Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 2. töönädal 16. – 19. jaanuarini

Esmaspäev, 16. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 2. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele sotsiaalminister Hanno Pevkur ning keskkonnaminister Keit Pentus. Arupärimised käsitlevad vastavalt narkomaania levikut Eestis (nr 74), fosforiidiuuringuid (nr 75) ning maavarade arvestamist (nr 85). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

keskkonnakomisjonis ühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on lämmastikväetiste vedu ja ladustamine (ruum L 333);

kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE);

maaelukomisjonis ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on lämmastikväetiste vedu ja ladustamine (ruum L 333);

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse määruse eelnõu osas; hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; arvamus riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE); Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE); arvamus riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 ja lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad reitinguagentuure käsitlevate õigusaktide muudatusi;

riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); doonorlus, vereloovutuskampaaniad, sh kampaania „Ka doonor on riigikaitsja”, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe, sotsiaalministeeriumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse esindajad;

sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE); psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE); puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: ülevaade majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Aasia programmi planeeritud tegevustest;

õiguskomisjonis – kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeolekufondide paketi kohta;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimehe Jaanus Tehveri ja tegevdirektori Asso Priiga, et käsitleda 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi ning arutada Riigikogu liikmete eetika koodeksi loomise vajalikkust; Riigikogu liikme Siim Kabritsa ärakuulamine seoses meedias tõstatatud elamislubade juhtumiga;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi poolt korraldatavast koolivõrgu korrastamise kavast (ruum L 333);

Kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgievaga.

Kell 13.30 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ning aseesimees Marianne Mikko kohtuvad Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgievaga.

Teisipäev, 17. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) ning otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (149 OE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 14 jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu algatamine;

kultuurikomisjoniskell 14 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE);

maaelukomisjoniskell 14 kohtumine kitsekasvatajatega;

majanduskomisjoniskell 14.30 Pöyry raporti „Eesti gaasituru liberaliseerimine“ tutvustus, Elering AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja gaasi ärisuuna juht Janek Parkman;

põhiseaduskomisjoniskell 14 elektroonilise hääletamise töögrupi auditeerimist ja verifitseerimist käsitlevate ettepanekute arutelu, kutsutud Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise, Riigi Infosüsteemi Ameti järelevalveosakonna juhataja kt Epp Maaten, elektroonilise hääletamise projektijuht Tarvi Martens, AS Cybernetica e-hääletamise projektijuht Sven Henberg; õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (ruum L 332);

rahanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung rahandusministeeriumis, arutusel on euroala ja Eesti majanduse olukord, eelarvestrateegia ja 2013. aasta riigieelarve ning ettevalmistatavad seaduseelnõud;

riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung Mereväkke, külastatakse Miinisadamat;

sotsiaalkomisjoniskell 13 puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE);

väliskomisjoniskell 14 välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 21. veebruaril – valitsuse ettekande teesid; Eesti välisesinduste võrgustik, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Üritused ja kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel vabakutselise kunstniku Elsa Kingi ülevaatenäituse. Näitus jääb lossis avatuks 27. jaanuarini.

Kolmapäev, 18. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE) ning töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) ning investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Üritused ja kohtumised:

Kell 9 – kultuurikomisjoni, maaelukomisjoni ja Riigikogu muinsuskaitse ühenduse ning Toompea Haridusseminari liikmete kohtumine teemal „Tartu rahu maja avamine avalikkusele“ (ruum L 332).

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega Maailma Energeetikanõukogu konverentsil.

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Suurbritannia suursaadiku Peter Carteri ja kaitseatašee kolonel Ian F Wattsiga.

Kell 10.10Ene Ergma esineb tervituskõnega konverentsil „Riigi, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste partnerlus Eesti efektiivsemaks kaasamiseks Euroopa Liidu Läänemere strateegiasse“.

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb ettekandega Euroopa Liidu Läänemere strateegia Eesti välissuhete arendamise aspektist konverentsil „Riigi ja ülikoolide ning kohalike omavalitsuste koostöö EL Läänemere strateegia realiseerimisel“.

Kell 11.30 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosolek. Päevakorras on liikmemaksude ja annetuste laekumise ülevaade erakondades 2011. aastal, erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisega seonduv,  komisjoni 2011. aasta tööaruande projekt ja 2012. aasta I poolaasta töökava jpm (ruum R 321).

Neljapäev, 19. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE).

Esimene lugemine: päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (107 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 11 või 15 min pärast täiskogu istungi lõppu ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE);

riigieelarvekontrolli komisjonisväljasõiduistung Balti Kaitsekolledžisse Tartus, käsitletakse Riigikontrolli auditiaruannet „Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“, kohtutakse juhtkonna ja pearaamatupidajaga;

väliskomisjonis – kell 14 ülevaade Riigikogu välisdelegatsioonide tegevusest, kutsutud delegatsioonide juhid;

Kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Eestisse visiidile saabuva Soome parlamendi suure komisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Miapetra Kumpula-Natriga. Lisaks ELAKile kohtub Soome parlamendidelegatsioon veel keskkonnaminister Keit Pentuse, sotsiaalminister Hanno Pevkuri, valitsuse Euroopa Liidu sekretariaadi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS esindajatega.

Reede, 20. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12.30 Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval eurogrupi kohtumisel ja 24. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust reitinguagentuuride kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise direktiivi ning direktiivi alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele;

Üritused:

Kell 10 – Riigikogu aseesimess Laine Randjärv osaleb Arengufondi korraldataval “Talendifoorumil”.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ameerika Kaubanduskoja debatil teemal Euroopa Liidu ja USA suhted.

Kell 14 – Euroopa Liidu asjade komisjon külastab Eesti Panka, kus toimub arutelu euroala ja Euroopa tuleviku teemal. 

*

Välislähetused:

11. – 18. jaanuarini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Juku-Kalle Raid osalevad OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kasahstanis Astanas Kasahstani parlamendivalimistel. Vaatlejana Kasahstanis toimuvatel parlamendivalimistel osaleb Kasahstani suursaadiku Galymzhan Koishybayevi kutsel ka Riigikogu Eesti-Kasahstani parlamendirühma esimees Aadu Must, kes viibib Kasahstanis 13.-18. jaanuarini.

17. – 24. jaanuarini

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko osaleb Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George C Marshalli Euroopa Keskuse korraldataval kursusel „Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida araabia maade sündmused – mõju Euroopale ja Euraasiale“.

19. – 22. jaanuarini

Riigikogu esimees Ene Ergma, aseesimees Jüri Ratas, Riigikogu liikmed Maret Maripuu, Marko Pomerants ja Karel Rüütli ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Gruusias. Visiidi käigus on kavas kohtuda Gruusia presidendi Mihheil Saakašvili, parlamendi esimehe David Bakradze ja peaminister Nika Gilauriga.

19. – 22. jaanuarini

Riigikogu maaelukomisjoni liige Andre Sepp osaleb Saksamaal Berliinis rahvusvahelise messi „Grüne Woche“ raames toimuval toidu- ja põllumajandusfoorumil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside