Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

                                 

Riigikogu II istungjärgu 5. töönädal 17. – 20. oktoobrini
 
Esmaspäev, 17. oktoober
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 5. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Arupärimised käsitlevad vastavalt Koidula raudteepiirijaama valmimise mõju kohalikule reisirongiliiklusele (nr 36), OÜ Eleringi hinnaprognoosi (nr 37), 2,635 miljoni euro eraldamist eraettevõtetele ilma avaliku hanketa (nr 38), Eesti Postiga toimuvat (nr 40) ning uusi kooliõpikuid (nr 44).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 20. – 21. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Keit Pentus; Eesti seisukohad 20. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu pereasjade ja võrdõiguslikkuse eest vastutavate ministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus“;
keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE); ühise kalanduspoliitika reformi pakett (ÜKP); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava;
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud rakenduskõrgkooli rektorite nõukogu esindajad (ruum L 332);
maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); kohtumine vana-tori hobuste kasvataja Ute Wohlrab´iga;
majanduskomisjonis – lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE);
põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest;
rahanduskomisjonis – 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, kohtute raamatupidamiskeskuse rahandus-ministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (101 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE); riigikontrolöri ülevaade riigikontrolli kontrolliaruandest riigi 2010. aasta koondaruande juurde ning riigi vara kasutamise ja säilimise kohta; ülevaade 2012. aasta riigieelarve haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalast;
riigikaitsekomisjonis – valitsuse poolt ettevalmistatud ˮEesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015ˮ eelnõu;
sotsiaalkomisjonis – stigmatsiooni näitajad HIV-positiivsetel inimestel Eestis, uurimuse tutvustus ja kohtumine HIV-positiivsete võrgustiku esindajatega; 2012. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala (ruum L 333);
väliskomisjonis – „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015“ eelnõu EL välis-, kaitse- ja laienemispoliitika peatükk, kutsutud välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael ja poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike; ülevaade arengutest Venemaal, kutsutud Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin ja välisministeeriumi esindaja;
õiguskomisjonis – vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on riigikontrolli auditiaruande „Kaitseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, kaitseväe peastaabi ülema asetäitja operatiivalal kolonel Peeter Hoppe, riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 12.45 riigikontrolli aruannete „Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ ning „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal“ arutelu, kutsutud riigikontrolör Mihkel Oviir; laekunud Riigikontrolli auditiaruannetest; kell 13.30 ühisistung korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniga, arutusel on riigikontrolli auditiaruande „Kaitseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, kaitseväe peastaabi ülema asetäitja operatiivalal kolonel Peeter Hoppe, riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb kodakondsustunnistuste pidulikul üleandmise tseremoonial Riigikogu konverentsisaalis.
 
Teisipäev, 18. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Riigikontrolör Mihkel Oviir esineb ülevaatega riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal.
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: otsuse “Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (63 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (73 SE).
                       
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) kultuuriministeeriumi valitsemisala, kutsutud kultuuriminister Rein Lang; ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajad;
maaelukomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad ühise kalanduspoliitika reformipaketi kohta; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu, kalanduspoliitika peatükk;
majanduskomisjonis – kell 14 kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE); 
rahanduskomisjonis – kell 14 maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (67 SE); sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE); ülevaade 2012. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi valitsemisalast ning sotsiaalministeeriumi valitsemisalast;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Tartusse, külastatakse Balti Kaitsekolledžit, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi, Kaitseliidu Tartu Malevat ja Tartu Linnavalitsust;
põhiseaduskomisjonis – kell 14 ühisistung sotsiaalkomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, teemaks on Eesti Inimarengu Aruanne 2010/1011, kutsutud EIA peatoimetaja, Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, EIA 2010/2011 toimetaja Tartu Ülikooli professor Vello Pettai, SA Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls, SA Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige Raivo Vare, Eesti Koostöö Kogu projektijuht Johanna-Maria Lehtme;
sotsiaalkomisjoniskell 14 ühisistung põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, teemaks on Eesti Inimarengu Aruanne 2010/1011;
väliskomisjoniskell 14.30 väljasõiduistung Estonian Air’i seoses väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamistega;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub JCI (Junior Chamber International) presidendi Kentaro Harada’ga.
 
Kell 18 – Parksepas toimub Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase eestvedamisel Riigikogu korvpallimeeskonna sõpruskohtumine Võru-, Valga- ja Põlvamaa omavalitsustöötajate meeskondadega.
 
Kell 18.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste suhete ringile (Tartus).
 
Kolmapäev, 19. oktoober
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Teine lugemine – 4 eelnõu: otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (77 OE); Eesti Vabariigi ja Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (64 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE).
                         
Esimene lugemine: elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE).
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moldova peaministri Vladimir Filatiga.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Linnamäe Vene Lütseumi Puškini muuseumis Tsarskoselski Lütseumi 20. aastapäeva tähistamisel.
 
Kell 14.30Laine Randjärv kohtub Tartu Linnavalitsuse ametnike delegatsiooniga.
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Austria suursaadiku Angelika Saupe-Berchtoldiga.
 
Neljapäev, 20. oktoober
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 2 eelnõu: investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE); strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 13 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm; erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE);
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 perearstiabi korralduse foorum Riigikogu konverentsisaalis;
väliskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) välisministeeriumi valitsemisala, kutsutud välisminister Urmas Paet;
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestis resideerivate naissuursaadikutega (Austria saatkonnas).
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas võtab osa Tallinna Asunduse lasteaia 50. aastapäeva tähistamisest.
 
Reede, 21. oktoober
 
Kell 16 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad 23. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil ja eurotsooni valitsusjuhtide kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip.
 
Kohtumised ja üritused:
 
Eestis on visiidil Soome parlamendi spiiker Eero Heinäluoma.
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eduskunta spiikri Eero Heinäluomaga.
 
Kell 11.30 – Riigikogu väliskomisjoni liige Sven Mikser kohtub Eero Heinäluomaga.
 
Kell 13.45 – Eduskunta esimees kohtub välisminister Urmas Paetiga.
 
*
 
Välislähetused:
 
15. – 19. oktoobrini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv, liikmed Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Šveitsis Bernis IPU 125. assambleel. Seekordse assamblee päevakorras on kolme alalise komitee vaheraportite ärakuulamine. Rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee raport analüüsib hea valitsemistava poolt pakutud võimalusi ning nende kasutamist rahu ja julgeoleku tagamisel erinevates maailma kriisikolletes. Säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee lahkab võimu ümberjagamise probleeme ning demokraatia ja inimõiguste komitee vaeb parlamentide võimalusi inimestele tervishoiuteenuste kättesaadavamaks muutmisel. IPU assamblee peab kinnitama ka organisatsiooni 2012. aasta eelarve ning üldised arengusuunad järgmiseks viieks aastaks, samuti valima assamblee presidendi järgmiseks kolmeks aastaks. Lisaks tavapärasele assamblee tööle kohtuvad Riigikogu IPU delegatsiooni liikmed kolleegidega Ungari, Soome ja Leedu parlamentidest. Heiki Sibul osaleb ASGP (Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon) kohtumisel ning parlamendiliikmete koolituse ja arendamise teemalisel konverentsil. Bernis toimuvast IPU iga-aastasest sügisassambleest võtavad osa parlamentide liikmed 157 riigist.
 
16. – 17. oktoobrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad Saksamaal Berliinis Euroopa parlamentidevahelisel kosmoseteemalisel konverentsil. Arutusel on parlamendiliikmete osalus kosmosetemaatika käsitlemisel, kosmosepoliitika ja selle tulevik Euroopa Liidus, kosmosealased väljakutsed nii Euroopa kui üleilmsel tasandil ning kosmose rakendamine julgeoleku kindlustamisel. Tutvutakse ka Saksamaa kosmosestrateegiaga.
 
17. oktoober
 
Riigikogu liige Sven Mikser osaleb Soomes Helsingis seminaril „Tugevdades Euro-Atlandi julgeolekut: uued väljakutsed, ohud ja võimalused“, mille korraldab Soome Atlandi Nõukogu.
 
17. – 22. oktoobrini
 
Riigikogu Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Tõnis Lukas, aseesimees Heljo Pikhof ning liikmed Maret Maripuu, Ester Tuiksoo, Rait Maruste, Urve Palo ja Andres Herkel osalevad Prantsusmaa Rahvusassamblee kutsel parlamendirühma visiidil Prantsusmaal Pariisis.
 
18. – 19. oktoobrini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni liige Taavi Rõivas osaleb Norras Bergenis Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee istungil.
 
19. – 21. oktoobrini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ning rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku 2014 – 2020 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni osalusel toimuval kõrgetasemelisel konverentsil.
 
19. – 21. oktoobrini
 
Riigikogu väliskomisjoni liikmed Margus Hanson, Imre Sooäär ja Vladimir Velman, Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Kalle Palling, Valdo Randpere ja Aivar Sõerd ning riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning liikmed Ülo Tulik ja Marianne Mikko osalevad Belgias Brüsselis tutvumisvisiidil NATO peakorterisse ja Euroopa Liidu institutsioonidesse.
 
20. – 24. oktoobrini
 
Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta osaleb Rootsis Örebros Rootsi moderaatide kongressil.
 
20. – 24. oktoobrini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb Tuneesias OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Tuneesia parlamendivalimistel.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside