Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 8. töönädal 16. – 19. novembrini 

Esmaspäev, 16. november
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 8 töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimisele justiitsminister Rein Lang riigilõivude kohta (nr 334) ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kaevurite suurkoondamise (nr 331) ning riigieelarve vahenditest Eesti Omanike Keskliidu toetamise kohta (nr 333). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14 – Eesti seisukohad 19.-20. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (eelarve ECOFIN) kohtumisel.; Eesti seisukohad 20. novembril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu kohtumisel. Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
keskkonnakomisjonis – Eestimaa Maaomavalitsuste Liidu kiri maareformi seaduse muutmise kohta.
kultuurikomisjonis –  põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE); ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise otsustamine.
maaelukomisjonis – kohtumine Hiina RV Rahvakongressi põllumajandus- ja maaelukomisjoni delegatsiooniga ( ruum L240).
põhiseaduskomisjonis –  Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (535 UA); välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE).
rahanduskomisjoniskohtumine alkoholitootjate ja – importööride esindajatega; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE).
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE); Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (535 UA).
sotsiaalkomisjonis –  olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine lastekaitse teemal; kohtumine Eesti Vähiliidu esindajatega; kohtumine Eesti Kasuperede Liidu esindajatega.
õiguskomisjonis – kohtuekspertiisiseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE), kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE).
riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus projekti “Koolid korda!” elluviimisel“ arutelu. Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar ning rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruumis L333).
 
Külalised Hiina Rahvavabariigist
 
Eestis on visiidil 16.-18. novembrini Hiina RV Rahvakongressi põllumajanduse ja maaelukomisjoni delegatsioon. Kohtutakse Riigikogu aseesimehe Keit Pentuse, maaelukomisjoni esimehe Kalev Kotkase, Eesti-Hiina parlamendirühma esimehe Kalev Kallo ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga. Külastatakse põllumajandusettevõtteid Õisus, Rägaveres, Simunas ja Väike-Maarjas.
 
Üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab kosmosetehnoloogiate rakenduste seminari „Kuidas olla tugev koostööpartner EADS Astriumile?” Swissotellis.
 
Teisipäev, 17. november
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 5 ja esimesele lugemisele 3 eelnõu. Teisel lugemisel on perekonnaseaduse eelnõu (543 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis –  Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
majanduskomisjonis – lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE) ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE).
põhiseaduskomisjonis –  avaliku teenistuse seaduse eelnõu (538 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE).
rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE); Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE), kohtumine Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu esindajatega (ruumis L332).

riigikaitsekomisjon – Riigikaitsekomisjoni kandidaatide esitamine George C. Marshall Keskuse poolt 2010. aastal korraldatavatele kursustele.

sotsiaalkomisjonis –  kohtumine Puuetega Inimeste Koja esindajatega; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).
väliskomisjonis – arutelu Saksamaa üldvalimiste tulemustest.
õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE); politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE); kohtumine Lastekaitse Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajatega teemal: Laste ombudsmani institutsiooni loomine.
 
Kolmapäev, 18. november
 
Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja kultuuriminister Laine Jänes. Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 3 eelnõu: Teisel lugemisel on 2 eelnõu, millest üks on tuleva aasta riigieelarve eelnõu. Esimesele lugemisele kavandatakse 11 eelnõu, mille hulgas on kaitseväe missioonide pikendamise otsuste eelnõud. Uuesti tuleb arutusele Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (535 UA).
 
Komisjonides:
 
Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung:  Eesti seisukohad 19. novembril toimuval erakorralisel EL riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel. Kutsutud peaminister Andrus Ansip. Ühisistung on ELAKi ruumides.
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega geoinfosüsteemide (GIS) ja geograafia teabepäeval „Geograafia paneb paika” Rahvusraamatukogus.
 
Kell 11.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Eesti sotsiaaltöö 4. kongressil ettekandega “Euroopa vaade kaasatuse küsimustele”. Üritus toimub Swissotelli konverentsisaalis.
 
Kell 12 – Ene Ergma kohtub Saksamaa Liitvabariigi Parlamendi delegatsiooniga.
 
Neljapäev, 19. november
 
Kell 10 algaval istungile on kavandatud kolmandale lugemisele 2, teisele ja esimesele lugemisele kummalegi üks eelnõu.
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis –  kohtumine Rektorite Nõukogu juhatuse liikmetega.
maaelukomisjonis – loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) ja toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE).
majanduskomisjonis – Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE) ning riigivara tasuta võõrandamine Keskkonnaministeeriumilt Taheva vallale, Taebla vallale, Kullamaa vallale ja Pajusi vallale.
rahanduskomisjonis –  tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 586 SE); tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (553 SE), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 589 SE).
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (535 UA).
väliskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga.
õiguskomisjonispolitsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE).
 
Kohtumine:
 
Kell 11.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Eesti sotsiaaltöö 4. kongressil ettekandega “Euroopa vaade kaasatuse küsimustele”. Üritus toimub Swissotelli konverentsisaalis.
 
 
 
 
Kell 12.15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Egiptuse suursaadiku Massoum Marzoukiga (ruumis L253).
 
Reede, 20. november
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjonis: Eesti seisukohad 23. novembril toimuval keskkonnakõukogul. Kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
 
Üritused:
 

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab eDemokraatia konverentsi „Valimised ja valitsemine infoühiskonnas” Riigikogu konverentsisaalis.  Konverentsil võetakse vaatluse alla infoühiskonna arengust tingitud muutused valimisdemokraatias käesoleval aastal Eestis toimunud Europarlamendi ja kohalike valimiste kogemuse alusel ning analüüsitakse võimalusi kodanikke kaasava valitsemiskultuuri süvendamiseks. Teiste seas esinevad sõnavõtuga Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki Sibul, TTÜ professor Ülle Madise, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning meedia esindajad. Konverentsi korraldab koostöös Riigikoguga e-Riigi Akadeemia Sihtasutus.
 
Kell 11 – Riigikogu istungisaalis on noortefoorum “101 Last Toompeale”. Lastekaitse Liidu ja Õpilasesinduste Liidu koostööüritus toimub 18. korda. Ettevõtmisega tähistatakse ÜRO „Lapse õiguste konventsiooni” vastuvõtmist ÜRO Peaassambleel 20. novembril 1989. aastal. Tänavu on noortefoorumi peateema „Kuidas mina jõuan riigini?”. Kell 11 – tervitab noortefoorumist osavõtjaid Riigikogu esimees Ene Ergma.
 
Kell 12 – Ene Ergma osaleb ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee 2008. a Sinilinnu aastapreemiate üleandmisel Valges saalis.
 
Kell 14 – Ene Ergma  kohtub Itaalia suursaadiku Rosa Maria Chicco Ferraroga.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on Võrumaal ringsõidul, mille käigus annab ühiskonnaõpetuse tunni Parksepa Keskkooli gümnaasiumi astmele ja külastab kohalikke omavalitsusi.
*       *       *
Välislähetused:
 
15. – 17. novembrini
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Budapestis 4. energiafoorumil, kus esineb sõnavõtuga paneeldiskussioonis.
 
16. – 17. novembrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Prahas Sametrevolutsiooni 20. aastapäevale pühendatud konverentsil.
 
16. – 17. novembrini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Silver Meikar osaleb Brüsselis ENPA poliitikakomitee töös.
 
16. – 18. novembrini
 
Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Brüsselis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee esindajana Euroopa Nõukogu korraldatud debatil „Tänapäeva piraatlus“ ja Euroopa Liidu eesistuja Rootsi korraldatud seminaril „Turvaline Balti meri“.
 
19. – 21. novembrini
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Bernis ENPA Büroo ja alalise komitee istungitel (19. -21. nov.).
 
17. – 22. novembrini
 
Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Jüri Tamm osaleb New Yorgis IPU- ÜRO ühisistungil.
 
20. – 21. novembrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Helsingis Tuglase Seltsi korraldataval Mardilaadal.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside