Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 15. töönädal

16.- 19. mai 2005

Esmaspäev, 16. mai

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip arupärimisele kriminaalmenetluse mõjutamise (nr 151) ja riigiametnike palkade kohta (nr 152). Pärast arupärimistele vastamist võivad Riigikogu liikmed esineda vabas mikrofonis, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE). Riigikogu otsuse "Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21"" kinnitamine eelnõu (619 OE), Kirde – Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (649 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel ELi maaelu arengu määrus.

Majanduskomisjonis – tolliseaduse §-ga 18 ¹ täiendamise seaduse eelnõu (577 SE). Arvamuse andmine EL Nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb Euroopa Raudteede Ühenduse (CER) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahelist kokkulepet piiriüleseid koostalitusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste kohta.

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine justiitsminister Rein Langi ja siseminister Kalle Laanetiga. ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis kehtestab liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudab Schengeni konventsiooni ja ühiseid konsulaarjuhiseid. Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrollikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (644 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (608 OE). Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 lg 1 1.1.2002-6.1.2005 kehtinud redaktsiooni kooskõla kohta põhiseadusega.

Rahanduskomisjonis – Eesti täiendatud seisukohad Euroopa Liidu finantsraamistiku suhtes.

Riigieelarve kontrolli komisjon – arutusel Riigikogus 11. mail vastuvõetud Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus, samuti Riigikontrolli majanduskontrolli laiendamisega seotud küsimused kohalikes omavalitsustes. Arutelule kutsutud Riigikontrolli, Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb Euroopa Raudteede Ühenduse (CER) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahelist kokkulepet piiriüleseid koostalitusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste teatavate aspektide kohta.

Väliskomisjonis – arutusel Eesti ja Venemaa vahelised piirilepingud. Kutsutud peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi ning piirivalveameti esindajad. Seisukoha kujundamine Venemaa strateegia parlamendikuulamisteks. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse välispoliitika arutelu ettevalmistamine Riigikogu täiskogule 7. juunil 2005.

Õiguskomisjonis – hasartmänguseaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE), tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE).

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab osa Iisraeli 57. Iseseisvuspäeva tähistamisest Mustpeade majas.

Teisipäev, 17. mai

Kell 10 algaval istungil menetletakse viie eelnõu esimest lugemist. Teiste hulgas tuleb esimesele lugemisele kultuurikomisjoni algatatud rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Raivo Palmaruga.

Maaelukomisjonis – arutusel linakasvatuse probleemid.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga aruandest, majanduse arengust ja prognoosidest ning Maastrichti kriteeriumidest.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikaitsekomisjoni esimehe Sven Mikseri tagasikutsumise hääletamine, kui komisjoni esimees ei nõua vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse § 33 lg-le 3 kiiremat otsustamist.

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE), töötajate usaldusisiku seaduse täiendamise seaduse eelnõu (605 SE). Arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 lg 1 vastavuse kohta põhiseadusele.

Õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Üritused:

Kell 16 – väliskomisjoni väljasõiduistung Tartu Ülikooli. Koos Tartu Ülikooli politoloogia osakonna üliõpilaste ja õppejõududega arutatakse Euroopa Liidu naabruspoliitikat, Eesti rolli ja võimalusi.

Kolmapäev, 18. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Raivo Palmaru, siseminister Kalle Laanet ja minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 10 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tulevad valitsuse algatatud Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE) ning hasartmänguseaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja loteriiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Üritused:

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Hiina saatkonna nõuniku Chen Shanmin’iga.

Kell 13.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser ja liige Tiit Matsulevitš kohtuvad ELi eriesindajaga Afganistanis Francesc Vendrel`iga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub kohalike omavalitsuste volikogude juhtidega (RK esimehe külalistetoas).

Neljapäev, 19. mai

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele kaks ja esimesele lugemisele üks eelnõu. Teisele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (608 OE).

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – arutusel valitsuse põllumajanduspoliitika, kohtumine põllumajandusministri Ester Tuiksooga.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651 SE).

Väliskomisjonis – seisukoha kujundamine Venemaa strateegia parlamendikuulamisteks.

Reede, 20. mai

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 23.-24. mail toimuval välis- ja üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet. Eesti seisukohad 23.-24. mail toimuval hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu kohtumisel, kutsutud haridusminister Mailis Reps ja kultuuriminister Raivo Palmaru . Seisukoha andmine ELi Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil ning muudab määrust (EÜ) nr 1434/98. Seisukoha andmine ELi Nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb Euroopa Raudteede Ühenduse (CER) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahelist kokkulepet piiriüleseid koostalitusteenuseid osutavate liikuvate töötajate töötingimuste teatavate aspektide osas. Samuti arutusel COSACi delegatsioonide esimeeste kohtumine Londonis 17.-18. juulil 2005.

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Marianne Mikkoga. Järgnevalt arutusel Eesti seisukohad 23.-24. mail toimuval Euroopa Liidu välisministrite ja arengukoostöö ministrite kohtumisel ning välisministrite ja kaitseministrite kohtumisel. Kutsutud välisminister Urmas Paet, välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Türi lillelaadal tehnika- ja ehitusnäituse.

Laupäev, 21. mai

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Harjumaa külade Maapäeva avamisel Kolgaküla Rahvamajas.

***

Välislähetused:

13. – 19. mai

Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Bakuus konverentsil “Poliitika tulevikus – poliitilised parteid demokraatias”.

16. – 18. mai

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja liikmed Urmas Reinsalu ning Katrin Saks osalevad Luksemburgis Euroopa Liidu asjade komisjonide delegatsioonide konverentsil. Arutusele tulevad parlamentaarse järelevalve võimalused ELi eelarve ja III samba küsimustes ning Lissaboni protsessis. Lisainformatsiooni konverentsi kohta leiab internetis aadressilt: http://www.cosac.org/en/meetings/next/luxembourg/ordinary/ .

18. – 19. mai

ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Andres Herkel ning asendusliige Katrin Saks osalevad Budapestis ENPA liikmesriikide kohustustetäitmise järelvalvekomitee töös.

19. – 20. mai

Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen, aseesimees Trivimi Velliste ning liikmed Tiit Matsulevitš, Margus Hanson ja Rein Randver osalevad Pariisis kohtumisel Rahvusassamblee relvajõudude- ja riigikaitsekomisjoniga ning Senati kaitse-, relvajõudude- ja väliskomisjoniga.

19. – 22. mai

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja liige Olav Aarna osalevad Brüsselis BA ja Beneluxi parlamendi kultuurikomisjonide ühisseminaril hariduse kvaliteedist.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside