Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 12. töönädal

17.- 20. aprillini

Esmaspäev, 17. aprill

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip arupärimisele Narva Kolledži uue hoone ehitamise (nr 215), Eesti Raudtee võimaliku tagasiostmise (nr 216) ja Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta (nr 209). Siseminister Kalle Laanet vastab arupärimisele Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta (nr 210). Õiguskantsler Allar Jõksilt päritakse aru Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise strateegia kohta aastateks 2007–2013 (nr 207), samuti vastab Jõks arupärimisele sõnavabaduse kohta (nr 208). Sotsiaalminister Jaak Aab vastab arupärimisele ravijärjekordade lühendamise (nr 214) ja välisminister Urmas Paet arupärimisele presidendivalimiste kohta Valgevenes (nr 222). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 20.-22. aprillil toimuval mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu kohtumisel; kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Järgnevalt arutusel Euroopa Liidu tuleviku-teemalise arutelu algatamine Riigikogu kodulehel.

Keskkonnakomisjonis – punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE). Osavõtt kodanikukasvatuse kordusuuringu "Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas" lõppraporti esitlusest Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.

Maaelukomisjonis – ülevaade ELi nõukogu (põllumajandus ja kalandus) aprilliistungist; toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE).

Majanduskomisjonis – mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE). Valitsuse esitatud Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate ELi õigusaktide eelnõude kohta arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise eelnõu praktilise koostöö süvenemise kohta „Uued struktuurid ja meetodid: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteedi parandamine” kohta.

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (873 SE). Arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise eelnõu kohta, mis käsitleb siseturul väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tulumaksutakistustega võitlemist. Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel” ja keskkonnareostuse temaatika arutelu. Kutsutud siseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad. Seisukoha andmine riigikontrollile Kanada riigikontrolöri ettepaneku kohta Eesti riigikontrolöri INTOSAI keskkonnaauditite (WGEA) töörühma juhtimiseks.

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, arutusel ELi põhjala lahingrupp; kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitsejõudude peastaabi esindajad. Arvamuse andmine ELi nõukogu otsuse eelnõule, millega luuakse ühenduse kodanikukaitse mehhanism.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta, mis käsitlevad sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist. Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE); lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE).

Väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE); välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE).

Õiguskomisjon – lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seadus eelnõu (865 SE); elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); prokuratuuriseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE).  

Üritused:

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega. Tähelepanu ajakirjanikud! Kell 14 toimub ruumis L241 pressibriifing, millel Kallas annab ülevaate Euroopa Liidu päevakajalistest teemadest.

Eestisse saabub viiepäevasele visiidile Moldova parlamendi delegatsioon, eesotsas Moldova parlamendi asespiiker Iurie Roscaga .

Teisipäev, 18. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda viie eelnõu esimest lugemist. Teiste hulgas tuleb esimesele lugemisele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (841 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE); Riigikogu otsuse "Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest" eelnõu (848 OE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Eesti Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga (Kadriorus).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (863 SE).

Riigikaitsekomisjonis – mereväebaasi, sh miinilaeva admiral Pitka külastamine.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale. Tutvumine MTÜ Allium ja Jõhvi Noorteabi Keskuse HIV/AIDSi ennetamise ja narkomaaniavastase tegevusega.

Väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised energiajulgeoleku teemal; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Ülevaade Eesti-Hiina suhetest. Ülevaade Euroopa Liidu Austria eesistumisest, kutsutud Eesti suursaadik Austrias Katrin Saarsalu-Layachi.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE). 

Üritused:

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Moldova parlamendi delegatsiooniga, mida juhib parlamendi asespiiker Iurie Rosca . Päeva jooksul kohtuvad külalised Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon aseesimehe Mart Laari ja Isamaaliidu fraktsiooni esimehe Andres Herkeliga. Õhtul võtab delegatsiooni vastu Riigikogu esimees Toomas Varek.

Riigikogu plenaarsaali stenografeerimissüsteemiga saabuvad tutvuma Georgia parlamendi IT spetsialistid. Eesti riigi välisabi ja arengukoostöö raames on ettevalmistamisel tehnilise abi projekt Riigikogu stenografeerimissüsteemi paigaldamiseks Georgia parlamendis.

Kolmapäev, 19. aprill

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Aivar Sõerd ning regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 10 eelnõu, millest kolm tuleb kolmandale, viis teisele ja kaks esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb näiteks valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE). Teisel lugemisel on muu hulgas valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE) ja esimesel lugemisel valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE).

Üritused:

Kell 10 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Taani Suursaadiku Kirsten Geelaniga (RK esimehe külalistetoas).

Eestis visiidil viibiv Moldova parlamendi delegatsioon kohtub põhiseaduskomisjoni aseesimehe Evelyn Sepa, Riigikaitsekomisjoni esimehe Toivo Tootseni ja liikme Tiit Matsulevitši, rahanduskomisjoni esimehe Meelis Atoneni ja liikme Eiki Nestori ning Eesti-Moldova-Rumeenia parlamendirühma esimehe Toomas Alataluga. Samuti toimuvad kohtumised siseministeeriumi, välisministeeriumi ja prokuratuuri esindajatega.

Neljapäev, 20. aprill

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme kolmandale lugemisele tulevat eelnõu. Teiste hulgas on kavas vastu võtta valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – reklaamiseaduse eelnõu (717 SE); eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE); Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Pärnu üksik-jalaväepataljoni.

Väliskomisjonis – NATO välisministrite mitteametlik kohtumine 27.-28. aprillil Sofias; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Väliskomisjoni kuulamised soome-ugri teemal: Eesti, Soome ja Ungari koostöö soome-ugri rahvaste toetamisel. Kutsutud Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee koordinaatorid, Szombathely Ülikooli professor Janos Pusztay ja Andres Heinapuu.

Üritused:

Kell 9.15 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu kohtub Moldova parlamendi delegatsiooniga. Kell 11.45 võtab delegatsiooni vastu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland. Delegatsiooniga kohtub ka Eesti-Moldova-Rumeenia parlamendirühma aseesimehe Jarno Lauriga. Samuti toimuvad kohtumised justiitsministeeriumi esindajatega.

Reede, 21. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – s eisukoha andmine Euroopa Parlamendi (EP) ja nõukogu direktiivi eelnõule nende äriühingute aktsionäride hääleõiguse kasutamise kohta, mille registreeritud asukoht on liikmesriigis ja mille aktsiatega kaubeldakse reguleeritud turul, ning direktiivi 2004/109/EÜ muutmise kohta. Seisukoha andmine EP ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem. Eesti seisukohad 25. aprillil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja. Eesti seisukohad 25.-26. aprillil toimuval mitteametlikul töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel; kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab. Seisukoha andmine EP ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 ja määratakse kindlaks XI lisa sisu ning EP ja nõukogu määruse eelnõule, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Seisukoha andmine ELi Nõukogu otsuse eelnõule ja EP ning nõukogu määruse eelnõule teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomise, toimimise ja kasutamise kohta.

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Põlva maavanema Urmas Klaasiga (Põlva maavalitsuses) . Pärast kohtumist on Varek ringsõidul Põlvamaa valdades.

Pühapäev, 23. aprill

Möödub 87 aastat Asutava Kogu esimesest istungist. Riigikogu tähistab sünnipäeva ning kutsub kõiki huvilisi lahtiste uste päevale.

Kell 10.45 – Lossi platsil esineb tervitusmarsiga piirivalveorkester.

Kell 11.05 – Riigikogu esimees Toomas Varek tervitab Riigikogu hoone trepil saabunud külalisi.

Kell 11–16 – toimuvad ekskursioonid. Avatud on Pika Hermanni torn, Riigikogu hoone II korrusel võib vaadata maakonnalehtede fotonäitust ja kohvikus Riigikogu ajaloo näitust. Danskeris saab tutvuda parlamendi koduleheküljega. Avatud on e-saal.

Kell 12 – istungisaalis algab valitsuse infotund, kus rahva küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, siseminister Kalle Laanet ja rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo.

Kell 13.15 – Valges saalis algab sotsiaalkomisjoni avalik istung teemal „Kuidas kindlustada lapse heaolu?”

Kell 15.15 – Valges saalis esineb „Vanemuise” näitlejatest koosnev võru-setu show-ansambel „Poiskõsõ”.

Sünnipäevakülalistele jagatakse parlamenti tutvustavaid infomaterjale, Riigikogu logoga siniseid ja valgeid õhupalle ning Riigikogu komme.

***

Välislähetused:

17. – 19. aprillini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja liige Urmas Reinsalu osalevad Austrias, Viinis ja St. Pöltenis toimuval Euroopa subsidiaarsuskonverentsil „Euroopa algab kodust”. Konverentsi peateema on subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete elluviimine ELis. Arutusele tulevad rahvusparlamentide roll põhimõtete elluviimise jälgimisel, samuti nende printsiipide tõhusamad rakendamisvõimalused. Teemade raames käsitletakse ka regioonide ja kogukondade rolli ELis.

17. – 19. aprillini

Riigikogu OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Väino Linde osaleb Brüsselis OSCE korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „OSCE: julgeolek Euroopas ja riskide ohjamine”.

18. – 20. aprillini

Maaelukomisjoni aseesimees Jaanus Marrandi ja liikmed Tiit Niilo ja Imre Sooäär osalevad Brüsselis maaelukomisjoni delegatsiooni kohtumistel Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoniga ning Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi esindajatega.

21. – 25. aprillini

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson (21.-24.4)
ja Tiit Matsulevitš osalevad Tiranas NATO PA korraldatud Rose – Rothi julgeolekuseminaril. Arutusel Euroopa-Atlandi julgeolekupiirkonna integratsioon, NATO ja Balkani suhted ning julgeolekuvaldkonna reformid Lääne-Balkanil.

21. aprillist – 6. maini

Riigikaitsekomisjoni liikmed Tarmo Leinatamm ja Siiri Sisask osalevad Saksamaal Garmisch – Partenkirchenis Marshalli Keskuse poolt korraldataval kursusel SES 06-3 „Võitlus terrorismi ideoloogilise toetuse vastu: võimalused ja piirangud ideede vastandamisel”.

22. – 30. aprillini

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja liikmed Toomas Alatalu, Sergei Ivanov ja Juhan Parts osalevad väliskomisjoni delegatsiooni töövisiidil Hiina Rahvavabariiki. Delegatsioon kohtub Hiina Rahvusliku Kongressi väliskomisjoni liikmetega.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside