Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 8. töönädal 17. – 20. märtsini

Esmaspäev, 17. märts

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakord:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE);

kultuurikomisjonis –antakse üle Vabadussõja võidusamba lahendust puudutavad pöördumised ning kodanike allkirjad; huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine; ettepanek Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmiseks; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE);

maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE);

majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Eesti Raudtee (Pikk tn 36);

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE), kell 13 algab ruumis L 262 sotsiaalkomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung – arutusel on Riigikontrolli audit „Riigi tegevus psüühiliste erivajadustega inimeste riikliku hoolekande korraldamisel”, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Riho Tapfer;

väliskomisjonis – Eesti ühinemisläbirääkimised OECDga;

õiguskomisjonis – kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – ühisistung sotsiaalkomisjoniga

Teisipäev, 18. märts

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse reformikavast, looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE);

maaelukomisjoniskell 13 ruumis L 241 kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega;

majanduskomisjonis – kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE);

põhiseaduskomisjonis – Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade stabiliseerimisreservist;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe kalmistud ja sõjahauad;

õiguskomisjoniskell 14 ruumis L 262 pisivarguste teemaline nõupidamine, kutsutud Politseiameti esindaja Siiri Pars, siseministeeriumi esindajad Priit Heinsoo, Jarno Laur, justiitsministeeriumi esindajad Madis Timpson, Einar Hillep, Heili Sepp, riigi peaprokuröri Norman Aas, riigikohtunik Priit Pikamäe, Kaupmeeste Liidu ja Turvaettevõtjate Liidu esindajad;

Kolmapäev, 19. märts

Kell 13 algab infotund, kus riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Maret Maripuu ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (189 SE). Teisel lugemisel on 5 valitsuse algatatud eelnõu ning esimesele lugemisele tuleb ÜRO eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seaduse eelnõu (187 SE).

Komisjonides:

Kell 12Euroopa Liidu asjade komisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühisistung – arutusel on Euroopa Liidu Lissaboni leping (193 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet;

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Virge Jõekalda näituse „Hingeaed“. Väljapanek sisaldab kuivnõela tehnikas graafilisi lehti seeriatest Minu aed, Metsik aed ja Paradiisiaed (Õitseaeg, Lõõm).

Eesti Vabariigi 90. juubeli puhul on sel näitusel valdavaks leegitsev Paradiisiaed.

Neljapäev, 20. märts

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 3 eelnõu: kriminaalhoolduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), äriseadustiku ja Euroopa Lidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 „Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta“ rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) ning toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE). Esimesele lugemisele tulevad kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) ja kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Komisjonides:

väliskomisjonis – NATO tippkohtumine Bukarestis 2. – 4. aprillini, kutsutud Eesti alaline esindaja NATO juures suursaadik Jüri Luik; ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Väino Reinart;

Kohtumised:

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Leedu suursaadiku Juozas Bernatonisega

*       *       *

Välislähetused:

16. – 19. märtsini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Käsitletakse välispoliitika prioriteete Sloveenia eesistumise ajal, aga ka olukorda Lääne-Balkanil. Ettekandega esineb ka EL ühtse välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana.

17. – 18. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina, Aserbaidžaani, Armeenia, Venemaa arenguid käsitlevad raportid, aga ka valimised Monacos.

21. – 29. märts

Riigikogu Liige Toomas Trapido on Šotimaal Findhornis positiivse energia alasel konverentsil. Arutusel on nafta tarbimise jõudmine maksimaalsesse tippu, seosed kliimamuutusega ning sellega kaasnevad probleemid.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside