Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 6. töönädal 16. – 19. maini

Esmaspäev, 16. mai
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 6. töönädala päevakord. Seejärel vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Riigikogu liikmete arupärimistele omavalitsuste tulude vähendamise hüvitamise kohta (nr 2) ning elektrienergia hinnaperspektiivide kohta (nr 4). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK)kell 13 ülevaade Euroopa Liidu eelarveraamistikust ja sellealastest läbirääkimistest; Eesti seisukohad 20. mail toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ministrite kohtumisel; Eesti seisukohad 19. mail toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu ruumilise planeerimise ja territoriaalarengu ministrite kohtumisel, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler;
keskkonnakomisjonis – 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (26 SE);
kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE); noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (38 SE);
maaelukomisjonis – ülevaade maaelu arengu aruande koostamisest, maaelu arengu lähtealused ja mõõdikud;
põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; arvamuse andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb Euroopa Liidu Teataja elektroonilist avaldamist; arvamuse andmine vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE) kohta; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku eelmise aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper (ruum L 332);
rahanduskomisjonis – ülevaade Finantsinspektsiooni 2010. aasta aruandest, ettekande teeb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein; vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE);
sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu; Haigekassa tegevuse tutvustus; eakate poliitika komisjoni liikme määramine (ruum L 333);
väliskomisjoniskell 12 kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus;
õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu määruse eelnõule, mis reguleerib kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist abieluvararežiime käsitlevates asjades ning määruse eelnõule, mis reguleerib samu küsimusi registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades; kell 13 ühine väljasõiduistung koos julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoniga Kaitsepolitseiametisse (Toompuiestee 3);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga, ülevaade valitsuse poolt kinnitatud korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2008-2012 ning selle täitmise aruannetest; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest (ruum L 332);
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade Riigikontrolli tegevusest, kutsutud riigikontrolör Mihkel Oviir; laekunud Riigikontrolli aruannete (loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus, tulude vähenemise mõjud valdade ja linnade tegevusele perioodil 2009-2010, riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel, järelaudit riigi tegevusest turvalise töökeskkonna tagamisel, perearstiabi korraldus ning ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga omavalitsustes) arutelude planeerimine (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Polt’iga.
 
Kell 16 – Riigikogu konverentsisaalis toimub Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma initsiatiivil kohalike omavalitsuste teemaline ümarlaud. Arutusele tulevad kohalike omavalitsuste funktsioonid: funktsioonide jaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel ning omavalitsusliitude roll ja nende potentsiaal. Ettekannetega esinevad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Jüri Landberg ja tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas ja tegevjuht Jüri Võigemast, samuti poliitikauuringute keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp. Üritusele oodatakse kõiki omavalitsusjuhte.
 
Teisipäev, 17. mai
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (35 OE), Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (36 OE), Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (37 OE).
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhtidega;
majanduskomisjoniskell 13 meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE), raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine;
rahanduskomisjonis – 10 min pärast täiskogu istungi lõppu väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 rahvusvaheline terrorism; ülevaade Balti ja Põhjala riikide ning Poola parlamentide kaitsekomisjonide kohtumisest Vilniuses (15. – 16. maini);
sotsiaalkomisjoniskell 13 kohtumine Ukraina parlamendiliikmete ja rahvusvaheliste organisatsioonide Ukraina esinduste delegatsiooniga (ruum L 262);
väliskomisjoniskell 14 ülevaade Eesti ja Gruusia kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Toomas Lukk;  Eesti esindatus Lähis-Idas;
õiguskomisjoniskell 11.30 väljasõiduistung Tallinna Vanglasse (Magasini 35);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Eesti Ajakirjanike Liidu Kongressil (Vana Raadiomaja).
 
Kell 13 – põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja ÜRO pagulaste ülemkomissari (UNHCR) Balti- ja Põhjamaade regionaalbüroo esindaja Hans ten Feld esitlevad Riigikogu konverentsisaalis väljaannet “Kodakondsus ja kodakondsusetus: parlamendiliikmete käsiraamat.” Raamat on valminud ÜRO pagulaste ülemkomissari (UNHCR) ja Parlamentidevahelise Liidu (IPU) koostöös ja tõlgitud 29 keelde.
 
Kell 14 – Riigikogu juhatuse liikmed ning rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni esindajad kohtuvad riigikontrolör Mihkel Oviiriga.

 

Kell 16Ene Ergma osaleb Peter ja Regina Riederi näituse „Kui meri kadus mäe sisse“ avamisel (Rahvusraamatukogu).
 
Kell 19Ene Ergma viibib Eesti-Jaapani Assotsiatsiooni heategevuskontserdil (Niguliste muuseum-kontserdisaal).
           
Kolmapäev, 18. mai
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Mart Laar peaministri ülesannetes, keskkonnaminister Keit Pentus ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 2 eelnõu: Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE), Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis projekti graafikamapp “KULDAEG“ raames valminud tööde näituse. Graafikamapp “KULDAEG” sisaldab unikaalset valikut kahelt põlvkonnalt eesti graafikutelt, kelle sünnidaatumeid lahutab umbkaudu pool sajandit. Tänaseks on graafika mõiste märkimisväärselt teisenenud ja avardunud, viimased kümnendid on kaasa toonud drastilisi muutusi.
 
Riigikogu külastab Saksamaa parlamendi (Bundestagi) president Norbert Lammert, kes on Eestis visiidil seoses kahe aasta tagant korraldatava Konrad Adenaueri Fondi konverentsiga “Euroopas sildu rajades”, mis seekord toimub kuultuuripealinna ürituste raames Tallinnas 16. – 18. maini. Konverentsi patroon Norbert Lammert viibib Eestis 18. – 19. maini.
Kolmapäeval, 18. mail esineb Bundestagi president Riigikogu ees kõnega. Seejärel on kell 14.15 kavas kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga, kohtumisest võtavad osa ka kultuurikomisjoni ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Urmas Klaas ning kultuurikomisjoni aseesimees ja  Eesti-Saksamaa parlamendirühma liige Aadu Must.
Lisaks toimub Riigikogus kohtumine Eesti-Saksa parlamendirühmaga. Lammert kohtub Eestis viibimise ajal veel president Toomas Hendrik Ilvese ning peaminister Andrus Ansipiga.
 
Kell 18 – Ene Ergma esineb tervituskõnega näituse „gateways. Kunst ja võrgustunud kultuur“ avamisel (KUMU).
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Võimlemisliidu üldkogul (WTO keskus).
 
Neljapäev, 19. mai
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine: hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse eelnõu (34 OE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 12 kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE), millele järgneb kohtumine Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni delegatsiooniga (Riigikogu konverentsisaalis);
majanduskomisjonis – riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE);
rahanduskomisjonis – kell 10.30 vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE); 
riigikaitsekomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Teabeametisse;
väliskomisjoniskell 13 Eesti seisukohad 24. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaitseministrid), kutsutud kaitseminister Mart Laar; Eesti seisukohad 23. – 24. maini toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kus osalevad ka arengukoostööministrid, kutsutud välisminister Urmas Paet;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9 – riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ameerika Ühendriikide saatkonna vahendusel Gruusia omavalitsuspoliitikute delegatsiooniga, kes on Eestis visiidil USNATO programmi raames (ruum L 240).
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb alameetme „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ hindamiskomisjoni koosolekul (haridus- ja teadusministeerium).
 
Kell 12.30 – Riigikogu kultuurikomisjon kohtub Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni delegatsiooniga, kes on visiidil Tallinnas kui Euroopa kultuuripealinnas 2011 (Riigikogu konverentsisaalis).
 
Reede, 20. mai
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad 23. mail toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; valitsuse suunised Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 kujundamiseks.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Türi 34. lillelaada.
 
Saaremaal Kuressaares toimub kahepäevane (20. – 21. maini) kevadturniir korvpallis. Riigikogu korvpallimeeskonnas löövad turniiril kaasa Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu liikmed Kalle Laanet ning Rainer Vakra. Mängitakse Kuressaare kevadturniiri rändkarikale.
 
Pühapäev, 22. mai
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb mittetulundusühingu Eesti külaliikumise KODUKANT Aasta Küla 2011 hindamiskomisjoni töös (Saaremaa ja Hiiumaa).
 
*
 
Välislähetused:
 
15. – 16. maini
 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu ning liige Marianne Mikko osalevad Leedus Vilniuses Balti riikide, Põhjamaade ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide ühiskohtumisel. Arutusele tulevad arengud regionaalses kaitsealases koostöös ja julgeolekus, NATO koostöö partneritega, uued väljakutsed terrorismi vastases võitluses, energiajulgeolek ja küberjulgeolek.
 
16. – 18. maini
                       
Riigikogu liige Jaak Allik osaleb Venemaal Peterburis XII rahvusvahelise teatrifestivali „Raduga“ raames toimuval konverentsil „Kaasaja Eesti dramaturgia“.
 
17. – 20. maini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš osaleb Poolas Varssavis OSCE korraldataval seminaril „Poliitiliste parteide roll poliitilises protsessis“.
 
17. – 21. maini
 
Riigikogu Eesti-Georgia parlamendirühma liige Annely Akkermann osaleb Gruusias Tbilisis kõrgetasemelisel kohtumisel „Demokratiseerimine Euroopas ja Euroopa naaberriikides“.
 
18. – 20. maini
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Andrei Korobeinik osaleb Šveitsis Genfis ÜRO, Parlamentidevahelise Liidu (IPU) ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu korraldataval parlamentaarsel foorumil „Infoühiskonna kujundamisest. Küberjulgeoleku kolmekordne väljakutse: informatsioon, kodanikud ja infrastruktuur“. Muuhulgas käsitletakse ka seadusandjate rolli inimeste põhiõiguste ja julgeoleku tasakaalustamisel ning kodanike privaatsuse kaitset sotsiaalmeedia valdkonnas.
 
18. – 27. maini
 
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Hiinas Chongqingis ja MaAnShanis Hiina kaubandusministeeriumi ja Asia-Pacific CEO Association, Worldwide (APCEO) korraldataval rahvusvahelisel investeerimise ja hangete alasel kohtumisel.
 
19. – 20. maini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Valeri Korb ja Sven Sester ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt osalevad Lätis Riias Balti Assamblee sotsiaalkomisjoni demograafiaküsimuste teemalisel parlamentaarsel ümarlaual.
 
19. – 20. maini   
 
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas osaleb Saksamaal Müncheni 10. majanduskonverentsil „Euroopa ristteel: riigi roll globaliseerunud maailmas“.
 
19. – 22. maini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb Itaalias Bolzanos OSCE PA rahvusvähemuste õiguste teemalisel seminaril.
 
20. – 22. maini
 
Riigikogu liige Urmas Klaas osaleb Saksamaal Berliinis Ida-Euroopa Uuringute Keskuse korraldataval ümarlaual „Valgevene, Saksamaa ja Euroopa Liit – kuidas edasi pärast 19. detsembrit?“. Samuti toimuvad kohtumised Saksamaa parlamendi (Bundestagis).
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside