Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 12. töönädal

18. – 21. detsembrini

Esmaspäev, 18. detsember

Kell 15 algaval istungil vastab Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Raudtee taasriigistamise ja AS Werol juhtimisega seotud probleemide kohta peaminister Andrus Ansip. Järgneb vaba mikrofon Riigikogu liikmetele, mis kestab kuni kõnesoovide ammendumiseni.

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Arupärimised on aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE); Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE); huvikooli seaduse eelnõu (994 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); otsuse eelnõu “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamisest.

Maaelukomisjonis – söödaseaduse eelnõu (1038 SE); biomassi ja bioenergeetika kasutamise edendamise arengukava.

Majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (577 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE).

Põhiseaduskomisjonis – julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (1023 SE)

Sotsiaalkomisjonis  – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1059 SE); kokkuvõte komisjoni tööst 2006.aastal.

Väliskomisjonis – kuulamised energiajulgeoleku teemal: Balti energiastrateegia; informatsioon Eesti diplomaatiliste esinduste turvalisusest.

Õiguskomisjonis – sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE); relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE); päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – erikomisjoni 2006. aasta  töö aruande ja ülevaate korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2006. aastal kinnitamine ja Riigikogule esitamise otsustamine; avalikustamisele kuuluva deklaratsiooni läbivaatamine ja Riigi Teatajale esitamise otsustamine.

Teisipäev, 19. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas arutada 6 päevakorrapunkti: teisel lugemisel on 4 eelnõu, muuhulgas ka Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis otsuse eelnõu (1052 OE). Esimesele lugemisele tuleb 2 eelnõu, mille hulgas on ka maavahetustehingute uurimiseks Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (1058 OE).

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung Sihtasutusse KredEx

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1005 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Georgia abistamiseks suunatud Põhja- ja Baltimaade parlamentaarse koostöö koordineerimisest (Riigikogu Georgia töörühma juht Andres Herkel).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE).

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu aseesimehele Ene Ergmale antakse üle 2006. aasta kõige lastesõbralikuma ühiskonnategelase tiitel (ruum L 240). Ene Ergma valiti kõige lastesõbralikumaks ühiskonnategelaseks 24. novembril Riigikogu hoones toimunud noortefoorumil 101 last Toompeale.

Kolmapäev, 20. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Jaak Aab ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval istungil käsitletakse 17 päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele tuleb 1, teisele lugemisel on 9, muuhulgas Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE) ning sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE). Esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu.

Neljapäev, 21. detsember

Kell 10 algavale istungile on kavandatud 9 eelnõu kolmas lugemine.

*        *        *

Välislähetused:

18. – 20. detsembrini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Prantsusmaal Pariisis Lääne – Euroopa Liidu (WEU) Assamblee 52. plenaaristungil. Arutusel on Euroopa roll Lähis – Ida probleemi lahendamisel; NATO ja Euroopa Liidu partnerlus.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside