Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 15. töönädal 17. – 20. maini

Esmaspäev, 17. mai
 
Kell 15 algab täiskogu istung, kus kinnitatakse 15. töönädala päevakord. Seejärel vastab  välisminister Urmas Paet Riigikogu liikmete arupäsimisele, mis käsitleb väljarände statistikat ja Eesti kodanike huvide kaitset. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Läänemere strateegia rakendamine, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Kaja Tael; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes; seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu otsuse ja määruse eelnõudele tõhustatud koostöö lubamise kohta abielulahutuse ja lahuselu kohaldatava õiguse valdkonnas;
keskkonnakomisjonis – kohtumine Kosovo parlamendi põllumajanduse, metsanduse, maaelu, keskkonna ja ruumiplaneerimise komisjoniga;
kultuurikomisjonis – kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE); info Pealinna Rahvuspargi moodustamise ettepaneku kohta;
maaelukomisjonis – uued nõuded põllumassiivide registrile;
majanduskomisjonis – liiklusseaduse eelnõu (475 SE) arutelu (põllumajanduslike masinatega seotud regulatsioon);
põhiseaduskomisjonisühisistung väliskomisjoniga teemal Euroopa Liidu inimõiguste poliitika Lissaboni lepingu rakendamise järgselt: inimõigused kui osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast (ruum L 333);
rahanduskomisjonis – tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE);
sotsiaalkomisjonis – võimalused Eesti tervishoiusüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks; Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) aruanne;
väliskomisjonisühisistung põhiseaduskomisjoniga teemal Euroopa Liidu inimõiguste poliitika Lissaboni lepingu rakendamise järgselt: inimõigused kui osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast (ruum L 333);
õiguskomisjonis – karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants ja justiitsminister Rein Lang;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Eestimaa Rahvaliidu esitatud volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; kohtumine Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa nõukogu liikme Tarmo Kriisiga; Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Riigihangete korraldamine valla ja linna asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes” arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
17. ja 18. mail on Eestis visiidil Kosovo parlamendi põllumajanduse, metsanduse, maaelu, keskkonna ja ruumiplaneerimise komisjon. Kavas on kohtumised Riigikogu keskkonnakomisjoni, keskkonnaministeeriumi, liikumise Teeme Ära, Eesti Pandipakend LLC ning Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega. Tutvutakse Tallinna Prügilaga Jõelähtme vallas.
 
Teisipäev, 18. mai
 
Kell 10 algaval istungil on esimesele lugemisele kavandatud 2 eelnõu: vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) ning käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13.30 looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE), biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE), jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE);
kultuurikomisjoniskell 14 noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE);
maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE);
majanduskomisjonis kell 12 riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); arvamuse andmine jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE);
rahanduskomisjonis kell 14 plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu ( 722 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 ülevaated NATO Parlamentaarse Assamblee, Lääne-Euroopa Liidu Assamblee ja Balti Assamblee tööst;
sotsiaalkomisjoniskell 12 sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (666 SE);
väliskomisjonis kell 14 kandidaadid suursaadiku ametikohtadele Läti Vabariigis, Valgevene Vabariigis ja India Vabariigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadiku kandidaadid; ülevaade Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2009-2011 „Made in Estonia“ elluviimisest;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) arvamus valitsuse seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust; maksu- ja tolliameti järelevalve ja tollikontrolliga seotud seaduste muutmisvajadus (laekunud vastuste arutelu);
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Jaanus Rahumägi ja komisjoni liikmed kohtuvad Eestisse visiidile saabuva Soome politseiasjade nõukogu delegatsiooniga, kuhu kuuluvad Soome parlamendi liikmed, politseiametnikud, kaitseministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad (ruum L 241).
 
Kell 13 – Rahvusooper Estonia annab Toompea lossi hoovis kontserdi. Esitatakse palu G. Verdi ooperist „La Traviata”, L. Delibes’ balletist „Coppelia”, G. Gershwini ooperist „Porgi ja Bess”, P. Tšaikovski balletist „Luikede Järv” ning E. Elgari loomingut. Lisaks Estonia orkestrile, koorile, poistekoorile, tantsijatele ja solistidele astuvad üles balletiveteranid Tiiu Randviir, Elita Erkina, Tatjana Laid ja Olga Tšitšerova. Dirigeerivad Eri Klas ja Jüri Alperten.
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja teatrijuht Aivar Mäe annavad Toompea lossi Valges saalis üle Rahvusooper Estonia käesoleva hooaja kolleegipreemiad. Seejärel tutvuvad estoonlased Riigikogu töökeskkonnaga.
 
Kolmapäev, 19. mai
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas peaministri ülesannetes, justiitsminister Rein Lang ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
 
Kell 14 algaval istungil on arutusel 18 päevakorrapunkti.
Kolmandale lugemisele tuleb 3 eelnõu: erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE), Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE) ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE);
                       
Teisele lugemisele planeeritakse 5 eelnõu: päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE), toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE), tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE) ning spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE).
 
Esimesele lugemisele tuleb 10 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE), kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE), jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 15. rotatsiooni koosseisus“ eelnõu (751 OE), rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (731 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (747 SE), riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE), kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE) ning äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE).
 
Neljapäev, 20. mai
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 5 eelnõu: päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE), toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE), pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE) ning tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE).
                       
Seejärel annab Riigikohtu esimees Märt Rask ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
 
Esimesele lugemisele tuleb võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13.30 väljasõiduistung Padise valda, kus tutvutakse erametsanduse alaste küsimustega;
kultuurikomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE);
sotsiaalkomisjoniskell 13 olukorrast tööturul (ruum L 332);
 
Kohtumised:
 
Kell 11.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kosovo parlamendi integratsioonikomisjoni delegatsiooniga.

 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Komisjoni kliimavoliniku Connie Hedegaardiga.
 
Kell 13 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Eestis visiidil viibiva Kosovo parlamendi Euroopa integratsiooni komisjoni delegatsiooniga.
 
Reede, 21. mai
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Türi lillelaada.
 
Kell 20Ene Ergma esineb tervituskõnega Balti VII hematoloogia konverentsil Tartus.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
17. – 19. maini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liige Kalev Kallo osalevad Horvaatias Zagrebis WEU Assamblee poliitikakomitee ja avalike suhete komitee istungitel ja seminaril „Lääne-Balkani käesolevad arengud”.
 
17. – 20. maini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel.
 
18. – 19. maini
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Poolas Krakowis majanduskonverentsil, kus ta esineb ettekandega.
 
18. – 20 maini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis monitooringukomitee istungil.
 
19. – 21. maini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Prantsusmaal Dunkerque ja Belgias Brüsselis VI Euroopa jätkusuutlike linnade konverentsil „Jätkusuutlike linnade loomine – väljakutse kohalikele võimudele”. Ratas esineb üritusel ka ettekandega teemal „Euroopa Rohelise Pealinna tiitli konkurss – ideest teostuseni”.
 
19. – 23. maini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis konverentsil „NATO evolutsioon: 2010 strateegiline kontseptsioon ja tulevik”, kus ta esineb ka sõnavõtuga.
 
20. – 21. maini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Saksamaal Greifswaldis Greifswaldi Ülikooli nõukogu koosolekul.
 
20. – 22. maini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Makedoonia Vabariigis Skopjes ENPA büroo ja alalise komitee istungitel.
                       
21. – 22. maini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas, liikmed Peep Aru, Kalvi Kõva, Leino Mägi, Eiki Nestor, Hannes Rumm, Indrek Saar ja Trivimi Velliste osalevad Lätis Cēsises Balti riikide parlamentide vahelisel korvpalliturniiril Balti Assamblee karikale.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside