Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 15. töönädal 18. – 21. maini 

Esmaspäev, 18. mai
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab peaminister Andrus Ansip arupärimistele töötukassa rahade kasutamise ja tööpuuduse (nr 278) ning II pensionisamba kohta (nr 279). Rahandusminister Ivari Padar vastab arupärimistele pensionifondide (nr 282) ja tubakaturu olukorra kohta (nr 287). Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab arupärimisele Eesti elektrituru arengu kohta (nr 284). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Töönädala päevakorra projekt on internetis siin:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Ülevaade 5. mail toimunud majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisest. Kutsutud rahandusminister Ivari Padar.
keskkonnakomisjonis – jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE).
kultuurikomisjonis – IBO õppekava puudutava eelnõu algatamine, kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE), ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE). Ühisistungil riigieelarve kontrolli komisjoniga riigikontrolli kultuuripärandi digiteerimise aruandest ning tulenevalt teadus- ja arhiiviraamatukogude komplekteerimisest aruandest – arutelu sundeksemplari seaduse muutmise vajadusest.
maaelukomisjonis – Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE).
majanduskomisjonis – Innovatsiooniteemaline arutelu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega teemal: Eesti innovatsioonipoliitika ja selle rakendamine ettevõtjate seisukohalt; maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (463 SE), reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE).
põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga.
rahanduskomisjonis – Investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE), Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE), perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE).
riigikaitsekomisjonis – kohtumine Eesti Eruohvitseride Kogu esindajatega. Väljasõiduistungil suurõppuse Kevadtorm külastamine.
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamine, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE).
õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (456 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).
riigieelarve kontrolli komisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga: Riigikontrolli auditi „Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena kättesaadavuse ja säilimise tagamine” arutelu. Lisaks toimub arutelu sundeksemplari seaduse muutmise vajadusest tulenevalt Riigikontrolli auditiaruandest „Teadus- ja arhiivraamatukogude komplekteerimine“. Kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad.
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – majanduslike huvide deklaratsioonide kohta üleriigiliste arvandmete saamiseks deklaratsioonihoidjatele esitavast küsimustikust, Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.
 
Üritusel:
 
Kell 9.20 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Põhjamaade III Päikeseenergeetika konverentsi Tallinna Tehnikaülikooli peahoones, Ehitajate tee 5.
 
Külalised Bosnia ja Hertsegoviinast:
 
Eestis on 17.–20. maini külaskäigul Bosnia ja Hertsegoviina esindajatekoja väliskomisjoni delegatsioon. Kohtutakse Riigikogu esimehe Ene Ergma, väliskomisjoni ning Eesti- Bosnia ja Hertsegoviina parlamendirühmaga. Külastatakse ka Riigikantseleid, välisministeeriumi, IKT Demokeskust, Tallinna Ülikooli ja Avatud Eesti Fondi.
 
Teisipäev, 19. mai
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kohtumine Eesti keskkonnaorganisatsioonide esindajatega teemal: Eesti aktuaalsetest keskkonnateemadest kolmanda sektori pilgu läbi.
kultuurikomisjonisühisistung majanduskomisjoniga teemal: “Teaduskorraldus ja majandusedu”.
maaelukomisjonis – väljasõiduistung Aravetel. Tutvumine Aravete Agro uue robotlüpsilaudaga ja kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega.
majanduskomisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga,
põhiseaduskomisjonis – Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE), avaliku teenistuse seaduse eelnõu (484 SE), korruptsioonivastane seaduse eelnõu (494 SE).
rahanduskomisjonis – maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE).
riigikaitsekomisjonis – Laskeväljaõppe ja -spordi arendamine. Kutsutud kaitseminister, haridus- ja teadusminister, Kaitseliidu ülem ning Eesti Laskurliidu tegevdirektor, otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel” eelnõu (496 OE), otsuse “Eesti Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (495 OE).
väliskomisjonis – kohtumine Bosnia ja Hertsegoviina esindajatekoja väliskomisjoni delegatsiooniga.
õiguskomisjonis –  karistusseadustiku muutmise eelnõu (416 SE).
 
Ühisistungil:
 
Kell 14 – 17  Riigikogu konverentsisaalis toimuval kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil on arutusel: “Teaduskorraldus ja majandusedu”.
 
Ülevaade ettekannete teemadest:
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: “Eesti teadus- ja arenduskorralduse probleemidest ja perspektiividest”.
Eesti TA akadeemik, professor, peaministri teadusnõunik: Mati Karelson, “Võrdlevalt Eesti teadus- ja arendustegevuse korralduse põhimõtetest ja ning selle võimalikest arengutest. Teadus- ja arendustegevuse arengud maailmas”.
Teaduste Akadeemia uurija-professor Martti Raidal: „Eesti teadus- ja arendustegevuse korraldus ja teadusmahuka majanduse aluseks oleva inimressursi kasvatamine: teadlase karjäärimudelist”.
Montana Ülikooli professor Aleksander Rebane: “Kuidas Eesti teadus- ja arendustegevuse korraldust mõista väljaspool”.
Skype Eesti esindaja Andres Kütt: “Mida on innovatiivsel ettevõtjal oodata paremast teadus- ja arendustegevusest”.
 
Kohtumine:
 
Kell 15.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Bosnia ja Hertsegoviina esindajatekoja väliskomisjoni delegatsiooniga.
 
Kolmapäev, 20. mai
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele neli eelnõu: perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE), planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE) ja konsulaarseaduse eelnõu (378 SE). Teisel lugemisel on 5 eelnõu ja esimesel lugemisel 6 eelnõu.
 
Neljapäev, 21. mai
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud kolm eelnõu: perekonnaseaduse eelõu (55 SE), asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (456 SE), jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE). Päevakorras on ka olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Innovatsioon majandusarengu mootorina“ arutelu. Ettekannetega esinevad  majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas, Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige Linnar Viik ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE).
 
Üritusel:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab astrofüüsika tunni Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis Raplas, Lasteaia 5.
 
Reede, 22. mai
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 25.-26. mail toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
 
Üritusel:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Pärnu Omavalitsuste Liidu Maakogu Strand hotellis, Pärnu, Tammsaare 35.
 
Korvpalliturniiril:
 
Riigikogu korvpallimeeskond osaleb 22.-23. mail toimuval Kuressaare Kevadturniiril 2009.
 
*        *        *
Välislähetused:
 
17. – 19. maini
 
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Kopenhaagenis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.
 
17. – 19. maini
 
Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb Berliinis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi energeetika ja kliimamuutuste töörühma istungil.
 
17. – 20. maini
 
Riigikogu Euromedi PA delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb Viinis Euromedi PA energeetika- ja keskkonnakomitee istungitel.
 
21. – 22. maini
 
Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja liige Helle Kalda osalevad Panevežyses Balti Assamblee presiidiumi ning haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni töös.
 
21. – 26. maini
 
Riigikogu NATO PA delegatsiooni juht Jürgen Ligi, liikmed Sven Mikser ja Kadri Simson osalevad Oslos NATO PA kevadistungi töös.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside