Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu viimane, 18. töönädal 16. – 19. juunini 

 

Esmaspäev, 16. juuni 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kohaselt on kavas 63 päevakorrapunkti käsitlemine. Päevakord on aadressil

Riigikogu juhatuse liikmete nädalakavaga saab lähemalt tutvuda aadressidel: 

Riigikogu esimees Ene Ergma

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas 

Esmaspäeval vastab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas arupärimisele Järvamaa kutsehariduse kohta (nr 69) ja regionaalminister Siim-Valmar Kiisler arupärimisele kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste olukorrast (nr 73). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Komisjonide istungid algavad kell 11: 

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 14. Ühisistung väliskomisjoniga: Eesti seisukohad 19.-20. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (212 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE); Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE).

kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Etendusasutuste Liidu juhtidega teemal: muutused Eesti teatrimaastikul 2009. aasta olulise eelarvekärpe tulemusena; Riigikantselei ettepanekul: „Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008 – 2011” eelnõu Lissaboni strateegia elluviimiseks. Arutelu Riigikantselei strateegiadirektori Keit Kasemetsa osavõtul.

maaelukomisjonis – uuringu „Erimärgistatud kütuse aktsiis” tutvustamine.

majanduskomisjonis – Taavi Veskimägi ettekanne: teemal rahvusvaheliste energiaturgude dünaamika; riigikohtule arvamuse andmine – riigihangete seaduse sätte võimalik vastuolu põhiseadusega; Eesti ettevalmistused osalemiseks maailma näitusel EXPO 2010 Shanghais.

põhiseaduskomisjonis –  õiguskantsleri ettepaneku nr 2, „Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta” arutelu; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE); Vabariigi Valimiskomisjoni kirja arutelu; Riigikohtule arvamuse andmine maksukorralduse seaduse § 84 põhiseadusele vastavuse kohta; kokkuvõtete tegemine III istungjärgu tööst.

rahanduskomisjonis – riigi 2008.aasta lisaeelarve eelnõu (273 SE); tulumaksuseaduse §4 muutmise seaduse eelnõu (250 SE); Eesti Panga 2007. aasta aruanne. Osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok; Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruanne. Osaleb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

riigikaitsekomisjonis –  kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

sotsiaalkomisjonis – Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks, Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 28 lg 2 punkti 3 vastavuse kohta põhiseadusega osas, milles see kehtestab piirangu kohustusliku sõjaväe teenistuse aja pensioniõigusliku staaži hulka arvamiseks, sätestades tingimuse ” kui isik suunati teenistusse Eestist”;

väliskomisjonis ühisistung ELAKiga.

õiguskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE).

riigieelarve kontrolli komisjonis komisjoni tegevuse aruanne. 

Kohtumised: 

Kell 10 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Prantsuse Rahvusassamblee Prantsuse-Eesti parlamendirühma delegatsiooniga.

Kell 10.45 kohtuvad väliskomisjoni, ELAKi ja sotsiaalkomisjoni liikmed Prantsuse Rahvusassamblee delegatsiooniga (ruum L 240).

Kell 13 – Ene Ergma kohtub Tšehhi Vabariigi suursaadiku Miloš Lexaga. 

* * *

15.-16. juunil kohtuvad Riigikogu väliskomisjoni esimehe Sven Mikseri kutsel Pärnus Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed. 

Teisipäev, 17. juuni 

Teisipäevase istungi päevakorras on 31 eelnõu. Jätkatakse riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE) teist lugemist. Seejärel on kolmandal lugemisel ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE); surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE). 

Komisjonides: 

keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi haldusalas kavandatavast ümberkorraldustest.

kultuurikomisjonis – põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava ettevalmistamise hetkeseis.; arutelu haridus- ja teadusministri ning põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõukogu osavõtul; õppekirjanduse süsteemi muutmisest.

majanduskomisjonis – väljasõiduistung: tutvumine väikeettevõtlusega.

rahanduskomisjonis – arutelu teemal „Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008–2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks“; riigi 2008.aasta lisaeelarve eelnõu ( 273 SE).

sotsiaalkomisjonis kell 14 algab Valges saalis avalik istung rahvastiku tervise arengukava teemal.

väliskomisjonis – ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud delegatsiooni juht Jürgen Ligi. Ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Kutsutud delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo

Kohtumised ja üritused: 

Kell 13 – Ene Ergma kohtub Belgia Suursaadiku Pierre Dubuissoniga. 

Kolmapäev, 18. juuni 

Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, sotsiaalminister Maret Maripuu ja välisminister Urmas PaetKell 14 algavale istungile on planeeritud üheksa eelnõu arutelu. 

Neljapäev, 19. juuni 

Kell 10 algavale istungil on kavas arutada õiguskantsleri ettepanekut nr 2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta. Juhul kui lõpetatakse riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE) teine lugemine, siis on kavas eelnõu kolmas lugemine. Lisaks nimetatule on kavas veel 19 eelnõu kolmas lugemine. 

Komisjonides:                                                                              

keskkonnakomisjonis – keskkonnakomisjoni III istungjärgu kokkuvõtete tegemine RMK Sagadi metsakeskuses.

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale. 

majanduskomisjonis –  Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 tutvustus;

Reede, 20. juuni 

Kell 10Euroopa Liidu asjade komisjonis: Eesti seisukohad 23.-24. juunil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; “Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011” eelnõu Lissaboni strateegia elluviimiseks. Kutsutud Riigikantselei stratyeegiadirektor Keit Kasemets.

*       *       *

Välislähetused: 

14. – 18. juuni 

Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb assamblee kaitsekomitee kohtumistel Pentagonis, riigidepartemangus ja Briti-Ameerika julgeolekuteabe keskuses. 

15.- 17. juuni 

ELAKi esimees Marko Mihkelson osaleb Berliinis trilateraalsel konverentsil „Ameerika Ühendriigid-Euroopa Liit-Venemaa“. 

15. – 18. juuni 

Riigikogu julgeolekuasutuste komisjoni aseesimees Marek Strandberg osaleb Lissabonis 4. Euroopa Liidu liikmesriikide luure ja julgeoleku järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil. 

16. –  20. juuni 

Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) 46. plenaaristungil. 

18. –  22. juuni 

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Bakuus Aserbaidžaani parlamendi 90. aastapäeva üritustel. 

18.- 19. juuni 

Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb Poolas Saksamaa Liitvabariigi keskkonnaministeeriumi korraldataval Poola riigiametnike koolitusseminaril tutvustamaks Eesti ökoloogilise maksureformi ettevalmistamist. 

19. –  21. juuni 

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Lissabonis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendi esimeeste konverentsil. Konverentsi keskne arutlusteema on naiste osalemine poliitikas. Ene Ergma on konverentsil kaasettekandja. 

20.- 21. juuni 

Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Vilniuses sümpoosionil „Kaitstes ülikooli. Akadeemiline vabadus Kesk- ja Ida-Euroopas. 

21.- 24. juuni 

Riigikogu liige Urmas Klaas osaleb Stuttgartis (21.-22.06) „Eesti Vabariik 90“ tähistamise lõppüritusel ja Kielis (22.-24.06.) Läänemere-äärsete riikide regionaalpoliitika teemalisel konverentsil. 

21.- 24. juuni 

Riigikogu liige Ken-Marti Vaher osaleb Kielis Schleswig-Holsteini Maapäeva parlamentaarsel kohtumisel. 

21. juunist – 28. juulini

Riigikogu liige Igor Gräzin osaleb Ameerika Ühendriikides Chicagos ja New Yorgis Notre Dame’i Ülikooli korraldatavas rahvusvahelise ettevõtluse teemalises uuringus.

Riigikogu pressitalitus 

 

 

 

 

Tagasiside