Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 8. töönädal 16. – 19. märtsini

Esmaspäev, 16. märts
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga president Andres Lipstok, peaminister Andrus Ansip ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Panga ülesandeid (nr 132), Eesti riigi toetuste süsteemi (nr 126), e-tervise infosüsteemi (nr 128), pensionifonde (nr 131), koalitsioonipoliitikute õigusloomet (nr 143), avaliku sektori palkade vähendamist (nr 176), sõjalise kaitse arengukava 2009 – 2018 ellurakendamist (nr 182), Eesti krooni devalveerimist (nr 251), Eesti elanike tervist (nr 255), SMS-laene (nr 257), riigi osalusega ettevõtete kasumi jaotamist (nr 258), 2009. aasta lisaeelarvet (nr 259), kriisijärgset konkurentsivõimet (nr 136), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi (nr 151, nr 159 ja nr 161). Kokku vastatakse 16le arupärimisele. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi tööaja korralduse teatavate aspektide kohta, eelnõu lepitusmenetluse suhtes; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Kollektiivse hüvitamise mehhanismid tarbija jaoks“;  
keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa Liidu strateegia väljatöötamine sissetungivate liikide suhtes“; keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE);
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb energia tarbimist mõjutavate toodete märgistamist; Euroopa Komisjoni teatis “Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses Euroopa Liidu meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani”; Euroopa Komisjoni teatise ja tegevuskava eelnõu, mille eesmärk on luua Euroopa piirideta meretranspordiruum; Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist; riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu varjupaigapakett; isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE);
rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Makedoonia Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (440 SE);
riigikaitsekomisjonis – valitsuse seisukohad ja EL Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist;
sotsiaalkomisjonis – kohtumine Pärnumaa Omavalituste Liidu esindajatega, arutusel on töötus ja sellega seonduvad sotsiaalprobleemid Pärnumaal;
väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Hiina suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga;
õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu ja perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (55 SE) ja (68 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks (416 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 majanduslike huvide deklaratsioone esitavate ametiisikute nimekirja ja laekunud deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli arvamus digitaaldokumentide halduse ja säilimise korraldusest riigihalduses;
 
Teisipäev, 17. märts
 
Kell 10 algaval istungil on teisele lugemisele kavandatud 2 eelnõu: kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE) ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE).
Esimesele lugemisele tuleb asjaõigusseaduse § 143 muutmise seaduse eelnõu (401 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 14 ühisistung koos majanduskomisjoniga, arutusel on  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta; TTÜ Geoloogia Instituudi direktori, professor Alvar Soesoo ettekanne teemal „Eesti maapõue kasutamise võimalustest” (ruum L241);
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Riigikogu avalduse eelnõu “Meenutagem, mälestagem, püsigem” (445 AE); avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 25 vastavus põhiseadusele;   
sotsiaalkomisjonis kell 14 Lastekaitse Liidu pöördumine lapse õiguste järelevalve tõhustamise arutelu algatamiseks;
õiguskomisjonis kell 13 perekonnaseaduse eelnõu ja perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (55 SE) ja (68 SE);
 
Üritused:
 
Kell 14 algab Riigikogu konverentsisaalis avalik ümarlauaseminar „NATO 60 – allianss püsivas muutumises“, mille korraldavad Riigikogu riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon koostöös Tšehhi, Ungari ja Poola saatkondadega tähistamaks NATO kahte viimast liitumist.
Seminari avab väliskomisjoni esimees Sven Mikser
Ettekannetega esinevad:
  1. Poola Sejmi väliskomisjoni esimees, endine NATO asepeasekretär Krzysztof Lisek – NATO uute liikmete kogemus; NATO endine asepeasekretär, Poola välisministeeriumi julgeolekupoliitika osakonna direktor Adam Kobieraracki;
  2. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma – NATO uute liikmete panustamine;
  3. Tšehhi Vabariigi Saadikutekoja väliskomisjoni esimees Jan Hamáček – NATO edasine laienemine;
  4. Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser – NATO uus strateegiline kontseptsioon;
  5. Ungari välisministeeriumi esindaja – NATO tulevikuväljavaated. Ungari välisministeeriumi NATO osakonna asepeadirektor Gábor Horváth.
Ajakirjanikud on oodatud!
 
Kolmapäev, 18. märts
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning minister Urve Palo.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 3 eelnõu: rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE), hasartmängumaksu seaduse eelnõu (433 SE) ning riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE).
 
Üritused:
 
Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb ettekandega astmelisest tulumaksust rahandusseminaril „Fookuses Eesti rahandussüsteem” (Viru Hotelli konverentsisaalis).
 
Neljapäev, 19. märts
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele veeseaduse § 26² muutmise seaduse eelnõu (405 SE) ja esimesele lugemisele riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 ja § 614 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 ja § 25¹ muutmise seaduse eelnõu (404 SE) ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2² muutmise seaduse eelnõu (406 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 9.15 kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku Leonard Orbaniga; kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE); 
põhiseaduskomisjoniskell 13 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu;
väliskomisjonis – kell 13 isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 arutelu;
õiguskomisjoniskell 11 kohtumine Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) delegatsiooniga.
 
Reede, 20. märts
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 23. – 24. märtsini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Eesti seisukohad 22. – 23. märtsini toimuval haridus-, kultuuri- ja noorteministrite mitteametlikul nõukogu kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; seisukoha andmine Nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi hoiuste intresside maksustamise kohta; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani”; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele ja tegevuskavale, mille eesmärk on luua Euroopa piirideta meretranspordiruum; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb energia tarbimist mõjutavate toodete märgistamist; seisukoha andmine Euroopa Liidu varjupaigapaketile;
 
Üritused:
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Ida-Virumaal.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
17. – 18. märtsini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Marko Mihkelson ja liikmed Aleksei Lotman, Evelyn Sepp ja Taavi Rõivas osalevad Rootsis Stockholmis ELAKi kahepoolsel visiidil Riksdagi (Rootsi parlament) ja teistesse Rootsi Euroopa Liidu eesistumisega seotud institutsioonidesse.
 
18. – 21. märtsini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma, Riigikogu liikmed Hannes Astok, Ott Lumi, Jaanus Marrandi, Toomas Varek ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Bulgaariasse.
Neljapäeval, 19. märtsil kell 10 asetavad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Bulgaaria Rahvusassamblee spiiker Georgi Pirinski pärja Tundmatu Sõduri monumendi jalamile Sofias.   
Kell 10.15 algab Rahvusassamblee hoones Riigikogu delegatsiooni kohtumine assamblee spiikri Georgi Pirinskiga.
Kell 11 toimub kohtumine Bulgaaria parlamendi välispoliitika komisjoniga.
Kell 11.55 esineb Ene Ergma Bulgaaria parlamendi ees pöördumisega.
Kell 12.30 võtab Riigikogu ametliku delegatsiooni vastu Bulgaaria president Georgi Parvanov.
Ene Ergma kohtub ka Bulgaaria asepeaministri Emel Etemiga.
Pärastlõunal külastatakse Aleksander Nevski Katedraali ja tutvutakse Bulgaaria Teaduste Akadeemiaga (TA), kus toimub kohtumine Bulgaaria TA presidendi Nikola Sabotinovi ning Astronoomia Instituudi direktori Tanyo Beoneviga.
Reedel, 20. märtsil külastatakse Veliko Tarnovot, kus Riigikogu esimehe võtab Tzarevetzi lossis vastu Veliko Tarnovo linnapea Roumen Rašev. Pärastlõunal tutvutakse Etara Etnograafia Teemapargiga.
Riigikogu delegatsioon saabub tagasi Eestisse laupäeval. Riigikogu esimeest saadab visiidil Eesti suursaadik Bulgaarias Rein Oidekivi.
 
18. – 20. märts
 
Riigikogu liige Taavi Veskimägi osaleb Berliinis Konrad Adenaueri Fondi ja Saksa Rahvusvahelise ja Julgeoleku Instituudi korraldataval konverentsil “Ülemaailmne juhtimine majanduskriisi tingimustes”.
 
18. – 19. märts
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi kuulamisel “Euroopa südametunnistus ja totalitaarse kommunismi kuriteod: 20 aastat hiljem”.
  
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside