Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 2. töönädal

16. – 19. jaanuar

Esmaspäev, 16. jaanuar

Kell 15 algaval istungil vastab kaitseminister Jürgen Ligi arupärimisele kaitsepoliitika kohta (nr 186). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed saavad esineda vabalt valitud teemadel.

Arupärimine asub aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 19.-21. jaanuaril toimuval mitteametlikul töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab. Valge saali foorumi arutelu.

Keskkonnakomisjonis – piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühenduse merekeskkonnapoliitika-alase tegevusraamistiku direktiivi eelnõu.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (787 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel Slovakkia parlamendi põllumajanduskomisjoni visiit.

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara võõrandamisega seotud küsimused; liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE); Riigikogu otsuse, kuidas tõlgendada põhiseaduse § 111 koostoimes Euroopa Liidu õigusega, eelnõu algatamise arutelu; Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE); Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (798 SE); Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta" eelnõu (743 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (768 SE); Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamise otsus" eelnõu (809 OE).

Riigikaitsekomisjonis – Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE); arvamuse andmine EL Nõukogu määruse 1334/2000/EÜ kohta.

Väliskomisjonis – valitsuse prioriteetide arutelu Austria Euroopa Liidu eesistumise perioodil, kutsutud peaminister Andrus Ansip ja Riigikantselei esindaja.

Õiguskomisjonis – abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE); päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Austria Euroopa Liidu eesistumise programmi esitlusel Eesti Teaduste Akadeemias.

Teisipäev, 17. jaanuar

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele Res Publica fraktsiooni algatatud äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (766 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade 13.-18. detsembril toimunud WTO ministrite konverentsist.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Riigikohtule arvamuse andmine ORAS § 7 lõike 3 vastavusest põhiseadusele.

Rahanduskomisjonis – kodanikuühiskonna rahastamise põhimõtete arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – Ämari lennuvälja perspektiivid ja alternatiivse tsiviillennuvälja rajamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja õhuväe esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – vanuse tõttu töö ja teenistussuhte lõpetamise probleemide arutelu; Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine" muutmise eelnõu algatamine.

Õiguskomisjonis – Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 heakskiitmine" muutmine " eelnõu (790 OE). elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE).

Väliskomisjonis – kokkuvõte Eesti Balti Assamblee eesistumise perioodist, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja juhi asetäitja Trivimi Velliste. Ülevaade Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest. Arutusel Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi töövormi võimalik muutmine. Ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik.

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Portugali suursaadiku Ana Paula Zacarias`ega .

Kolmapäev, 18. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Aivar Sõerd ja sotsiaalminister Jaak Aab. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda viis eelnõu, millest kaks tuleb teisele ja kolm esimesele lugemisele. Esimesele lugemisele tuleb muu hulgas Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE).

Üritused:

Eestisse saabub kolmepäevasele visiidile Slovakkia parlamendi põllumajanduskomisjon. Visiidi käigus toimub ühisistung maaelukomisjoniga, külalised tutvuvad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, MTÜ Eesti Maaturism, samuti toimuvad kohtumised põllumajandusministeeriumis. Planeeritavalt külastatakse ka Ülo Flauri piimakarjafarmi.

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Konstantin Pätsi 50 surmaastapäeva mälestustalitusel Metsakalmistul.

Neljapäev, 19. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda Euroopa Liidu asjade komisjoni algatatud kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE) esimest lugemist.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – Slovakkia parlamendi põllumajanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung.

Majanduskomisjonis – erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (788 SE).

Põhiseaduskomisjonis – okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE). Õiguskomisjonile arvamuse andmise elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõule (800 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 86 punkti 10, § 87 lõike 1 punkti 6 ja § 108 kehtetuks tunnistamise ja § 90 lõike 1 punkti 1 muutmise seaduse eelnõu (763 SE).

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab Läänemere Gümnaasiumis füüsika tundi.

Reede, 20. jaanuar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 23.-24. jaanuaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo; seisukoha andmine EP ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis puudutab merekeskkonnapoliitika-alast tegevuskava, kutsutud keskkonnaminister Villu Reiljan; Eesti seisukohad 24. jaanuaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Põhjamõõde ja Balti Euroopa Intergrupp Euroopa Parlamendis, kutsutud EP liige Toomas Savi.

***

Välislähetused:

17. – 18. jaanuar

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Pariisis ENPA kultuuri-, haridus- ja teaduskomitee istungi töös.

15. – 19. jaanuar

Riigikogu Eesti – Moldova – Rumeenia parlamendirühma esimees Toomas Alatalu ja liikmed Helle Kalda, Mart Nutt ja Vello Tafenau osalevad Moldovas Eesti – Moldova – Rumeenia parlamendirühma visiidil. Aset leiavad kohtumised Moldova parlamendi esimehe Marian Lupu, välispoliitika ja Euroopa integratsiooni komisjon esimehe Sergiu Stati, inimõiguste komisjoni esimehe Stefan Secareanu ja mitmete teiste seadusandliku ja täidesaatva võimu esindajatega.

Riigikogu pressitalitus

13. jaanuar 2006

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside