Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 5. töönädal 16. – 19. veebruarini

Esmaspäev, 16. veebruar

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja sotsiaalminister Maret Maripuu. Arupärimised käsitlevad vastavalt piiriületusproblemaatikat Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (nr 119), võimalikku korruptsiooni omavalitsustes (nr 123), olukorda piimasektoris (nr 125), informatsiooni lekkimist Kaitseministeeriumist (nr 117) ning pensionide kojukandeid (nr 121). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt 5. töönädala päevakorda:

Komisjonides istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb maagaasitarnete kindluse tagamise meetmeid; nõukogu direktiivi eelnõule, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule ehitiste energiatõhususe kohta; Euroopa Komisjoni teatis II strateegiline energiaülevaade Euroopa Liidu tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energia valdkonnas; Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel (energia), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;

keskkonnakomisjonis – Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkovi ülevaade Keskkonnainspektsiooni tegevusest 2008. aastal; maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta;

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE);

maaelukomisjonis – erimärgistatud kütuse aktsiis;

majanduskomisjonis – kohtumine Ülikooli Rektorite Nõukogu esindajatega, arutusele tulevad Eesti kõrgharidusstrateegia ja rakendusplaan, probleemid seoses Riigikogus heaks kiidetud kõrgharidusstrateegia täitmisega ja ülikoolide panus innovatsiooni ja selle rakendamine võimekuse arendamisel; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi, eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta, eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu (ruum L 332);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE);

rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE);  tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitsepolitseiametisse, kaitseväe korralduse seaduse rakendussätetest tuleneva julgeolekukontrolliga seonduv;

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud määruse, millega muudetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomist käsitlevat määrust, eelnõule; olukorrast tööturul;

väliskomisjonis -    informatsioon Ameerika Ühendriikide uuest administratsioonist. välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril;

õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); tutvumine ettekandega kriminaalpoliitika arengusuundadest, kutsutud justiitsminister Rein Lang; notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 kohtumine justiitsministeeriumi esindajatega, et saada ülevaade leebusprogrammiga seotud eelnõust;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditi „Ehitushangete korraldus valdades ja linnades” arutelu; ülevaade valdade ja linnade üldplaneeringutest ja nende puudumise põhjustest, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri (ruum L 333);

Teisipäev, 17. veebruar

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 4 eelnõu: soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (368 SE) ja (293 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE) ning planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Esimesele lugemisele on kavandatud samuti 4 eelnõu: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE); Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); Riigikogu liikme Jaan Kundla algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) ning liiklusseaduse §-de 4 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (398 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditi “Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel” kontrolliaruanne;

majanduskomisjonis -  kell 13 arutusel on Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu; kell 14 algab Tartumaa kuu raames kohtumine Tartu maavalitsuse esindusega, kus arutusel on Tartumaa siseveeteede arenguprobleemid: uue sadamaseaduse regulatsioonid sisevete sadamatele ja paadisildadele, Tartumaa veeteede ja sadamate seisukord, areng, rahastamisvõimalused ning majandustegevuse sh turismi arengukavad ja probleemid (ruum L 333);

põhiseaduskomisjoniskell 14 riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE);

riigikaitsekomisjoniskell 14 otsus “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (414 OE);

sotsiaalkomisjoniskell 14 olukorrast tööturul;

väliskomisjoniskell 14 konsulaarseaduse eelnõu (378 SE); ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest;

õiguskomisjonis kell 14 notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE); terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE);

Kohtumised:

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Leedu välisministri Vygaudas Ušackasega.          

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Postimehe arvamusliidrite lõunal teemaga „Kriisi võti – mõistus või tunded“.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Majandusgümnaasiumi õpilastega.

Kolmapäev, 18. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, kultuuriminister Laine Jänes ning siseminister Jüri Pihl.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 2 eelnõu: politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, kohtute seaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE) ning soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE).

Teisel lugemisel on 4 eelnõu: otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (414 OE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE) ning karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu: perioodi 2004 – 2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE) ning planeerimisseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE).

Kohtumised ja üritused:

Riigikogu kutsel saabub Eestisse 3-päevasele visiidile Gruusia parlamendi esimees David Bakradze koos teda saatva delegatsiooniga.

Kolmapäeval kell 14.30 peab D. Bakradze Tallinna Ülikoolis avaliku loengu teemal „Gruusia sõjajärgsed väljakutsed ja panus demokraatiale“. Kell 16 kohtutakse Gruusia saatkonnas Gruusia vähemuse esindajatega

Neljapäev, 19. veebruar

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE); teisele lugemisele maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE) ning esimesele lugemisele riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (396 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 13 kohtumine Tartumaa kuu raames Tartumaa haridusjuhtidega, arutusel on uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu, õppekavad ja riigieksamid; jätkuv arutelu riigieksamite korraldusest (konverentsisaalis);

maaelukomisjonis – Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta;

riigikaitsekomisjoniskell 14 riigikaitsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimised;

väliskomisjoniskell 13 ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Kohtumised ja üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Eestis visiidil viibiva Gruusia parlamendi esimehe David Bakradze koos saatva delegatsiooniga.

Neljapäeval toimub Gruusia parlamendidelegatsioonil Riigikogus veel mitu kohtumist:

kell 9.45 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojulandiga,

kell 10.15 – Riigikogu väliskomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigikaitsekomisjoniga;

kell 12 – Eesti-Gruusia parlamendirühma esimehe Andres Herkeliga.

Kell 14 – David Bakradze koos teda saatva delegatsiooniga võtab vastu peaminister Andrus Ansip.

Kell 15.15 – kohtumine välisminister Urmas Paetiga.

Kell 16 – Gruusia delegatsiooni võtab vastu Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Gruusia parlamendi esimees koos delegatsiooniga lahkub Eestist reede, 20. veebruari pärastlõunal.

 

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 21. Kooli õpilastega.

Reede, 20. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 9 seisukoha andmine Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta: Euroopa Komisjoni teatis „Investeerides täna homsesse Euroopasse”, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu „Programm majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi energia sektoris”, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu „Nõukogu määruse (EÜ) ning Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta muutmine”; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta; kell 10ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad 23. – 24. veebruarini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 26. – 27. veebruarini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel (siseküsimused), kutsutud siseminister Jüri Pihl;

 

*      *      * 

Välislähetused:

16. – 19. veebruarini

Riigikogu liige Hannes Astok osaleb Hispaanias Barcelonas Ülemaailmse GSM Assotsiatsiooni kongressil, kus ta esineb ka ettekandega.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside