Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu viimane, 12. töönädal 17. – 20. detsembrini

Esmaspäev, 17. detsember

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 12. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete 16 arupärimisele riigikontrolör Mihkel Oviir, välisminister Urmas Paet, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, siseminister Ken-Marti Vaher, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Arupärimised käsitlevad vastavalt Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed vahendite kasutamist (nr 260), Venemaa ühinemist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (nr 211), Ida-Virumaa tegevuskava (nr 231), Ida Prefektuuri skandaali kiiruse mõõtmisel (nr 208), sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamist (nr 219), Ida Prefektuuri valitsemisala (nr 220), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust ja EASi ettevõtluskeskkonna taristu projektide rahastamist (nr 233 ja nr 224), rekkajuhtide probleeme (nr 247), Tartu-Pihkva laevaliini (nr 248), Tartu lennujaama perspektiive (nr 246), Haanja looduspargi Tallikõsõ sihtkaitsevööndit (nr 210), kalavõrke (nr 238), jahiseaduse täitmist (nr 239), keskkonnahariduse olukorda (nr 240) ning harrastuskalureid (nr 241).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidus asjade komisjonis (ELAK) – kell 13.30 Eesti seisukohad 20. detsembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (põllumajandusministeeriumi vastutusalas olevates punktides), kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; kell 14 ühisistung rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on Euroopa Kontrollikoja aruande „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2011. eelarveaasta täitmine“, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid;

keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE); looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE);

kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni soovitused valitsusele õpetajahariduse osas; erakooli seaduse muutmise algatamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE);

maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Riigikontrolli kontrolliaruanne “Maamaksu arvestamisega seotud probleemid”;

majanduskomisjonis – kell 11.10 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb biokütuste tootmisega seotud maakasutuse muutmist, eelnõu kohta; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kohtumine Ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajatega, kutsutud Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver, tegevdirektor Asso Prii ning justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 ühisistung ELAKi ja riigieelarve kontrolli komisjoniga, vt ELAKi päevakorda;

riigikaitsekomisjonis – kohtumine Eesti Jahimeeste Seltsi esindajatega; Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE);

väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Kristiina Ojulandiga; informatsioon Eesti-Vene piirilepingute konsultatsioonide hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade välisministrite kohtumiste olulistest teemadest (NATO välisministrite kohtumine 4. – 5. detsembrini, OSCE välisministrite kohtumine 6. – 7. detsembrini, EL välisasjade nõukogu 10. detsembril, Süüria sõprade grupi välisministrite kohtumine 12. detsembril); välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul veebruaris 2013;

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 komisjoni 2012. aasta aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest;

riigieelarve kontrolli komisjonis kell 14 ühisistung ELAKi ja rahanduskomisjoniga, vt ELAKi päevakorda;

Üritused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Akadeemia maja, Kohtu 6).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Nõmme sotsiaalkeskuses.

Teisipäev, 18. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (338 OE).

Teine lugemine: jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE).

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 14 komisjoni sügisistungjärgu ja aasta kokkuvõte;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu; Riigikogu komisjoni istungi kinnisuse regulatsiooni ning praktikas tekkinud probleemide eelarutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrase ülevaade ametisoleku esimesel aastal tehtust; riigikaitse arengukava 2013 – 2022;

Üritused

Kell 13 – keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas annab ruumis L 262 pressikonverentsi, kus ta tutvustab keskkonnakomisjoni raporti „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile. Ettepanekudˮ järeldusi.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb valitsuse Aasia programmi juhtkomitee istungil.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga raamatu “Vaikijate hääled 3″ esitlusel (Poska maja).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Nõmme eakate päevakeskuses.

Kolmapäev, 19. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 9 eelnõu: 6 lõpphääletusele esitatud Kaitseväe kasutamist puudutavat otsuse eelnõu: Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos (312 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis (313 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (314 OE), Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus (315 OE), Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta koosseisus (316 OE) ja Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös (317 OE) ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE).

Kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on jõulueelsel kohtumisel Kesklinna sotsiaalkeskuses.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 13.30Jüri Ratas kohtub Tallinna 32. keskkooli õpilastega Riigikogus.

Neljapäev, 20. detsember

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE) ning jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE).

Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas. Ettekandega esineb peaminister Andrus Ansip.

Pärast täiskogu istungi lõppu on Riigikokku oodata jõuluvana.

Reede, 21. detsember

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõululõunal Haabersti sotsiaalkeskuses.

*

Välislähetused:

15. – 18. detsembrini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Yana Toom osaleb Küprosel Nikosias Küprose parlamendi korraldataval sotsiaalkomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu prioriteedid sotsiaalküsimuste valdkonnas Küprose eesistumise ajal, samuti noorte tööhõive, aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsusega seotud küsimused.

17. – 21. detsembrini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja liige Sven Sester osalevad Aserbaidžaanis Bakuus GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) istungjärgul. Arutusel on Euro-integratsiooni protsess GUAMi riikides ja idapartnerlus, julgeolekualane multilateraalne parlamentidevaheline koostöö, GUAMi energiapotentsiaal jpm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside