauba seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide rikkumisega.

Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE).

Üritused:

Eestis on visiidil (16.- 19. oktoobrini) Hiina Konsultatiivkomitee delegatsioon, mida juhib komitee aseesimees Liu Yandong. Delegatsioon külastab Riigikogu, tutvub Tallinna ja Pärnuga. Esmaspäeval kell 11 kohtub delegatsiooniga Riigikogu esimees Ene Ergma. Kell 12.30 on delegatsioonil kohtumine Riigikogu aseesimehe, Eesti-Hiina parlamendirühma esimehe Peeter Kreitzbergiga ja k ell 16 Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga Kadrioru lossis.

Kell 13 toimub ruumis L241 pressibriifing, kus rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok kommenteerib muudatusettepanekuid, mis on laekunud 2004. aasta lisaeelarvele (444 SE). Kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna räägib kutseharidusstandardi kasutuselevõtmisest (378 SE) ning õppetoetuste ja õppelaenu saajate ringi laiendamisest (449 SE). Põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu tutvustab Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE).

Kell 15.20 – Riigikogu aseesimees Rein Lang kohtub Bosnia ja Hertsogoviina välisministri Mladen IvaniÄ”iga .

Kell 16 – Riigikogu Eesti-Mongoolia parlamendirühma esimees Mark Soosaar ja aseesimees Ivari Padar kohtuvad Mongoolia suursaadiku Tugalkhuu Baasansureniga.

* * *

Riigikogu vestibüülis on alates esmaspäevast avatud rändnäitus ”Eesti lipp 120” tähistamaks sinimustvalge lipu 120. aastapäeva ja avaldamaks austust keerulise saatusega rahvuslipule.

Teisipäev, 19. oktoober

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda nelja eelnõu, millest üks tuleb teisele ja kolm esimesele lugemisele. Nende hulgas on ka Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE),

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Tallinna Ülikooli (Tallinna Linnaülikooli) loomise temaatika arutelu, kohtumine rahvastikuminister Paul-Eerik Rummoga.

Põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (467 SE).

Riigikaitsekomisjonis – relvade ja lahingutehnika hankekava planeerimise kava, kohtumine Vigastatud Sõjameeste Ühingu esindajatega.

Sotsiaalkomisjonis – seaduse ”2005. aasta riigieelarve” eelnõu (453 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 ”Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu (431 SE).

Üritused:

Kell 13.15 toimub Valges saalis sotsiaalkomisjoni korraldusel puuetega inimeste rehabilitatsiooni käsitlev ümarlaud "Rehabilitatsiooni vajadused ja võimalused: kuidas saavutada tasakaalu?"

Kolmapäev, 20. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, kaitseminister Margus Hanson ja rahandusminister Taavi Veskimägi. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 15 eelnõu, millest kaks tuleb kolmandale, viis teisele ja kaheksa esimesele lugemisele. Kolmandal lugemisel on võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE) ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Viive Tolli näituse ”Valitud palad”.

Neljapäev, 21. oktoober

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte eelnõu: üks on kolmandal, üks teisel lugemisel.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse eelnõu (404 SE).

Põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine õiguskantsleri seisukohale, sotsiaalministeeriumi esindaja kuulamine terviseandmete registrite ning andmekaitse tasakaalustamise teemal.

Sotsiaalkomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööstuse ja kaubanduse tööinspektsiooni konventsiooni ( NR 81) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põllumajanduse tööinspektsiooni konventsiooni (NR 129 ) ratifitseerimise seaduse eelnõu (394 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (428 SE).

Väliskomisjonis – Eesti konsulaar- ja viisapoliitika – viisakonsultatsioonisüsteem. Kutsutud siseministeeriumi välismaalaste osakonna nõunik Kaija Kirch ja Kodakondsus- ja Migratsiooniameti viisa- ja illegaalse immigratsiooni osakonna viisabüroo juhataja Margit Ratnik. Venemaa strateegia parlamendikuulamised. Kutsutud Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor Vahur Made.

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Belgia uue suursaadiku Pierre Dubuisson`iga.

Kell 16 Ene Ergma osaleb Eesti Instituudi 15. sünnipäeva tähistamisel Teaduste Akadeemia saalis.

Reede, 22. oktoober

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 25.-26. oktoobril toimuval EL Nõukogu justiits- ja siseministrite kohtumisel. Kutsutud: justiitsminister Ken-Marti Vaher, siseminister Margus Leivo. Seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses postiteenuste käibemaksuga kohta.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Karksi valla Kultuurikeskuse avamisel.

* * *

16. – 19. oktoober

Hiina Konsultatiivkomitee delegatsiooni visiit Eestis. Delegatsioon külastab Riigikogu, tutvub Tallinna ja Pärnuga, kohtub Riigikogu esimehe Ene Ergma ja Riigikogu liikmetega. Delegatsiooni võtab vastu Vabariigi President.

* * *

Välislähetused

15. – 19. oktoober

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks ja sotsiaalkomisjoni liige Margi Ein osalevad Roomas naisparlamendiliikmete konverentsil ”Laste ja noorte kaitse”.

16.- 21. oktoober

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresident Tõnis Lukas osaleb New Yorgis toimuval IPU ja ÜRO ühisüritustel ja parlamendiliikmete päeval ÜRO Peaassambleel. Päevakorras rahvusvahelise relvastumise kontrolli ja desarmeerimise küsimused.

17. – 22. oktoober

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Suurbritannias Wilton Parki konverentsil ”Venemaa teel tõelisele partnerlusele Läänega”.

19. – 24. oktoober

Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb 19.- 21. oktoobrini Brüsselis ja 21.-24. oktoobrini Pariisis WEU Brüsseli lepingu ja Pariisi lepete 50. aastapäevale pühendatud konverentsidel ning WEU Assamblee presidentide, alatise-, poliitika-, kaitse-, tehnika- ja õhuruumi- ning parlamentaarse ja avalike suhete komiteede istungitel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside