Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 5. töönädal 18. – 21. Oktoobrini

Esmaspäev, 18. oktoober
 
Kell 15 täiskogu istung, kus kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning siseminister Marko Pomerants. Arupärimised käsitlevad vastavalt õigusloome kvaliteeti (nr 462), Eesti inimvara uuringu tulemusi (nr 465), Saksamaale ümberasujatele kuulunud vara tagasi taotlejate avalduste lahendamise korda (nr 478), riigieelarvet (nr 485), maaelupoliitikat (nr 504), erakoolide rahastamist (nr 466), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamist (nr 476 ja nr 470), kohustusliku ujumise algõpetust (nr 495), kõrghariduse kättesaadavust (nr 496), ruumilist planeerimist tulenevalt planeerimisseaduse § 1 lõikest 3 (nr 473), 2011. aasta riigieelarve koostamist kohalike omavalitsuste osas (nr 483), süvenevat ääremaastumist (nr 493), krooni ja euro võltsimisohtu (nr 486), kodanike juurdekasvu (nr 487), politseiametnike tööaega (nr 488), siseministeeriumi väidetavat politiseerimist (nr 505) ning Politsei- ja Piirivalveameti eelarvet (nr 511). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 21. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur;
keskkonnakomisjonis – Piirissaare vallavanema avaldus; kalapüügiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (828 SE);
kultuurikomisjonis – 2011. a riigieelarve seaduse eelnõu Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala; kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
maaelukomisjonis – ülevaade Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmete rakendamisest;
majanduskomisjonis – ASi Tallinna Lennujaam arenguplaanid; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2010 – 2020“; meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE), (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE); Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE);
rahanduskomisjonis – Eesti Panga majanduskommentaar ja prognoos aastateks 2010 – 2012; 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE);
riigikaitsekomisjonis – otsuse eelnõu “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” (815 OE);
sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE); raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE); ülevaade olukorrast tööturul;
väliskomisjonis – ülevaade arengutest Bosnias ja Hertsegoviinas pärast 3. oktoobril 2010 toimunud valimisi; Eesti seisukohad Euroopa Liidu arengukoostööministrite 21. ja 22. oktoobril toimuval mitteametlikul kohtumisel;
õiguskomisjonis – abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise otsustamine.
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna uuringu „Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma uuring 2010” tutvustus ja arutelu. (http://www.korruptsioon.ee/9380);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Valdade ja linnade osalemine äriühingutes ja sihtasutustes”, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, ning rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ja riigikontrolli esindajad (ruum L333);
 
Kohtumised:
 
Kell 8 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogu hoones Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilastega. Nädala jooksul on aseesimehel kohtumised veel Vanalinna Hariduskolleegiumi ning Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome suursaadiku Aleksi Härköneniga.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus annab „Tagasi kooli” nädala raames tunni Tallinna Muusikakeskkooli 12. klassile.
 
Teisipäev, 19. Oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Teise lugemise jätkamine – 2 eelnõu: keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (750 SE); meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE).
 
Teine lugemine: ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE).
 
Esimene lugemine: planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (778 SE).  
 
Komisjonid:
 
kultuurikomisjoniskell 13 muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE), istung toimub ruumis L 332;
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
majanduskomisjonis – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE), (ruum L 333);
põhiseaduskomisjoniskell 13.30 Harju Omavalitsuste Liidu pöördumine; Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (807 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), osaleb regionaalminister Siim Valmar Kiisler; riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (801 SE); otsuse eelnõu Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamise kohta;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Kaitseliidu peastaapi, tutvumine Küberkaitseliiduga;
sotsiaalkomisjonis kell 13 ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavusest peavarjuta isikutele; soojus-, gaasi-, elektri – või veevarustuse katkestamine korterelamutes kui sotsiaalne probleem;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE);
 
Üritused:
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Minu Riik nõukoja koosolekul (ruum L 241).
 
Kolmapäev, 20. oktoober
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine: tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) ja (631 SE).
 
Teine lugemine – 5 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades ratifitseerimise seaduse eelnõu (792 SE), Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (789 SE), Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (819 SE), ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE), 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE).
 
Teise lugemise jätkamine: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE).
 
Esimene lugemine – 9 eelnõu: võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE), riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE), majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE), keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE), 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE), keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE), kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE).
 
Neljapäev, 21. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine3 eelnõu: ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE), riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE), ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE),
 
Teine lugemine: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE).
 
Komisjonid:
 
kultuurikomisjonis kell 13.30 toimub Valges saalis „Kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015. 2008 – 2010 rakendusplaani aruande ja 2011-2013 rakenduskava” arutelu;
väliskomisjoniskell 13 Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE) ning arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Balti Assamblee eelarve;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE);
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja maaelukomisjoni liikmed osalevad konverentsil Aasta Põllumees 2010 (Riigikogu konverentsisaalis).           
 
Reede, 22. Oktoober
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 9.30 toimub Riigikogu konverentsisaalis kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi, transpordivoliniku Siim Kallasega; Eesti seisukohad 26. oktoobril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; 
avalik ühisistung väliskomisjoniga –  Eesti seisukohad 28. – 29. oktoobrini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip;
ühisistung väliskomisjoniga - Eesti seisukohad 25. oktoobril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjad nõukogu istungil; 
 
Üritused:
 
Harjumaa kuu raames toimub Riigikogu teabepäev Lääne – Harjumaal, mis algab kell 9 kohtumisega Harjumaa Omavalitsuste Liidu majas (Tallinnas Sirge 2), osalevad maavanem Ülle Rajasalu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees Vello Jõgisoo, Harjumaa ettevõtlusest teeb ettekande Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede. Ringsõit jätkub Keilas, kus tutvutakse ettevõttega Harju Elekter ning kohtutakse linnapea Tanel Mõistusega. Paldiskis külastatakse Lõuna ja Põhja sadamat ning kohtutakse linnapea Kaupo Kallasega. Pärastlõunal tutvutakse Rummu vanglaga, toimub kohtumine Vasalemma vallavanema Aleksei Šatoviga. Ämari lennubaasis annab baasi käekäigust ülevaate kolonelleitnant Roman Timofejev. Riigikogu liikmed tutvuvad ka unikaalse Harju-Madise kiriku ning Padise kloostriga.
Teabepäevast võtavad osa Riigikogu aseesimees Keit Pentus ning liikmed Leino Mägi, Kalle Palling, Mart Laar, Mari-Ann Kelam, Marko Mihkelson, Karel Rüütli, Mailis Reps, Marek Strandberg ja Valdur Lahtvee.
 
Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb ka Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu 15. sünnipäeva tähistamisel (Poska 15).
 
*
 
Välislähetused:
 
17. – 19. oktoobrini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis Georg C. Marshalli Keskuse korraldataval küberkaitse teemalisel seminaril.
 
18. – 19. oktoobrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Saksamaal Berliinis Läänemere parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil.
 
18. – 21. oktoobrini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Venemaal Moskvas parlamentaarse võrgustiku (Parliamentarians Network) Euro-Atlandi julgeoleku tuumikgrupi (Euro-Atlantic Security Core Group) esimesel kohtumisel.
 
19. – 21. oktoobrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb ENPA migratsioonikomitee raportöörina Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu korraldataval lastekaitse teemalisel ümarlaual.
 
20. – 22. oktoobrini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Rootsis Stockholmis konverentsil „Stockholm – Euroopa roheline pealinn 2010”. Konverentsist võtavad osa poliitikud ning kõrgemad ametnikud ja eksperdid Euroopa linnadest ja USAst. Konverentsi eesmärgiks on avada arutelusid, jagada mõtteid ning vahetada kogemusi jätkusuutliku keskkonna arenguks kasvavates suurlinnades.
 
21. – 22. oktoobrini
 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Mati Raidmaga on töövisiidil Soomes Helsingis. Kohtutakse Soome parlamendi kaitsekomisjoniga ning kaitseministeeriumi esindajatega, tutvutakse valitsuse kriisijuhtimiskeskusega. Kohtumistel tulevad arutusele teemad, mis käsitlevad Soome ja Eesti tegevust ISAF-operatsioonis, NORDEFCOt, kaitsejõudude struktuurimuudatusi, kaitsepoliitilist koostööd, Euroopa Liidu lahingugruppide kontseptsiooni, Soome NATO-koostööd. Delegatsiooni kuuluvad veel riigikaitsekomisjoni liikmed Jaan Kundla, Kalvi Kõva ja Nelli Privalova.
 

21. – 23. oktoobrini
 
Lätis Riias toimub Balti Assamblee (BA) 29. istungjärk ning 16. Balti Nõukogu istung. Balti Assambleest võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma (21. – 22. okt) ning BA Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Trivimi Vellistega. Neljapäeval, 21. oktoobril koguneb Balti Assamblee presiidium ning toimub BA medalite üleandmise tseremoonia. Teenetemedaliga autasustatakse aktiivseid BA Eesti delegatsiooni liikmeid Peep Aru, Mart Jüssit, Helle Kaldat ja ka Eesti Koostöö Koja liiget Peep Mühlsi.
Reedel, 22 oktoobril toimuvad komiteede istungid. Kell 11.15 avatakse BA 29. istungjärk. Arutatakse koostööd majanduskriisi tingimustes ning Balti riikide edasisi ülesandeid julgeoleku, jätkusuutlikkuse ja kasvu soodustamisel ning ka Balti riikide institutsioonide koostöö tegevuskava, prioriteete ja arengut pikaajalises perspektiivis. Üks põhiettekandjaid on professor Marju Lauristin. Istungjärgu jooksul loodetakse jõuda kokkuleppele sellistest koostöövaldkondades nagu piirkondliku energiaturu arendamine ja energiavarustuskindlus, teadmistepõhise majanduse arendamine ning infrastruktuuri arendamine (Rail Baltica, Via Baltica). Sõnavõttudega esinevad ka välisdelegatsioonide esindajad. Pärast lõppresolutsiooni vastuvõtmist toimub pidulik BA kultuuriauhindade üleandmise tseremoonia. Kirjandusauhind antakse üle Ene Mihkelsonile. Assambleest võtavad osa veel Eesti liikmed Peep Aru, Helle Kalda ja Mart Jüssi (osaleb 21. – 22. okt).
 
21. – 24. oktoobrini
 
Riigikogu Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimees Silver Meikar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval seminaril „Aafrika naiste õigused ja sooline võrdsus – parlamentaarse strateegia kujundamine” ning AWEPA nõukogu istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside