Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 12. töönädal

18.- 21. aprill 2005

Esmaspäev, 18. aprill

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kavas on 22 eelnõu menetlemine. Pärast seda on ettenähtud vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 21. aprillil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, arutelu jätkamine. Kutsutud: majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Andres Tint.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 SE).

Kultuurikomisjonis – Riigikontrolli auditid "Kvaliteedi tagamine kutsehariduses" ja "Õpilaskodudele eraldatud raha kasutamine". Arutelu koos Riigikontrolli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega; Riigikogu otsuse "Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine" muutmise eelnõu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – otseturustamise probleemid, piimakvoodi informatsioon.

Majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE), Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), Riigikogu otsuse ”Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (632 OE).

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse " Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis" eelnõu (609 OE), Riigikogu otsuse " Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (629 OE).

Sotsiaalkomisjonis – Uurimuse "Haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastad Eestis: seosed riskifaktoritega ja riskide vähendamise kulutõhusus" tutvustus ja arutelu.

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Iraagis ja Lähis-Idas. Kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 6. büroo III sekretär Karin Maandi.

Õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE), piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogus algab südametervise päev, mille käigus doktor Margus Viigimaa annab nõu ning mõõdab koos abilistega vererõhku ja kolesteroolisisaldust. Samuti määratakse kohapeal südamehaiguste riskitegureid. Riigikogus asetleidev südamepäev on Tervise Arengu Instituudi korraldatava suitsetamisvastase südamenädala avaüritus. Kell 16 on ajakirjanikud oodatud pressikonverentsile (ruum L241) teemal ”Tubakaseadus tulekul”. Ajakirjanike küsimustele vastavad sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ning liikmed Marko Pomerants ja Kaarel Pürg, samuti tervise edenduse tippspetsialistid eesotsas Margus Viigimaaga.

Teisipäev, 19. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest tuleb 3 teisele ja 5 esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – ühisistung sotsiaalkomisjoniga. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse – kasvatuslike ja tervislike erivajadustega laste probleemid – ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse arengukava.

Majanduskomisjonis – riigivara võõrandamisega seotud küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile dokumendi "Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta menetlusse võtmine”, Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti sõjahaudade hooldamine. Kutsutud kaitseminister Jaak Jõerüüt ja MTÜ Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu presidendi kt Küllo Arjakas; Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seadus kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

Sotsiaalkomisjonis – palgaseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (570 SE); ühisistung kultuurikomisjoniga: Olulise tähtsusega riikliku küsimuse-kasvatuslike ja tervislike erivajadustega laste probleemid- ettevalmistamine.

Õiguskomisjonis – notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE), äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE).

Üritused:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma tutvub Eesti Instituudi tegevusega.

Kell 16 osaleb Ene Ergma OÜ Miniplast Plussi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi kutsel näituse ”Maarjamaa Rist ja teisi uusi teenetemärke” avamisel.

Kell 17 osaleb Ene Ergma Avatud Eesti Fondi 15. tegevusaasta tähistamisel.

Kolmapäev, 20. aprill

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Villu Reiljan ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 13 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Nende hulgas on kolmandal lugemisel tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE) ja täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE).

Üritused:

Kell 10 tutvub Ene Ergma Ettevõtluse Sihtasutuse tegevusega.

Kell 12.30 avab Ene Ergma Toompea lossi kunstisaalis Vano Allsalu näituse.

Neljapäev, 21. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 3 eelnõu, millest 2 on kolmandal lugemisel ja 1 esimesel lugemisel.

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised – arutelu komisjoni seisukoha kujundamiseks.

Üritused:

Kell 17 osaleb Ene Ergma näituse ”Poolalt Tartule – Tartult Poolale” pidulikul avamisel Rahvusraamatukogu VI korruse galeriis.

Reede, 22. aprill

Komisjonides:

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 25.-26.04.2005 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna 1.A büroo II sekretär Kristel Kase.

Üritused:

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab istungisaali vestibüülis maakonnalehtede fotonäituse. Suur osa näitusel väljapandud fotodest olid parima pressifoto konkursi raames eksponeeritud märtsis ka Vaal Galeriis.

Kell 13 esineb Ene Ergma avasõnavõtuga foorumil ”Eesti Ülikool avatud Euroopas” Toompea lossi Valges saalis.

Laupäev, 23. aprill

Riigikogu lahtiste uste päev – 86 aastat Asutava Kogu esimesest istungist

Kell 9.45 Piirivalveorkester alustab traditsioonilist kontserti Lossi platsil.

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab esimesi saabujaid. Külalistel tuleb läbida ka turvaväravad, seetõttu palume varuda aega ja kannatust – ikka selle nimel, et kõikidel oleks kindlustunne ja rahvarohke üritus kulgeks viperusteta. Aja kokkuhoiu mõttes oleks mõistlik metallesemed ja suured kotid sel päeval koju jätta, siis kulgeb turvakontroll kiiremini.

Kell 12 – 13 infotund Riigikogu istungisaalis, kus peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ja sotsiaalminister Jaak Aab vastavad külaliste küsimustele. Istungit juhatab Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 13.30 – 15 on põhiseaduskomisjoni avalik istung Valges saalis. Arutusele tulev teema: Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu ratifitseerimise ettevalmistamine. Istungile tulnud külalistel on võimalus esitada omapoolseid küsimusi.

Kell 15.30 – 16.30 on kontsert Valges saalis. Rahvale esineb rahvusvahelist tunnustust kogunud Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, peadirigent Harry Illak.

Kell 10 – 16 on Toompea lossis ja Riigikogu hoones ekskursioonid, mis algavad igal pooltunnil, Pika Hermanni torni pääsevad soovijad 25-liikmeliste gruppidena; avatud on e-saal ning näitused Riigikogu ajaloost ja tänapäevast, samuti maakonnalehtede fotonäitus; kohvikus on võimalus vaadata Riigikogu tutvustavat videofilmi, avatud on internetituba, kus huvilistele antakse praktilisi näpunäiteid Riigikogu infosüsteemi kasutamiseks Internetis.

* * *

Kell 20 osaleb Ene Ergma Jüriöö ülestõusu 662. aastapäeva tähistamisel Jüriöö pargis.

* * *

Välislähetused:

17.- 21. aprill

ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Bakuus ENPA liikmesriikide kohustustetäitmise järelvalvekomitee raportöörina Aserbaidžaani missioonil.

18. – 20. aprill

Riigikogu majanduskomisjoni liige Jüri Tamm osaleb Brüsselis seminaril ”Hiina mõju maailma majandusele”.

19. – 21. aprill

Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Robert Lepikson osaleb Stockholmis ja Linköpingis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tehnika- ja õhuruumi komitee istungil ning kohtumistel Rootsi kaitsestruktuuride esindajatega.

20. – 21. aprill

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Sven Sester, Raivo Järvi, Urmas Reinsalu, Mihhail Lotman ja Jaanus Rahumägi osalevad Brüsselis Euroopa Liidu asjade komisjoni visiidil EL-i institutsioonidesse.

21. – 24. aprill

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Jürgen Ligi ja liige Küllo Arjakas osalevad Pariisis konverentsil ”Parlamentide pädevuse tõstmine rahvusvahelise keskkonnaõiguse ja säästva arengu institutsiooni alal”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside