Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 8. töönädal 18. – 21. märtsini

Esmaspäev, 18. märts

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 8. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastab siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad  koduomanike võlakaitse seadust (nr 277), korruptsioonikuritegusid (nr 278), kaitsepolitsei töötajate lisatasusid (nr 280), Politsei- ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude statistikat (nr 285). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 VI Euroopa Liidu tuleviku teemaline avalik arutelu „Euroopa föderaliseerumine“ koos põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, ettekannetega esinevad Euroopa Komisjoni volinik Siim Kallas, Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees õigusteadlane Lauri Mälksoo ning põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste, otseülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE);

kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuste seaduse eelnõu (331 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE); arutusel on Rahvaraamatukogude direktorite avalik kiri;

maaelukomisjonis – kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10 kaubandusliku meresõidu seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE); kaubandusliku meresõidu seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE); 

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (380 SE); arvamus Riigikohtule väärteomenetluse seadustiku § 135 lõigete 8 ja 9, § 155 lõigete 2 ja 3 ning § 156 lõike 3 põhiseaduspärasuse kohta; kell 13 ühine avalik arutelu koos ELAKiga Euroopa Liidu tuleviku teemal (vt ELAKi päevakorda);

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (367 SE);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektori Andreas Anveltiga;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE); ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 22. – 23. märtsini Dublinis toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich); väliskomisjoni töövisiidi Singapuri ja Indoneesiasse ettevalmistamisega seotud küsimused: ülevaade Eesti ja Singapuri ning Eesti ja Indoneesia kahepoolsetest suhetest;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE); seisukoha kujundamine Päästeameti peadirektori kandidaadi Kuno Tammearu osas;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 aprillis 2013 esitamisele kuuluvate iga-aastaste regulaarsete majanduslike huvide deklaratsioonide kogumise korraldamisest; komisjoni tegevuskava kevadperioodil;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik, otseülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kohtumised ja üritused

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kreeka suursaadiku Polydore Kokonasega.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Sihtasutuse Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1).

Alates esmaspäevast, 18. märtsist kuni 22. märtsini stažeerib ÜRO finantstoel (UNDP project “Support to development Parliament of Moldova”) Riigikogu riigikaitsekomisjonis ja Riigikogu Kantseleis Moldova kaitsekomisjoni vanemnõunik Vitalie Lungu.  

Teisipäev, 19. märts

Kel 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (372 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE).

Esimene lugemine: sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (357 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Tallinna Teeninduskooli, arutusel on kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi,  SA Innove esindajad;

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Põllumajandusametis (Saku);  

põhiseaduskomisjonis – kell 14 otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (342 OE); kohtumine Eesti Koostöö Kogu esindajaga ülevaate saamiseks Rahvakogule edastatud ettepanekute analüüsiprotsessist ja edasisest tegevusest, kutsutud SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel; justiitsministeeriumi koostatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse kinnipeetavate hääletamisõiguse laiendamiseks eelnõu projekti tutvustus ja arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Haigekassa esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

väliskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe peastaapi;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 15.30 avalik arutelu Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Riigikontrolli auditiaruande „Kultuuri rahastamise eriaruanne“, kutsutud kultuuriministeeriumi, Kultuurtuurkapitali, Hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eraõigusliku kontsertide korraldaja, Eesti Etendusasutuste Liidu, Eesti Muuseumiühingu, Eesti Olümpiakomitee, TÜ Kehakultuuriteaduskonna, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Sihtasutuse Eesti Filmi Instituut, Rahvakultuuri Keskuse, Muinsuskaitseameti, Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Muuseumiühingu,  Rahvakultuuri Keskuse, Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühma ja Riigikontrolli esindajad, otseülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.

Kohtumised

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 11.30 – ELAKi esimees Arto Aas kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kolmapäev, 20. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (372 SE) ning looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu, tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE), kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE) ning looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: muuseumiseadus (374 SE), Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (384 SE) ning Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE).

Neljapäev, 21. märts

Kell 10 – Riigikogu juhatuse valimised

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 13 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (340 SE), arutusel on koolivõrk ja koolikohustuse täitmise tagamine, kutsutud Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tartu abilinnapea Tiia Teppan, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja;

majanduskomisjonis – kell 14 kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE);

õiguskomisjonis – kell 13 ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (379 SE);

Kohtumised ja üritused

Eestis on visiidil Armeenia parlamendi rahandus- ja eelarvekomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Gagik Minasjan’iga. Neljapäeval, 21. märtsil kohtutakse kell 12 Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoniga ning kell 13 Riigikogu rahanduskomisjoniga. Samuti kohtuvad külalistega riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning Eesti-Armeenia parlamendirühma aseesimees Lauri Laasi ning liige Ester Tuiksoo. Reedel, 22. märtsil tutvutakse Riigikontrolli tegevusega, toimuvad kohtumised rahandusministeeriumis ning Maksu- ja Tolliametis.

Reede, 22. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 kohtumine Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetega.

Kell 10 – Riigikogu konverentsisaalis toimub Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia ja Eesti Klubi eestvõttel 10. rahvusvaheline konverents „Eesti ja Euroopa Liit: Euroopa ja Eesti tulevik“, mille arutelust ja paneeldiskussioonidest võtavad osa ka Riigikogu liikmed.

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Saksa Bundeswehri   Hamburgi Juhtimisakadeemia (Führungsakademie) delegatsiooniga.

Pühapäev, 24. märts

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb palmipuude püha jumalateenistusel (Jaani kirik).

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Harjumaa Keelpilliorkestri ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri sünnipäevakontserdil.

Välislähetused

17. – 20. märtsini

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osalevad Saksamaal Berliinis toimuval energiavarustuse teemalises külalisprogrammis. Programmi raames toimuvad kohtumised Bundestagi ja Saksamaa valitsuse liikmetega.

18. – 21. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Mailis Reps osalevad Prantsusmaal Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste ning monitooringu komiteede istungitel.

21. – 22. märtsini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester ja Neeme Suur osalevad Lätis Riias Balti Assamblee majanduskomisjoni, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungitel ning teaduse ja innovatsiooni teemalisel parlamentaarsel ümarlaual.

22. – 24. märtsini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Taanis Kopenhaagenis NATO PA alalise komitee istungil.

22. – 24. märtsini

Riigikogu liige Jaak Allik osaleb Venemaal Moskvas Eesti saatkonnas toimuval raamatu „Vabariigi tulek“ venekeelse väljaande esitlusel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside