Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 12. töönädal 16. – 19. detsembrini

Esmaspäev, 16. detsember

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimisele rahvusvahelise koostöö kohta organisatsiooniga INTERPOL vastab peaminister Andrus Ansip.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13.30 Eesti seisukohad 19.- 20. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa õigusel rajaneva ala tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni kohta; parlamentaarne nädal 20.-22. jaanuaril 2014 Euroopa Parlamendis Brüsselis;

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Riigimetsa Majandamise Keskusesse, ülevaade tegevusest;

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsus “”Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020″ kinnitamine” (553 OE), kutsutud kultuuriminister Urve Tiidus; Eesti Ajalehtede Liidu ettepanek parlamentaarse debati algatamiseks; loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa õigusel rajaneva ala tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse § 32 muutmise seadus eelnõu (547 SE); maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe Peastaabi esindajad; kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); arutelu kaitseväeteenistuse seaduse alusel määratud pensionist;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); tööst põhjustatud tervisekahjutuse eest hüvitise maksmise probleemid tulenevalt õigusaktide revisjoniga seotud seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas (ruum L333);

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 18. veebruaril 2014; väliskomisjoni VII istungjärgu (2014. aasta I poolaasta) tegevuskava arutelu;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa õigusel rajaneva ala tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE), kutsutud Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta, justiitsministeeriumi, MTÜ Kooperatiivelamute Toetuse Agentuur KETA ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; kokkuvõtte tegemine erikomisjoni sügisistungjärgu tööst;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi põhimaanteede renoveerimine“ arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning maanteeameti, rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/v/live/index2.html (ruum L 333);

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõmme sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu inimestega.

Teisipäev, 17. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
Ettekandja peaminister Andrus Ansip.

Teine lugemine – 3 eelnõu: maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE); tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (489 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

maaelukomisjonis – maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE);

majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE); komisjoni sügisistungjärgu ja aasta kokkuvõte;

põhiseaduskomisjonis – kokkuvõte politsei tööst 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kutsutud politsei- ja piirivalveameti esindajad; arutelu poliitilises tegevuses avalike vahendite mittekasutamise järelevalvest;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – komisjoni tellitud uuringu „Riigikaitse lai käsitlus“ vahearuandega tutvustamine, kutsutud SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskus esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 parlamentaarne kuulamine järelevalvest narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite väljakirjutamise üle ning sellega seotud rikkumiste menetlemisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, terviseameti ja ravimiameti esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – ülevaade 16. detsembril toimunud EL-i välisasjade nõukogu istungist; ülevaade Eesti Idapartnerluse Keskuse (EIPK) tegevusest, kutsutud EIPK esindajad;

õigu
skomisjonis – kell 13
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE), kutsutud Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta, justiitsministeeriumi, MTÜ Kooperatiivelamute Toetuse Agentuur KETA ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad;

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rahumäe Põhikooli õpilastega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Haabersti Päevakeskuse inimestega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõmme Eakate päevakeskuse inimestega.

Kolmapäev, 18. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE); riigieelarve seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (547 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE); Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 “Teadmistepõhine Eesti” heakskiitmine” eelnõu (529 OE).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub 37. keskkooli õpilastega.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kesklinna Sotsiaalkeskuse inimestega.

Neljapäev, 19. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 3 eelnõu: riigieelarve seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (547 SE); maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE); tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE).

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule” arutelu.
Ettekandjad: Tartu Ülikooli vanemteadur Mare Ainsaar, Tallinna Ülikooli vanemteadur Marge Unt ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Urve Palo.

Pärast täiskogu istungi lõppu on Riigikokku oodata jõuluvana.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu aseesimees ja tulevane Balti Assamblee president Laine Randjärv annab Balti Assamblee nimel tänukirja Ida-Euroopa SOS-Kinderdorf Internationali büroo juhile Tom Mikael Malvetile SOS lastekülade loomise ja juhtimise eest Balti riikides (Vene tn. 16).

Välislähetused

13. – 16. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Andres Herkel osaleb ENPA monitooringukomitee ja büroo töös Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside