Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 2. töönädal 17. – 20. septembrini

Esmaspäev, 17. september

Kell 15 – täiskogu istungi algus, Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra leiab aadressilt: https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis –

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Soomes Olkiluoto tuumajaamas;

kultuurikomisjonis – valitsuse raamdokumendi „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007–2011” eelnõu;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad nõukogu määruse veinituru ühise korralduse kohta;

majanduskomisjonis – valitsuse raamdokumendi „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007–2011” eelnõu;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine ühiskonna lõimumise probleemide läbitöötamiseks otsuse eelnõu (38 OE); valitsuse raamdokumendi „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu;

rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu  (96 SE), väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (108 SE);

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE); uuringu tellimine perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) kohta;

väliskomisjonis – Euroopa Liidu arengukoostööministrite mitteametlik kohtumine 21.-22. septembrini 2007 Madeiral, kohtumine välisminister Urmas Paetiga;

õiguskomisjonis – kohtumine õiguskantsler Allar Jõksiga;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon – kohtumine õiguskantsler Allar Jõksiga erakondade rahastamise kontrollimehhanismide tõhustamise teemal, Eesti Keskerakonna poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta.

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Radisson SAS hotelli konverentsisaalis rahvusvahelise seminari „Rannaäärsete piirkondade ja linnade efektiivne haldamine: kosmosetehnoloogia saavutustel rajanevate teenuste rakendamine ja kasutamine”.

Teisipäev, 18. september

Kell 10 algaval istungil arutusel 12 eelnõu: teisele lugemisele tuleb riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) esimesele lugemisele tuleb 11 eelnõu, teiste hulgas ka riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõud (25 SE ja 36 SE) ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (18 SE ja 19 SE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

keskkonnakomisjonis – keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE), metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE);

kultuurikomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb tegevusprogrammi kehtestamist kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (Erasmus Mundus 2009–2013);

maaelukomisjonis – ettepanekud riigikontrolli auditite läbiviimiseks;

majanduskomisjonis – nelja EL Nõukogu määruse eelnõud, mis käsitlevad ühiste tehnoloogiaalgatuste rakendamist, riigivara tasuta võõrandamise küsimused;

põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (53 SE), Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks otsuse eelnõu (84 OE); rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi osalemise kohta tuumaenergeetika arendamisel Ignalina tuumaelektrijaamas otsuse eelnõu (87 OE), korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE);

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste- ja toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE);

õiguskomisjonis – perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Kohtumised:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Kosmosepoliitika Instituudi (ESPI) esindaja Charlotte Mathieu’ga.

Üritused:

18. – 19. septembrini

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning liikmed Silver Meikar ja Raivo Järvi osalevad Tartus toimuval Balti riikide kaitseministeeriumide ja Balti Kaitsekolledži korraldataval Balti Kaitseküsimuste Konverentsil „NATO Afganistanis – kuidas ületada puudujääke ja hinnata kordaminekuid”.

Kolmapäev, 19. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Ivari Padar ja välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval istungil on päevakorras valitsuse algatatud 4 eelnõu arutelu: kolmandale lugemisele tuleb kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seaduse eelnõu, teisele lugemise 2 ja esimesele lugemisele 1 eelnõu.

Üritused:

Kell 12 – Bulgaaria suursaadik Plamen Bonchev annab Riigikogu aseesimehele Kristiina Ojulandile ning Riigikogu liikmetele Toomas Varekile ja Harri Õunapuule pidulikult üle Bulgaaria Rahvusassamblee aumedalid (Riigikogu hoones Kalevipoja saalis). Ajakirjanikud on oodatud!

Külalised:

Eestis on visiidil Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) president René van der Linden.

Kell 8.30 – kohtumine inimõiguste ja rahvusvähemuste organisatsioonide esindajate Euroopa Nõukogu Infokeskuses.

Kell 10 – ENPA presidendi võtab vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 11 – ENPA presidendi võtab vastu president Toomas Hendrik Ilves.

Kell 12 – René van der Linden kohtub üliõpilastega Okupatsioonide muuseumis, kohtumisel osaleb ka Riigikogu liige Mart Laar.

Külalisele annab piduliku lõuna ENPA Eesti delegatsioon.

Kell 15 – kohtumine välisminister Urmas Paetiga.

Kell 15.35 – René van der Lindeni pressikonverents välisministeeriumis.

Ajakirjanikud on oodatud!

Kell 16.10 – kohtumine õiguskantsler Allar Jõksiga.

Kell 17.10 – kohtumine rahvastikuminister Urve Paloga (Rahukohtu 3).

Külalise auks annavad õhtusöögi väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Neljapäeval, 20 septembril külastab ENPA president Pärnut: kell 10 toimub kohtumine Pärnu linnavalitsuse esindajatega, külastatakse kunstimuuseumi.

Neljapäev. 20. september

Kell 10 algavale istungile on planeeritud 2 eelnõu kolmas lugemine.

Komisjonide istungid:

majanduskomisjonis – õiguskantsleri aruande kuulamine, EL nõukogu määruse veinituru ühise korralduse kohta eelnõu;

põhiseaduskomisjonis – politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE);

väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Afganistanis, kutsutud välisministeeriumi asekantsler poliitikaküsimustes Harri Tiido ja Eesti endine tsiviilekspert ja diplomaatiline esindaja Afganistanis Toomas Kahur;

õiguskomisjonis – arvamuse andmine Riigikohtule riigi poolt alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse vastavusest põhiseadusele, piirivalveteenistuse seaduse muutmise eelnõu (95 SE).

Kohtumised:

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Itaalia kaitseväe juhataja admiral Giampaolo Di Paola’ga.

Reede, 21. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – valitsuse raamdokumendi “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu.

*        *        *

Välislähetused:

15. – 18. septembrini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Leedus Vilniuses ja Nidas Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on oktoobris toimuva COSACi kohtumise päevakord.

16. – 18. septembrini

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Saksamaal Berliinis Euroopa Parlamendi korraldataval 6. Euroopa kaitsekonverentsil „Euroopa väeüksused missioonidel”.

16. – 20. septembrini

Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (WEU) Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liikmed Kalev Kallo ning Imre Sooäär (osaleb 16. – 19.sept.) osalevad Portugalis Lissabonis WEU kaitsekomitee ning tehnoloogia- ja õhuruumikomitee istungitel ja ühisseminaril „Euroopa merepiirid”.

17. september

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants, aseesimees Mart Jüssi ning liikmed Valeri Korb, Erki Nool, Rain Rosimannus, Harri Õunapuu, sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv ning majanduskomisjoni liikmed Hannes Astok ja Olga Sõtnik külastavad Soomes Olkiluoto tuumajaama. Visiidi korraldab Eesti Energia AS.

18. – 21. septembrini

Riigikogu majanduskomisjoni liige Hannes Astok osaleb Portugalis Lissabonis „Neljandal e-valitsemise konverentsil”, kus käsitletakse e-valitsemise kasutegurit. Arutatakse, kuidas laiendada informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (ITC) kasutusvõimalusi juurdepääsuks avalikele teenustele.

19. – 21. septembrini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Ivi Eenmaa osaleb Soomes Mikkelis IPU soome-ugri rühmade nõupidamisel.

19. – 22. septembrini

Riigikogu esimees Ene Ergma ning Riigikogu liikmed Aadu Must, Imre Sooäär, Ester Tuiksoo, Liina Tõnisson ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Portugalis Lissabonis Riigikogu esimehe ametlikul visiidil.

20. – 22. septembrini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ning liikmed Mart Jüssi (Velliste ja Jüssi osalevad kuni 21. sept.), Peep Aru ning Margus Lepik osalevad Belgias Brüsselis Balti Assamblee. Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevaheline Konsultatiivnõukogu kolmepoolsel seminaril „Väikeriikide koostöö laienenud Euroopas” ning Balti Assamblee presiidiumi istungil. Arutusel on nii poliitilise kui regionaalse koostöö aspektid, aga ka energia- ja keskkonnaküsimused.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside