Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 2. töönädal 17. – 20 septembrini                  

Esmaspäev, 17. september

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 2. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele rahandusminister Jürgen Ligi, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt euroala tulevikku (nr 179), avaliku sektori palku (nr 184 SE), õpilaste haridustaset (nr 175), kooliõpikuid (nr 180), elektrituru avanemist kodutarbijale (nr 171), ASi Elering kulutusi (nr 182) ning alkoholitarbimist Eestis (nr 172).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 20. – 21. septembrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu spordinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tõnu Seil; Eesti seisukohad 17. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (energiaküsimused); Eesti seisukohad läbirääkimistel Venemaa, Valgevene ja Euroopa Liidu vahelise lepingu üle, milles käsitletakse Baltimaade elektrisüsteemide talitlust (EURUBY); Riigikontrolli 2013. a tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine;

keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusega;

kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenuseaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud Eesti Üliõpilaste Liidu juhatuse esimees Eimar Veldre, aseesimees Monika Maljukov ja sotsiaalpoliitika nõunik Marleen Pedjasaar, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Liina Hirv, Lastevanemate Liidu juhatuse liige Aivar Haller; 

maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga; Eesti piimanduse strateegia 2012 – 2020;

majanduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek nr 19 toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

põhiseaduskomisjoniskell 11.15 avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 kooskõla kohta põhiseadusega;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; olukord Süürias ja tema naaberriikides, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik;

sotsiaalkomisjonis – arvamus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) kohta; õiguskantsleri ettepanek nr 18 kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 18 lg 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

õiguskomisjonis – arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 385 punkt 26 ning § 407 põhiseaduspärasuse kohta; seisukoha andmine õppetoetuste ja õppelaenu ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) kohta;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga – ülevaade valitsuse poolt kinnitatud korruptsioonivastase strateegia 2008 – 2012 2011. aasta täitmise aruandest ja uue strateegia „Aus riik“ 2013-2017 koostamise ettepanekust, arutlusele tuleb ka 1. aprillist 2013 jõustuva korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks kavandatavad meetmed; Riigikontrolli 2013. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine (ruum L 332); 

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Kõrgkoolide tulemuslepingute täitmine“, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruumis L 333), komisjoni istung on avalik;

Üritused ja kohtumised

Eestis on 3-päevasel (saabub 16. septembril) visiidil Sloveenia Rahvusassamblee esimees Gregor Virant koos Rahvusassamblee delegatsiooniga.

Esmaspäeval, 17. septembril kell 10 võtab Sloveenia kolleegi vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. Pärast kohtumist teeb Gregor Virant sissekande Riigikogu külalisteraamatusse Toompea lossi Valges saalis. NB! Ajakirjanikel on samas võimalik esitada parlamentide esimeestele ka küsimusi. Kell 11 toimub kohtumine peaminister Andrus Ansipiga, kell 12 – Riigikogu fraktsioonide esindajatega, kell 12.30 – Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmetega, kell 13 – Riigikogu aseesimehe Laine Randjärvega. Esmaspäeval külastatakse ka Eesti IKT Demokeskust.

Teisipäeval, 18. septembril kell 10 annab Gregor Virant loengu Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) teemal Sloveenia poliitilise süsteemi ja avaliku halduse arenguväljavaated ning kell 11 avab ta samas näituse „Sloveenia kujundamine (The Making of Sloveenia)“. Kell 12.30 kohtub Sloveenia parlamendidelegatsioon majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga ning kell 13.15 – Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega. Külastatakse ka NATO Küberkaitsekeskust.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb allveelaev Orzeli Tallinnast põgenemise 73. aatapäevale pühendatud pärgade asetamise tseremoonial (Meremuuseum).

Kell 12 – Ene Ergma kohtub Poola suursaadiku Grzegorz M. Poznanski ja kolonel Edward Ciesielskiga.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi III korruse lõunatiivas MTÜ Oma Pere fotonäituse “Lapsed sünnivad südames“.

Kell 15.05 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni vanemametnikega.

Teisipäev, 18. september

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE), korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (238 OE).

Eesti Arengufondi 2011. ja 2012. aasta tegevuse aruanne ja Arengufondi uue strateegia tutvustamine. Ettekandega esineb Eesti Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro.  

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – 10 min pärast täiskogu istungi lõppu välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Taastuvenergia: oluline osaline Euroopa energiaturulˮ kohta; ettepanekud Riigikontrolli 2013. aasta tööplaani koostamiseks;

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Sagro ASis (Vae 2, Laagri, Harjumaa);

majanduskomisjonis – kell 13.15 planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu ja justiitsministeeriumi esindaja; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ülevaade eelmise aasta tegevuse kohta, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni pöördumine seoses NATO salastatud teabele juurdepääsu sertifikaatide väljastamisega; arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 407 põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon ÜRO vaatlusmissioonist Süürias ja rahutagamismissioonist Liibanonis, Iisraelis, Süürias ja Egiptuses; Riigikontrolli 2013. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine; Eduskunta kaitsekomisjoniga kohtumise ettevalmistamisega seonduv;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 lastega perede toetamisest, kohtumine lapsi ja lapsevanemaid esindavate ühendustega (ruum L 333);

väliskomisjoniskell 14 ülevaade Eesti tegevusest ja prioriteetidest algaval ÜRO 67. Peaassambleel, kutsutud välisministeeriumi esindajad;

Üritused ja kohtumised:

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa Bundestagi väliskomisjoni esimehe Ruprecht Polenziga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi’ga.

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi’ga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi kunstisaalis Eveli Variku näituse „Kaduvad“.

Kolmapäev, 19. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek nr 18 toetusstreikidest ette teatamise kohta. Ettekandega esineb õiguskantsler Indrek Teder.

Õiguskantsleri ettepanek nr 19 toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse kohta. Ettekandega esineb õiguskantsler Indrek Teder.

Esimene lugemine – 10 eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE), Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (262 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE), majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE), võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE) ja vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega konverentsil “Vanemaealisus -väljakutse inimesele ja tööturule“ (Nordic Hotel Forum).

Kell 16 – Ene Ergma külastab Mare Vindi sünnipäevale pühendatud näitust Tallinna Linnagaleriis.

Kell 16.30 –  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub endise Poola kaitseministri Bogdan Adam Klichiga.

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Tehnikaülikoolis toimuval MTÜ Polis konverentsil teemaga 20 aastat Eesti Vabariigi põhiseadust ja kohalik omavalitsus – garanteeritud autonoomia, partnerlus või keskvõimu alluvus.

Neljapäev, 20. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riiklik küsimus: Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamise ja osalusdemokraatia. Ettekannetega esinevad Vabaühenduste Liidu esindaja Tarmo Jüristo, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Komisjonides

väliskomisjoniskell 9 ülevaade Eesti-Vene suhete hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Paet;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli auditiaruanne „Ravimite hüvitamise korraldus“, kutsutud Riigikontrolli esindajad; kell 13 – riigieelarve seadusepilt ja eelarvestamise põhimõtete arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad; riigikontrolli auditiaruanne „Teehooldetööd ja järelevalve nende üle“ kordusarutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333); 

Kohtumised ja üritused:

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvahelise konverentsi “Kultuuri mõju lõimimisele” avamisel Viru hotellis.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Saksa Bundestagi delegatsiooniga.

Kell 11.30 - Riigikogu Eesti-Saksa parlamendirühma esimees Urmas Klaas kohtub Bundestagi delegatsiooniga.

Kell 14 – Laine Randjärv osaleb Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudi algatuse “Eesti valimisuuringud” tutvustamisel Riigikogu Konverentsisaalis.

Kell 14 – korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimees Andres Anvelt kohtub Eesti-Soome ühisprojekti raames Jordaania korruptsioonivastase komisjoni delegatsiooniga (ruum L 335).

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Briti parlamendi Alamkoja liikme (endine kaitseminister) Liam Fox’iga.

Reede, 21. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 24. septembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 24. – 25. septembrini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; ülevaade 9. – 11. septembrini toimunud mitteametlikust Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisest, osaleb põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder;

*

Välislähetused

15. september

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja liikmed Arto Aas, Deniss Boroditš, Tõnis Lukas, Eiki Nestor, Indrek Saar, Rainer Vakra ja Rannar Vassiljev osalevad Soomes Hyvinkääs Riigikogu ja Eduskunta vahelisel jalgpalliturniiril.

16. – 17. septembrini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Islandil Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.

18. – 19. septembrini

Riigikogu liige Urve Palo osaleb Tšehhis Prahas Friedrich Eberti Fondi korraldataval Euroopa foorumil „Kesk-Euroopa progressiivse energiapoliitika suunas“.

19. – 22. septembrini

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osalevad Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee korraldataval Euroopa parlamentide esimeeste konverentsil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad Euroopa Inimõiguste Kohtu tulevikku ja rahvusparlamentide rolli, esindusdemokraatia võimalikku kriisi ja väljakutseid rahvusparlamentidele ning Araabia revolutsiooni väljakutseid ja võimalusi.

19. – 22. septembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Mailis Reps osalevad ENPA delegatsiooni koosseisus parlamendi valimiste eelmissioonil Ukrainas. 

20. – 21. septembrini 

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Margus Hanson ja Sven Mikser on väliskomisjoni töövisiidil Soomes. 

20. – 21. septembrini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Leedus Vilniuses Balti Assamblee presiidiumi istungil.  Arutusele tulevad Balti Assamblee 31. istungjärgule kavandatavad resolutsiooniprojektid, BA auhinnatseremoonia korraldamisega seonduv ning BA 2013. aasta esialgne tööplaan.

20. – 22. septembrini

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja liikmed Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Eiki Nestor, Indrek Saar, Rainer Vakra ja Rannar Vassiljev osalevad Leedus Druskininkais Balti riikide parlamentidevahelisel korvpalliturniiril.

20. – 24. septembrini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ja liige Juku-Kalle Raid osalevad OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Valgevene parlamendi valimistel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside