Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 2. töönädal 18. – 21. jaanuarini

Esmaspäev, 18. jaanuar
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip ja regionaalminister Siim-Valmar Kiisler. Arupärimised käsitlevad haldusterritoriaalset ümberkorraldust (nr 343), ravikindlustamata inimeste arstiabi (nr 345) ja laevaühendust Ruhnu saarega (nr 344). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 13.30: Eesti seisukohad 20.-22. jaanuaril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel.
Kutsutud siseminister Marko Pomerants ja justiitsminister Rein Lang; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni roheline raamat kriminaalasjades erinevates riikides tõendite kogumise ja selliste tõendite vastuvõetavuse kohta (COM(2009)624).
keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).
kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Noorteühenduste Liidu esindajatega; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandustootjate majandusnäitajatest 2008.
majanduskomisjonis – tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE).
põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Euroopa Liidu kvalifikatsioonidirektiivi ja menetlusdirektiivi kohta; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE), Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse eelnõu ettevalmistamise arutelu seonduvalt ELAKi rolliga EL asjade menetlemisel.
rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); Riigikogu otsuse „ Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamine“ eelnõu (651 OE).
riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni algatatav kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, Eesti Mereakadeemia kirja arutelu. Ühisistungil väliskomisjoniga: Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Lauri Lindström.
sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
väliskomisjonis – Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu erakorralisel istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 11. veebruaril – valitsuse ettekande teesid. Ühisistungil riigikaitsekomisjoniga: Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine.
õiguskomisjonis – päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE).
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis  ja riigieelarve kontrolli komisjonis –  kell 13.30 ruumis L 333 ühisistung: Riigikontrolli auditiaruande „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“ arutelu. Kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige Vello Jõgisoo ning siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.
 
Teisipäev, 19. jaanuar
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele kaks eelnõu: pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE). Esimesel lugemisel on kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 13: põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade avalik arutelu Riigikogu konverentsisaalis. Osalejad: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Kirjastajate Liit, Haridusfoorum, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool. Istungi ülekanne on internetis.
majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamine.
põhiseaduskomisjoniskell 13.15: isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse “Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmine” (661 OE).
rahanduskomisjonis –  kohtumine Arengufondi esindajatega;  sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE).
riigikaitsekomisjonis – kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); Eesti Mereakadeemia kirja arutelu; riigikaitsekomisjoni algatatav kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), olulise tähtsusega riiklike küsimuste (rahva tervis, lastekaitse ja kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimine) arutelude ettevalmistamine.
väliskomisjonis – informatsioon 17. jaanuaril toimunud Ukraina presidendi valimistest; ülevaade Riigikogu ja Riigikogu Kantselei välissuhtlusest 2009 ja 2010.
õiguskomisjoniskell 11.30: karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (647 SE).
 
Üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.
Kell 15 – Ene Ergma osaleb haridus- ja teadusministeeriumis kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.    
 
Kolmapäev, 20. jaanuar
 
Kell 13 algab infotund. Küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja rahandusminister Jürgen LigiKell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele kaks eelnõu: karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE) ja kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE). Teisel lugemisel on kuus ja esimesel lugemisel üks eelnõu.
 
Kohtumine:
 
Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Gruusia presidendi Mikheil Saakašviliga.
 
Neljapäev, 21. jaanuar
 
Kell 10 algavale istungile on kavandatud kaks eelnõu: pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE).
 
 
 
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE).
majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE).
rahanduskomisjoniskell 10.30: kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu. (366 SE).
 
Kohtumine:
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Nurmenuku lasteaeda.
 
Reede, 22. jaanuar
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni  ja väliskomisjoni ühisistungilkell 9.15: Eesti seisukohad 25. – 26. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet.
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Liidu sisejulgeoleku valdkonna IT-agentuur. Kutsutud siseministeeriumi nõunik Piret Lilleväli.
 
Kohtumised:
 
Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Jõgevamaa kultuuri- ja sporditöötajate tänuõhtul Jõgeva kultuurikeskuses.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas teeb ringkäigu Harjumaal. Külastatakse kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja haridusasutusi.
 
*       *       *
Välislähetused:
 
15. – 22. jaanuarini
 
Riigikogu liige Marek Strandberg osaleb Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis rahvusvahelisel taastuvenergia agentuuri asutamisel ja konverentsil „Maailma tuleviku energia tippkohtumine 2010“.
 
20. – 22. jaanuarini
 
Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb Saksamaal Hamburgis ja Rostockis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi merendustöörühma töös.
 
20. – 22. jaanuarini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Pariisis ECRI ((European Commission against Racism and Intolerance) riikidevahelise 4. töörühma koosolekul.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside