Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 2. töönädal

17.- 20. jaanuar 2005

Esmaspäev, 17. jaanuar

Kell 15 algaval istungil vastab rahandusminister Taavi Veskimägi kuue Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 17. novembril esitatud arupärimisele Riigi Kinnisvara AS tegevuse kohta riigi kinnisvara haldamisel (nr 118). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti prioriteedid Luksemburgi eesistumise perioodil. Kutsutud valitsuse ELi asjade direktor Gert Antsu, Riigikantselei ELi sekretariaadi nõunik Juhan Lepassaar.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – 2005. aasta põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetused.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal” eelnõu (533 OE), Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE).

Rahanduskomisjonis – maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE).

Riigikaitsekomisjonis – vedelkütuse varu seaduse eelnõu (525 SE) julgeoleku tagamise aspektid. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (540 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vereseaduse eelnõu (417 SE).

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu Nõukogu ja Komisjoni otsuste, millega kiidetakse heaks Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Bulgaaria Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu lisaprotokoll ja Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Rumeenia vahelise assotsioonilepingu lisaprotokoll, eelnõud – Riigikogu seisukoha andmine; Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandumi töötamisõigusega turismiviisade kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (543 SE).

Õiguskomisjonis – liiklusseaduse § -de 17, 28, 29, 73 ja 74.39 muutmise seaduse eelnõu (541 SE).

Üritused:

Kell 13 toimub ruumis L241 pressibriifing, kus Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu ja kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna teevad sissejuhatuse 20. jaanuaril täiskogu istungil arutusele tulevale olulise tähtsusega riiklikule küsimusele: kõne all on kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. Teiste teemadena leiavad käsitlemist ettevalmistus haridusreformiks (eelnõud 487 SE ja 488 SE) ning Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost EV territooriumilt 1994. aastal (eelnõu 533 OE).

Kell 14.30 avab Riigikogu esimees Ene Ergma Riigikogu hoone vestibüülis Eesti Instituudi näituse, mis annab ülevaate aastate jooksul välja antud Eestit tutvustavatest trükistest ja infomaterjalidest.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg osaleb Pühajärvel Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu seminaril "21. sajandi kutseharidus" (17.-18. jaanuaril).

Teisipäev, 18. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda esimesel lugemisel 9 eelnõu, millest kõigepealt on arutusel spordiseaduse eelnõu (514 SE).

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE).

Maaelukomisjonis – 2006. aastast jõustuvad nõuded toidukäitlemisele.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikaitse planeerimise käsiraamatu tutvustus professor Jaan Murumetsa poolt. Järgnevalt osalevad riigikaitsekomisjoni liikmed kaitseministeeriumis toimuval teatmeteose ”NATO A ja O” esitlusel.

Sotsiaalkomisjonis – r iiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, vanemahüvitise seaduse ja töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE), töötajate usaldusisiku seaduse, töölepinguseaduse ja avaliku teenistuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (509 SE).

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised – Eesti riikliku iseseisvuse eest langenute mälestuse jäädvustamise ja Eesti lähiajaloo tutvustamise riikliku komisjoni töö. Kutsutud rahvastikuminister Paul-Erik Rummo.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

Üritused:

Kell 11.30 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Läti Vabariigi suursaadiku Edgars Skuja´ga.

Kell 14 – Valges saalis leiab aset kolme komisjoni ühisistung. Põhiseaduskomisjon, kultuurikomisjon ja sotsiaalkomisjon korraldavad avaliku koosoleku, millel arutatakse ”Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamise tegevuskava aastateks 2004-2006”. Ettevalmistus olulise tähtsusega riikliku küsimuse aruteluks. Koosolekul osalevad ka Riigikogu esimees Ene Ergma ja kodanikeühenduste esindajad.

Kolmapäev, 19. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, keskkonnaminister Villu Reiljan ja välisminister Kristiina Ojuland. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 16 eelnõu, millest 5 tuleb teisele ja 11 esimesele lugemisele.

Üritused:

Kell 8.30 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna 1. sekretäri Stuart Dwyer´iga.

Neljapäev, 20. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu ning riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE) esimene lugemine.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – täiskasvanute koolituse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (506 SE), ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE).

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna sadamas.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni muutmine”” eelnõu (549 OE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine”” eelnõu (550 OE).

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni liikmete kohtumine Prantsuse suursaadiku Chantal de Ghaisne de Bourmont´ga.

Reede, 21. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega.

***

Välislähetused:

16.-19. jaanuar

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Trivimi Velliste osaleb Varssavis Läänemere Parlamentaarse Konverentsi Alalise Komitee istungi töös. Kõne all on XIV Parlamentaarse Konverentsi ettevalmistamine, mis toimub käesoleva aasta augustikuu lõpus.

20. – 23. jaanuar

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Imre Sooäär ja liige Ivari Padar osalevad Berliinis toiduainetööstuse, põllumajanduse ja aiandusmessil Grüne Woche 2005 ja Ida-Lääne Põllumajandusfoorumil.

21. jaanuar

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Helsingis toimuval rahvusvahelisel Tšetšeenia teemalisel seminaril.

21.-28. jaanuar

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson (21.-16. jaanuar), liikmed Andres Herkel, Sergei Ivanov ning asendusliikmed Katrin Saks, Mart Opman ja Mailis Reps (22.-28. jaanuar) osalevad Strasbourgis toimuval ENPA 2005. aasta istungjärgu I osaistungi töös.

22.- 26. jaanuar

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Moskva Ülikooli 250. aastapäeva üritustel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside