Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

III istungjärgu 5. töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused

16. – 19. veebruar 2004

Esmaspäeval, 16. veebruaril kell 15.00 algaval istungil vastab õiguskantsler Allar Jõks Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini ja Vladimir Velmani arupärimisele välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse kooskõla kohta põhiseadusega. Arupärimisele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 17. veebruaril algab täiskogu istung kell 10.00, päevakorra projekti kohaselt on teisel lugemisel 2 ning esimesel lugemisel samuti 2 otsuse eelnõu.

Kolmapäeval, 18. veebruaril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, kultuuriminister Urmas Paet ning minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14.00 algaval istungil on kavas arutada 12 päevakorrapunkti: kolmandale lugemisele tuleb 1 seaduseelnõu, teisel lugemisel on 5 eelnõu ning esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu.

Neljapäeval, 19. veebruaril kell 10.00 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 3 eelnõu, teiste hulgas ka ühendatud kujul Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Vabariigi Valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (38 SE ja 227 SE).

Vt päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Esmaspäev, 16. veebruar

Keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (221 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE)

Kultuurikomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamisega seonduv, töölepinguseaduse eelnõu (212 SE), Riigikogu liige Mark Soosaar annab ülevaate Brüsselis toimunud Decartes´i kommunikatsioonialase teaduspreemia asutamisega seotud infopäevast

Maaelukomisjonis – loomataudi tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE), taimekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE)

Majanduskomisjonis – majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (166 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (78 SE)

Riigikaitsekomisjonis – riigikaitseõpetus üldhariduskoolides, relvade ja lahingutehnika hankekava (soomukid, õhutõrje- ja tankitõrjerelvastus jmt) ning selle planeerimise kohta kuni aastani 2010, NATO Sekretariaadi korraldatava riigikaitsekomisjoni tutvumisvisiidiga (3. – 7. märtsil) seonduv

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kokkuvõtted olulise tähtsusega riikliku küsimuse ”Laste olukorrast ja laste õiguste tagamisest Eestis” arutelust

Väliskomisjonis – kolmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel, kutsutud Rootsi suursaadik Eestis Dag Hartelius ja Soome välispoliitika ekspert Jarmo Virmavirta, Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (243 OE)

Õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE), päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE), perekonna seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE), seisukoha andmine Riigikohtule 1969. a. rahvusvahelise konventsiooni naftareostusest põhjustatud kahjustuse korral vastavusest põhiseadusele

Euroopa asjade komisjonis – Eesti lähtepositsioonid Euroopa Liidu finantsperspektiivi osas, kutsutud rahandusminister Taavi Veskimägi, Eesti-Euroopa Liit konverentsi korraldamisega seonduv, Euroopa asjade komisjoni staatusest Teisipäev, 17. veebruar

Keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (221 SE)

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsaga

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (258 SE)

Majanduskomisjonis – mõõteseaduse eelnõu (216 SE), ühistranspordiseaduse § 59 lõike 12 muutmise seaduse eelnõu (225 SE)

Põhiseaduskomisjonis – soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu ühendatud kujul (227 SE ja 38 SE)

Sotsiaalkomisjonis – kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), tervishoiuteenuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE)

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu (23. – 24. 02), kutsutud välisminister Kristiina Ojuland; informatsioon WTO Doha vooru läbirääkimiste hetkeseisust, kutsutud Välisministeeriumi asekantsler Tõnis Nirk ja välismajanduspoliitika osakonna 1. büroo direktor Kersti Alt

Neljapäev, 19. veebruar

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (214 SE)

Majanduskomisjonis – küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE)

Sotsiaalkomisjonis – töölepinguseaduse eelnõu (212 SE), Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seaduse eelnõu (202 SE)

* * *

Esmaspäev, 16. veebruar

Kell 10.00 – Riigikogu väliskomisjoni liikmed kohtuvad Eestisse visiidile saabuva EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) parlamentaarse komitee delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 11.00 – EFTA delegatsiooniga kohtuvad Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed.

Esmaspäeval, 16. veebruaril kell 13.00 toimub ruumis L241 pressibriifing, kus RK väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tutvustab ajakirjanikele komisjoni tegevuskava kevadistungjärgul, Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang kõneleb komisjoni uuest staatusest ja sotsiaalkomisjoni liige Toomas Tein Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduseelnõuga seonduvast.

Kõik huvitatud ajakirjanikud on teretulnud!

Teisipäev, 17. veebruar

Kell 14.00 – Riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste ja liige Tiit Matsulevitš kohtuvad Saksamaa Liitvabariigi parlamendi (Bundestagi) kaitsekomisjoni liikme ja Saksa-Balti parlamendirühma liikme Hans-Peter Bartelsiga.

18. – 20. veebruar

Kolmapäeval, 18. veebruaril saabub Eestisse visiidile Sloveenia parlamendi väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Jelko Kacin´iga. Kolmapäeva õhtul kohtub delegatsiooniga Sloveenia suursaadik Eestis (resideerib Stockholmis) pr Darja Bavdaž Kuret.

Neljapäev, 19. veebruar:

kell 10.00 – kohtumine Välisministeeriumi kantsleri Priit Kolbrega

kell 11.15 – tutvumine Riigikogu hoonega

kell 12.00 – külalistele annab töölõuna Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser

kell 14.00 – kohtumine Riigikogu väliskomisjoniga (ruum L241)

Reede, 20. veebruar:

kell 9.00 – tutvumine e-valitsusega Stenbocki majas

kell 9.30 – kohtumine valitsuse Euroopa Liidu asjade direktori Henrik Hololeiga

kell 11.30 – külastatakse Lähiajaloo Okupatsioonide muuseumi

kell 12.30 – külalisetele annab töölõuna Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg

Sloveenia parlamendidelegatsioon lahkub Eestist reede pärastlõunal.

Neljapäev, 19. veebruar

Kell 16.30 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Maroko Kuningriigi uue suursaadikuga Eestis pr Aicha El Kabbaj´ga.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

16. – 17. VEEBRUAR

Riigikogu aseesimees Toomas Savi viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

17. – 19. VEEBRUAR

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed Küllo Arjakas, Tunne Kelam ja Ülo Vooglaid osalevad Brüsselis TAIEXi korraldataval metsapoliitika alasel seminaril.

18. – 20 VEEBRUAR

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang osaleb Iirimaal Dublinis COSACi delegatsioonide esimeeste kohtumisel.

18. – 22. VEEBRUAR

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) delegatsiooni juht Jaak Allik ja liikmed Ela Tomson ning Kadi Pärnits (18. – 21. 02) osalevad Austrias Viinis OSCE PA alalise komitee istungil ja OSCE PA talveistungil.

19. – 22. VEEBRUAR

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Itaalias Roomas Euroopa Komisjoni korraldataval ümarlaual, kus käsitletakse Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu ja Euroopa Parlamendi valimistega seotud küsimusi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside