Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 3. töönädal 18. – 21. aprillini

Esmaspäev, 18. aprill
 
Kell 15täiskogu istung. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Keit Pentusega;
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE); koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse (6 SE);
maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhtidega;
põhiseaduskomisjonis – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse ühenduse piirieeskirja ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni; riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise ning julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuste eelnõude algatamisega seonduv;
rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE); ülevaade stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta seisuga 31.03.2011; hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse eelnõu algatamine;  
riigikaitsekomisjonis – arutusel on võimalik osalemine Balti ja Põhjala riikide ning Poola parlamentide kaitsekomisjonide kohtumisel Vilniuses (15.-16. maini) ning XXIV kõrgematel riigikaitsekursustel (15. – 20. maini);  
sotsiaalkomisjonis – ülevaade tööturu olukorrast (ruum L 333);
väliskomisjonis –   ülevaade arengutest Hiinas ja Eesti-Hiina kahepoolsed suhted, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga;
õiguskomisjonis – väljasõiduistungPäästeameti häirekeskuses;
 
Kohtumised:
 
Kell 12.45 – Eesti-Moldova parlamendirühm kohtub Moldova suursaadikuga Eestis Victor Guzuniga (ruum L 241).
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtubÜlemaailmse Eesti Kesknõukogu (New York) asepresidendi Ylo Ansoniga.
 
Kell 15.15 – Riigikogu majanduskomisjoni liikmed kohtuvad OECD majandusanalüütikutega. Kohtumisel on arutusel OECD Eesti majandusraport (ruum L-342).
 
Teisipäev, 19. aprill
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Komisjonide istungid:
 
maaelukomisjonis – väljasõiduistung põllumajandusministeeriumis;
majanduskomisjonis kell 14 väljasõiduistung ASis Tallinna Lennujaam.
rahanduskomisjonis – 10 min pärast täiskogu istungi lõppu rahandusministeeriumi 2011. aasta kevadine majandusprognoos (ruum L 241);
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung Kaitsepolitseiametisse, arutusele tulevad kaitseväe korralduse seaduse rakendamisest tulenevad Kaitsepolitseiameti ülesanded;
sotsiaalkomisjoniskell 13 pensionid ja tulumaks; teel tasakaalustatud ühiskonda – naised ja mehed Eestis (ruum L 333);
väliskomisjonis   kell 11 on arutusel Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamisega seotud küsimused; ülevaade olukorrast Liibanonis, Süürias ja Egiptuses, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse välistoimetuse juht Aarne Rannamäe;
õiguskomisjonis – kell 11 arvamus Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks; äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumist käsitlevaid direktiive; arvamus Eesti seisukohtade suhtes Euroopa Komisjoni rohelise raamatule „Vähem bürokraatiat kodanike jaoks: avalike dokumentide vaba ringluse edendamine ja perekonnaseisuaktide õigusjõu tunnustamine“; õiguskomisjoni esindajate nimetamine kuriteoennetuse nõukogusse; 
 
Kolmapäev, 20. aprill
 
Kell 13 – infotund.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Statistikaseltsi 23. konverentsil „Kas Eesti rahvas jääb püsima?“ (Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2).
 
Kell 11Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia üldkogu koosolekul.
 
Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Egiptuse suursaadiku Maasoum Marzouk’ga.
 
Kell 11.30Ene Ergma osaleb Eestisse riigivisiidile saabuva Kasahstani presidendi Nursultan Nazarbajevi vastuvõtutseremoonial Kadriorus.
 
Eestisse saabuvad visiidile NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) president Karl A. Lamers ja NATO PA peasekretär David Hobbs.
Kell 12.15Ene Ergma kohtub NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) presidendi Karl A. Lamers’i ja NATO PA peasekretäri David Hobbs’iga.
Kell 13 – Lamersi ja Hobbsiga kohtub riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.
Kell 14.45 – NATO PA esindajad võtab vastu president Toomas Hendrik Ilves.
Kell 17 – peaminister Andrus Ansip kohtub Lamersi ja Hobbsiga. Külalistel on kavas ka kohtuda Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga. Neljapäeval, 21. aprillil külastavad NATO PA esindajad küberkaitsekeskust ning kohtuvad Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Pungaga.
 
Kell 16.40 – Ene Ergma kohtubKasahstani presidendi Nursultan Nazarbajeviga (Riigikogu esimehe külalistetuba);
 
Kell 18.30Ene Ergma osaleb Kasahstani presidendi Nursultan Nazarbajevi auksVabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese pakutaval pidulikul õhtusöögil (Eesti Panga Iseseisvussaal, Estonia pst 13).
 
Neljapäev, 21. aprill
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – Maanteeameti riigihangete tutvustus;
põhiseaduskomisjonis –            kell 14 korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise, riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise ning julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuste eelnõud; Andmekaitse Inspektsiooni ettekanne „Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2010“, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep;
väliskomisjoniskell 11 Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Kuveidi Riigis (asukohaga Tallinnas), kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Andre Pung; kandidaadid Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale Araabia Ühendemiraatides ja Katari Riigis (asukohaga Tallinnas), suursaadiku kohale Bulgaaria Vabariigis, suursaadiku kohale Bosnias ja Hertsegoviinas (asukohaga Sofias), kutsutud kantsler Alar Streimann ning suursaadiku kandidaadid; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis, kutsutud Alar Streimann ja suursaadik Gea Rennel;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtugaJaan Tõnissoni Instituudi kodanikujulguse teemalisel konverentsil (Riigikogu konverentsisaalis).
 
Kel 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ja majanduskomisjoni aseesimees Urve Palo kohtuvad Eestisse visiidile saabuvate USA senaatorite Jon Kyl’i, Jeff Sessions’i, Mike Crapo ja Ron Johnson’iga. Kohtumisest võtab osa ka USA suursaadik Eestis Michael C. Polt.
 
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Alo Mattiiseni 50. sünniaastapäevale pühendatud üritustel Jõgeval.
 
Esmaspäev, 25. aprill 
 
Riigikogu lahtiste uste päev
 
Kell 10.45 algab Politsei- ja Piirivalveameti ühendorkestri tervituskontsert lossi ees.
Kell 11 avatakse Riigikogu hoone uksed, külalisi tervitab sisehoovis Riigikogu esimees Ene Ergma. Orkester jätkab kontserti sisehoovis.
 
Kella 11 – 17 toimuvad ekskursioonid lossis, pääseb Pika Hermanni torni.
 
Kell 12 – 13 on kavas valitsuse infotund Riigikogu istungisaalis. Rahva küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip ja ministrid.  
 
Kell 13.10 – 14 TeateTants lossi hoovis (halva ilmaga Valges saalis ja sellega piirnevas koridoris) – pühendatud pärimustantsu aastale, koostööpartneriteks Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Eesti Rahvatantsuansamblite Liit.
 
Kell 14 – 15.30 kultuurikomisjoni avalik istung konverentsisaalis.
 
Kell 16 – 17 folklooriansambli „Pillipiigad“ kontsert Valges saalis.
 
Riigikogu hoones:
 
• saab tutvuda August Rei mälestusnäitusega (125 aastat sünnist); kunstisaalis on Küllike Jaama ja Urmas Viigi installatsioon “Luige Hummer”,
• kohvikus saab vaadata filmi “Oma Maapäev” ja parlamenditeemalist animafilmi sarjast „Lotte 90”,
• e-saalis saab matkemängu abil kaasa lüüa seadusloomes,
• külalistele jagatakse Riigikogu tutvustavaid infomaterjale ja vestibüülis müüakse suveniire,
• lossi orienteerumismäng,
• lapsed saavad joonistada ja puzlet kokku panna (kohviku tagatuba)
 
Riigikogu teabekeskuses ( Toompea 1):
 
kell 11 – avatakse teabekeskuse uksed,
kell 11.15 – esmavalitute koolikatsumine, küpsust uurib Riigikogu liige Eiki Nestor (igast fraktsioonist 1-2 esmakordselt Riigikokku valitud saadikut ja nende ootused järgnevale neljale aastale),
kell 12 – teabekeskuse saalis näidatakse filme,
kell 13.30 – Toomkooli Teatriklubi etendus. Eestipärane naljakas tükk vanast taluperemehe-sulase teemast,
kell 14 – filmide näitamine teabekeskuse saalis jätkub,
 
Lisaks saab terve päeva jooksul osaleda Riigikogu töö ja ajaloo teemalises viktoriinis lastele/noortele teabekeskuses eksponeeritud püsinäituse põhjal, 1.- 3. kohale auhinnad. 
 
*
 
Välislähetused:
 
17. – 19. aprillini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Poolas Varssavis Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel.
 
19. aprill
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Ukrainas Kiievis Tšernobõli katastroofi 25. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil teemaga „Tuumaenergia ohutu ja innovaatiline kasutamine“.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside