Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 12. töönädal 16. – 19. aprillini

Esmaspäev, 16. aprill

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 12. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele keskkonnaminister Keit Pentus, siseminister Ken-Marti Vaher ning rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad väidetavalt riigile kahjulikku maamüügitehingut (nr 138), Politsei- ja Piirivalveameti kärpeid (nr 129), Kreeka teist laenuprogrammi (nr 136), naiste ja meeste palgalõhet (nr 143) ning euromüntidest loobumist (nr 144). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohal 17. – 19. aprillini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu keskkonnanõukogu kohtumisel ja 19. – 20. aprillini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu määruse eelnõule Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta; seisukoha andmine Euroopa Liidu eelnõude paketile, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020,

keskkonnakomisjonis – looduskaitse arengukava aastani 2020 tutvustamine; raskeveokite täismassipiirangute regulatsioon metsanduse arengut toetava meetmena, raporti koostamine;

kultuurikomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE);

maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne „Avaliku ja erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“;

majanduskomisjonis – kell 11.30 riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); rahandusministeeriumi 2012. aasta majandusprognoos;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 õiguskantsleri ettepanek nr 15: töötuskindlustusstaaži arvutamine (töötuskindlustuse staaži vastuolust põhiseaduse § 12 lg 1 esimesest lausest tuleneva võrdsuspõhiõigusega osas), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE); julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (199 OE);  

rahanduskomisjonis – ülevaade ettevalmistatavast riigi eelarvestrateegiast 2013 – 2016 ja stabiilsusprogrammist 2012; tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (184 SE); Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindaja nimetamise otsuse algamine; otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (196 OE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE); Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE); Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE); ülevaade sootundliku eelarvestamise meetodist ning käsiraamatu „ Riigieelarve naistele ja meestele“ tutvustamine;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE)

sotsiaalkomisjoniskell 12 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia strateegia raporti esimene lugemine; Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil;

õiguskomisjonis – töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE); politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtte läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Avaliku erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik;

Kohtumised ja üritused:

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia Saadikutekoja Itaalia-Eesti sõprusrühma esimehe ja OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni aseesimehe Riccardo Miglioriga. Kell 14.30 kohtub Itaalia kolleegiga riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning kell 15.15 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja kell 15.45 ELAKi esimees Taavi Rõivas.

Kell 16 – Riigikogu esimees Laine Randjärv osaleb konkursil „Raimond Valgre loomingu esitamise konkurss vene noortele“.

Teisipäev, 17. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise otsuse eelnõu (211 OE) ning täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine: Rahvusooperi Estonia arengukava aastateks 2013 – 2018; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA);

põhiseaduskomisjonis – kell 12 ühisistung koos korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniga, arutusel on arutusel on korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); pärast ühisistungit on arutusel kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine (immuniteedimenetlus); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE); arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p-s 26 sisalduva piirangu vastavuse kohta põhiseadusele (ruum L 241);

rahanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Maksu- ja Tolliametis;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE); Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE);

väliskomisjonis – kell 13.30 ülevaade Eesti ja Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiinas Andres Unga; kandidaadid Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale Saksamaa Liitvabariigis (asukohaga Berliinis), suursaadiku ametikohale Austraalias, Indoneesia Vabariigis, Malaisia Föderatsioonis, Singapuri Vabariigis ja Uus-Meremaal (asukohaga Tallinnas) ning suursaadiku ametikohale Gruusias ja Armeenia Vabariigis (asukohaga Thbilisis), kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; komisjoni USA visiidi ettevalmistamisega seonduv;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 12 ühisistung koos põhiseaduskomisjoniga (ruum L 241), arutusel on korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE);

Üritused:

Kell 18.30 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshi ja Jaapani välispressikeskuse presidendi Terusuke Teradaga.

Kolmapäev, 18. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE).

Teine lugemine – 6 eelnõu: otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas” eelnõu (196 OE), ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE), elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) ning raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE).

Õiguskantsleri ettepanek nr 15: töötuskindlustusstaaži arvestamise kohta (ettepanek viia töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla). Ettekandega esinevad õiguskantsler Indrek Teder ning põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni esindajad.

Esimene lugemine – 6 eelnõu: konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE), Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE), hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE) ning korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE).

Komisjonis:

sotsiaalkomisjonis – kell 12 õiguskantsleri ettepanek nr 15: töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi kunstisaalis Eesti Kunstiakadeemia tudengidisaini näituse.

Neljapäev, 19. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (199 OE).

Olulise tähtsusega riiklik küsimus: põlvkondade vahelises solidaarsuses peitub potentsiaal. Ettekannetega esinevad sotsiaalminister Hanno Pevkur, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor Lauri Leppik ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Komisjonides:

riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE);

õiguskomisjonis – kell 13 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE);

Üritused:

Kell 11 – 13 – südamenädala raames toimub Riigikogu konverentsisaalis tervisepäev, mille käigus on Riigikogu liikmetel ja kantselei ametnikel võimalus kontrollida oma tervisenäitajaid. Nõu annavad perearst Eero Merilind ja südamearst professor Margus Viigimaa. Tervisepäev korraldatakse koostöös Eesti Tervise Fondiga.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.

Reede, 20. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 24. aprillil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil ja 24. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 23. – 24. aprillini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) kohtumisel (tervishoiu teemad), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; kohtumine Eesti Alalise Esinduse ELis juhi Matti Maasikaga; Eesti seisukohad 26. – 27. aprillini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; seisukoha andmine andmekaitsepaketi kohta; Eesti seisukohad 26. – 27. aprillini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil;

Üritused:

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Läänemaal. Kell 8.45 annab Ratas Haapsalu Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni 10b klassile, kell 10.10 toimub ühiskonnaõpetuse tund Taebla Gümnaasiumi 10. 11. ja 12. klassidele. Kavas on külastada ka Haapsalu Linnavalitsust, Palivere Päevakeskust ning Haapsalu Sotsiaalmaja. Toimub kohtumine Omavalitsuste Liidu esimehe Ülle Ermaniga.

Laupäev, 21. aprill

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Vastutustundlike Naiste konverentsil.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb võistlustantsu Euroopa Liidu meistrivõistluste ja maailmakarika etapi pidulikul avamisel.

*

Välislähetused:

15. – 27. aprillini

Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb Belgias Brüsselis ja Brugges Euroopa Liidu kõrgemate missioonijuhtide kursusel. Peamise teemana käsitletakse Euroopa Liidu osalemist üleilmses poliitikas: EL välispoliitika, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika, kriisiregulatsioon, tsiviiloperatsioonide planeerimine, konfliktijärgne tegutsemine jpm.

16. – 17. aprillini

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas ja sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osalevad Taanis Kopenhaagenis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tulevad Euroopa siseturu ja majanduskasvuga seotud küsimused.

16. – 19. aprillini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias Belgradis parlamendivalimiste eelmissioonil.

17. – 18. aprillini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Poolas Varssavis seminaril „Parlamendiliikmete roll inimkaubanduse vastases võitluses“.

18. – 21. aprillini

Riigikogu liige Urve Palo osaleb Euroopa Komisjoni koordineeritava rahvusvahelise projekti raames Sloveenias Bledis hariduse ja sotsiaalse õigluse teemalisel lõppkonverentsil.

18. – 26. aprillini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Vladimir Velman, Imre Sooäär ja Sven Mikser on väliskomisjoni töövisiidil Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja San Franciscos. Toimuvad kohtumised USA Kongressis, Riigidepartemangus, Pentagonis, Maailmapangas, IMFis. Silicon Valleys külastatakse mitmeid ettevõtteid, sh Eestiga seotud ettevõtteid, samuti Stanfordi Ülikooli.

19. – 21. aprillini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Väino Linde osaleb Hollandis Haagis Beneluxi parlamendi korraldataval kolmepoolsel maksupettuse teemalisel konverentsil.

19. – 21. aprillini

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Poolas Varssavis Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad Euroopa ühtsuse kriisi, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarset kontrolli, stabiilsuspakti koordinatsiooni ja juhtimise järelmeid, avaliku arvamuse ja meedia mõju parlamendile. Heiki Sibul võtab osa ka parlamentide peasekretäride kohtumisest.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside