Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 5. töönädal

16. – 19. oktoobrini

Esmaspäev, 16. oktoober

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Projekti kohaselt tuleb 5. töönädalal arutusele 30 päevakorrapunkti.

Seejärel algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 20. okt. toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Euroopa Liidu nõukogu kohtumistel ministrite asendamise praktika, kutsutud peaminister Andrus Ansip; kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega.

Keskkonnakomisjonis – otsuse „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 heakskiitmine” eelnõu (962 OE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE).

Kultuurikomisjonis – otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE); 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) Haridus- ja Teadusministeeriumi osa.

Maaelukomisjonis – riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) ja 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) Põllumajandusministeeriumi haldusala; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (990 SE); ülevaade 11. – 13. okt. Helsingis toimunud EL liikmesriikide rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonide esindajate kohtumisest.

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (978 SE); otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007 – 2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE); Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (961 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks (982 SE); ametlike teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE).

Rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Pangas, ülevaade Eesti majanduse olukorrast ja prognoosidest, osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok.

Riigikaitsekomisjonis – doonorluse arendamisega seotud küsimused, kutsutud Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige Andres Ellamaa; ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni ja plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (960 SE); relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (967 SE) eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (886 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20. okt. Lahtis toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Riigikogu avalduse „Seoses olukorraga Georgia ja Venemaa suhetes” eelnõu (993 AE).

Õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE); „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades muutmise kokkuleppe„ ratifitseerimise seaduse eelnõu (970 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE); Eesti Turvaettevõtete Liidu pöördumine ja turvaseaduse muutmise küsimused.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditi „Kultuuriministeeriumi poolt omavalitsustele eraldatud investeeringud” arutelu, kutsutud kultuuriminister Raivo Palmaru; informatsioon Brüsselis toimunud EL liikmesriikide ning Rumeenia ja Bulgaaria parlamentide eelarvekontrolli eest vastutavate komisjonide kohtumisest.

Teisipäev, 17. oktoober

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 6 eelnõu, muuhulgas ka Riigikogu avalduse eelnõu „Seoses olukorraga Georgia ja Venemaa suhetes” (993 AE) ning 86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) Kultuuriministeeriumi osa; otsuse „Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu arutelu.

Maaelukomisjonis – Hoiu-laenuühistute tegevust reguleeriva seadusandluse muutmine; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule toidu lisaainete kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu vastavasisulisi direktiive ja määrust; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (945 OE).

Põhiseaduskomisjonis – ühisistung õiguskomisjoniga teemal õiguspoliitilised suunad ja arengud.

Rahanduskomisjonis – otsuse „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE).

Riigikaitsekomisjonis – rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE).

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine Põhja-Eesti Vähihaigete Ühenduse esindajatega; töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Cotonou lepingu alusel sõlmitavast Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisest finantsprotokollist, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; olukord Moldovas ja Eesti-Moldova suunaline tegevus, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Õiguskomisjonis – ühisistung põhiseaduskomisjoniga teemal õiguspoliitilised suunad ja arengud.

Kolmapäev, 18. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, sotsiaalminister Jaak Aab ning minister Jaan Õunapuu.

Kell 14 algaval istungil on kavas käsitleda 22 päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE). Teisele lugemisele tuleb 10 eelnõu ja esimesele lugemisele 11 eelnõu. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) ning 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE).

Neljapäev, 19. oktoober

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 1 ja teisele lugemisele samuti 1 eelnõu.

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE).

Sotsiaalkomisjonis – lapse elatise tagamise seaduse eelnõu (924 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõud (139 SE, 952 SE, 926 SE) ning riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (977 SE).

Muud üritused:

Kell 20 – Riigikogu esimees Toomas Varek ja aseesimehed Maret Maripuu ning Ene Ergma osalevad president Toomas Hendrik Ilvese ja pr Evelin Ilvese kutsel kuninganna Elizabeth II ja Edinburghi hertsogi prints Philipi riigivisiidi auks korraldatud pidulikul õhtusöögil Mustpeade majas.

Reede, 20. oktoober

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 23. okt. toimuval keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Rein Randver; Eesti seisukohad 24. – 25. okt. toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja keskkonnaminister Rein Randver; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu vastavasisulisi direktiive ja määrust.

Pühapäev, 22. oktoober

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses Eesti Füüsika Seltsi sügiskoolis ettekandega “Eesti kui kosmoseriik: Eesti ja Euroopa Kosmoseagentuur”.

*        *        *

Välislähetused:

14. – 19. oktoobrini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Šveitsis Genfis IPU 115. assambleel. Päevakorras on parlamentide ja ÜRO vaheline koostöö, mis puudutab terrorismivastast võitlust ning energeetikaalast julgeolekut. Käsitletakse ka parlamentide osa võitluses vaesuse, korruptsiooni ja inimkaubandusega. Raivo Järvi esineb sõnavõtuga rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee, Ela Tomson demokraatia ja inimõiguste komitee ning Tõnis Lukas säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee nimel.   

15. – 18. oktoobrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Aserbaidžaanis Bakuus NATO PA kaitse- ja julgeoleku komitee tuleviku julgeoleku ja kaitsevõime allkomitee väljasõiduistungil, mille raames kohtutakse Aserbaidžaani kaitseministri Safar Abijevi, välisministri Elmar Husejnovi, siseministri Ramil Usubovi, energiaministri Natik Alijevi, rahvusliku julgeoleku ministri Eldar Mahmudovi, aga ka kohalike valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.

16. – 17. oktoobrini

Riigikogu riigieelarve kontrollimise erikomisjoni esimees Helir-Valdor Seeder osaleb Leedus Vilniuses Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumide esindajate kohtumisel. Arutusel on parlamendi kontrollikomisjoni töö efektiivsus ning koostöö riigikontrolli ja rahandusministeeriumiga.

17. – 20. oktoobrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Venemaal Moskvas Euroopa Nõukogu korraldataval Demokraatia tuleviku foorumil „Erakondade roll demokraatia ehitamisel”.

18. – 20. oktoobrini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osaleb Belgias Brüsselis konverentsil „Nanoteaduste Euroopa foorum: distsipliinide omavaheline lähenemine”, mille korraldavad Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Teadusfond (ESF) koostöös mitmete Euroopa teadusorganisatsioonidega. Arutusele tuleb teema, mis käsitleb nanoteaduste osatähtsust tuleviku ühiskonna kujundamisel ning selle kasulikkust kodanikele.

18. – 21. oktoobrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas osaleb Ungaris Budapestis ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil. Arutusel on sisserändajatest laste ja noorte integratsioon ning kohaliku võimu ja tsiviilühiskonna roll.

19. – 20. oktoobrini

Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen osaleb Soomes Helsingis Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide rahvusparlamentide kaitsekomisjonide esimeeste konverentsil, mis keskendub Euroopa Liidu sõjalise kriisijuhtimise teemale.

20. – 25. oktoobrini

Riigikogu aseesimees Maret Maripuu ning liikmed Liina Tõnisson (20. – 22. okt.) ja Toomas Alatalu (20. – 22. okt.) osalevad Rumeenias Bukarestis Rumeenia Senati aseesimehe Teodor Melescanu kutsel kahepoolsel kohtumisel. Visiidi käigus kohtutakse Senati ja Saadikutekoja juhtkonnaga, kaitseminister Teodor Atanasiu, Euroopa integratsiooni ministri Anca Daniela Boagiu ja välisminister Mihai Razvan Ungureanuga. Maret Maripuu osaleb ka kohtumistele järgneval Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee presidentide komitee laiendatud istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside