Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

II istungjärgu 9. töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete välislähetused

Riigikogu II istungjärgu 9. töönädal

17. – 20. november 2003

Esmaspäeval, 17. novembril kell 15.00 algaval istungil vastab Riigikogu liikmete 2 arupärimisele majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen. Arupärimised käsitlevad eluasemepoliitikat ja elamumajanduse arengukava aastateks 2003 – 2008 ning korruptsiooni riigile kuuluvas ettevõttes. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 18. novembril kell 10.00 algaval täiskogu istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt teisele lugemisele 1 eelnõu ja esimesele lugemisele on kavandatud 6 eelnõu, muuhulgas ka Euroopa asjade komisjoni ja väliskomisjoni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE).

Kolmapäeval, 19. novembril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Tiit Tammsaar, rahandusminister Taavi Veskimägi ning välisminister Kristiina Ojuland. Kell 14.00 algaval istungil on kavas arutada 21 päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele tuleb 7 Vabariigi Valitsuse algatatud seaduseelnõu, teiste hulgas ka vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE). Teisele lugemisele on kavandatud 8 eelnõu ning esimesele lugemisele 5 eelnõu.

Neljapäeval, 20. novembril kell 10.00 algaval istungil jätkatakse Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) teist lugemist, esimesele lugemisele tuleb Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Toomas Vareki algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) teine lugemine.

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 17. november

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE), jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), kultuurikomisjoni muudatusettepanekud käibemaksuseaduse eelnõule (131 SE)

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu üleminekumeetmete rakendamine liituvate riikide kaubandusele

Majanduskomisjonis – toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE), tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), raudteeseaduse eelnõu (7 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE)

Põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse eelnõu (187 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (1 SE), välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (189 SE)

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse §-ga 27¹ täiendamise seaduse eelnõu (127 SE), rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE)

Riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse eelnõu (162 SE)

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE), Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE)

Väliskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (114 SE), arutelu olukorrast Moldovas koos Välisministeeriumi esindajatega, väliskomisjoni Brüsseli visiidi ettevalmistamisega seotud küsimused

Õiguskomisjonis – kohtumine Päästeameti peadirektori Mati Raidma ja siseminister Margus Leivoga

Euroopa asjade komisjonis – ülevaade 20. nov. toimuvas transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus arutatavast, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen Teisipäev, 18. november

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (186 SE), biologilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (186 SE)

Kultuurikomisjonis – arutelu arst-residentide probleemidest Eesti Nooremarstide Ühenduse esindajate osavõtul, keeleseaduse § 28¹ muutmise seaduse eelnõu (149 SE), keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE)

Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE)

Majanduskomisjonis – väärismetalltoodete seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (176 SE), kaubandustegevuse seaduse eelnõu (164 SE), majandustegevuse registri seaduse eelnõu (165 SE), majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (166 SE), liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (181 SE)

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse eelnõu (131 SE)

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE)

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti eesistumisest Läänemeremaade Nõukogus, kutsutud välisministeeriumi nõunik Tiit Naaber, informatsioon Leedu sisepoliitilisest olukorrast, Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE)

Õiguskomisjonis – seisukoha andmine Riigikohtule relvaseaduse vastavuse kohta põhiseadusega Neljapäev, 20. november

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE)

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE)

Majanduskomisjonis – toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused

Põhiseaduskomisjonis – korruptsioonivastase võitlusega seotud küsimuste arutelu

Rahanduskomisjonis – 2003. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE), struktuuritoetuste seaduse eelnõu (148 SE)

Sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimusena laste olukorrast ja laste õiguste tagamisest Eestis arutelu ettevalmistamisega seonduv. Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE)

Väliskomisjonis – ülevaade Valitsustevahelise Konverentsi hetkeseisust

Õiguskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (114 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (115 SE), asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 6 muutmise seaduse eelnõu (155 SE)

* * *

Reede, 21. november

Kell 13.00 – Riigikogu väliskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga kohtub Eestisse visiidile saabuva India välisministri Digvijay Singh´i ja teda saatva delegatsiooniga.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

18. – 20. NOVEMBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on Euroopa Parlamendi vaatlejana Strasbourgis.

19. – 20. NOVEMBER

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Stockholmis Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Valitsustevahelisel Konverentsil (IGC) toimuv ning Euroopa Liidu laienemisega seonduv üldisemalt, aga ka olukord Taga-Kaukaasias.

19. – 21. NOVEMBER

Riigikogu esimees ja Teaduste Akadeemia asepresident akadeemik Ene Ergma viibib Decartes´i teaduspreemia žürii presidendina Roomas Decartes´i teaduspreemia üleandmise tseremoonial ning seminaril ”Mobiilsus ja riigiülene teaduslik karjäär”.

Decartes´i preemia määratakse neile teadusliku uurimustööga tegelevaile töörühmadele, kes on saavutanud erakordseid tulemusi Euroopa teaduskoostöö raames.

19. – 21. NOVEMBER

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser, liige Tiit Matsulevitš ning väliskomisjoni liige Toomas Alatalu osalevad Strasbourgis parlamentidevahelisel konverentsil ”Globaalne partnerlus massihävitusrelvade leviku vastases võitluses”, mille korraldab Euroopa Komisjon.

20. – 21. NOVEMBER

Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester osaleb Varssavis Euroopa Komisjoni korraldataval euro kasutusele võtmist käsitleval konverentsil.

20. – 23. NOVEMBER

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Andres Kork ja Marika Tuus osalevad Roomas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi võrdsete võimaluste komisjonide aastakonverentsil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside