Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 2. töönädal 15. – 18. septembrini 

Esmaspäev, 15. september
 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab peaminister Andrus Ansip Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad Euroopa sotsiaalharta täitmist (nr 76) ning kutseõpet Valgamaa Kutseõppekeskuse Helme osakonnas (nr 78).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon. 

Töönädala päevakord on internetis siin: 

Komisjonide istungid algavad kell 11:
 

Euroopa Liidu asjade komisjonis - Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalituse tegevus EL info levitamisel. Kutsutud Riigikantselei EL teabetalituse juhataja Villu Känd, teabetalituse nõunik Eve Paavel.

keskkonnakomisjonis – otsuse „Riigikogu 4. detsembri 2002. a otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine“ kehtetuks tunnistamine” eelnõu (304 OE); metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE);

kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega;
 
maaelukomisjonis – väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE);
 
majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames; Euroopa Komisjoni teatise „“Kõigepealt mõtle väikestele“ Euroopa väikeettevõtlusalgatus“, arutelu (ruum L 333);
 

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE), õiguskantsleri ettepanek nr 2 „Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta“ osas eelnõu algatamise arutelu; 

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE);

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruanne “Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes”, ettepanekud Riigikontrollile auditite läbiviimiseks;

väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostatav rahvusvahelistumise strateegia; Riigikogu välissuhtlemine 2008. aasta sügisistungjärgul;

õiguskomisjonis – piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE),  

jäätmeseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (305 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;  

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditi „Riigi tegevus reformimata maaga” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruumis L 333);  

Teisipäev, 16. september
 

Kell 10 algaval istungil on arutusel Eesti Arengufondi tegevuse aruanne, ettekandega esineb Eesti Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna. Seejärel tuleb esimesele lugemisele 4 eelnõu: õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise otsuse eelnõu (308 OE), Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE) ning keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE). 

Komisjonides:
 

kultuurikomisjonis – kell 13 Riigikontrolli auditi “Kõrghariduse riiklik koolitustellimus” aruande arutelu koos Riigikontrolli esindajatega; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE); olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;

majanduskomisjoniskell 12 (ruum L 333) kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega; kell 13 tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (288 SE);

rahanduskomisjonis – kell 14 kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE);

õiguskomisjoniskell 14 tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE);  

Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tšehhi suursaadiku Alexander Langeriga.
 

Kell 14 – Ene Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikooli 90. aastapäevale pühendatud teaduskonverentsil „Ettevõtlik teadusülikool kui ühiskonna arengumootor“ (TTÜ peahoone Ehitajate tee 5). 

Kolmapäev, 17. september
 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Ivari Padar ning välisminister Urmas Paet.

Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE). Esimesele lugemisele tuleb 6 valitsuse algatatud eelnõu: Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (290 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE), geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuse seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) ning autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE). 

Üritused:
 

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Toompea lossi kunstisaalis graafik Inga Heamäe näituse ”Paremad palad. Valik litograafiaid 1998–2007″. 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas  osalevad Tallinna Tehnikaülikooli 90. aastapäeva pidulikul aktusel (TTÜ aulas). 

Neljapäev, 18. september
 

Kell 10 algaval istungil on kavas olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Inimarengu Aruanne 2007“ arutelu. Ettekandjad on Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees akadeemik Ain-Elmar Kaasik, Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin ning põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde. Kolmandale lugemisele tuleb Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE). Viimase päevakorrapunktina tuleb esimesele lugemisele töötuskindlustuse seaduse, tulumaksuseaduse ja tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (295 SE). 

Komisjonides:
 

majanduskomisjonis – kell 14 hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE);

põhiseaduskomisjoniskell 14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE); arvamuse andmine Euroopa rände- ja varjupaigapakti eelnõu kohta;

väliskomisjonis – kell 14 ülevaade Venemaa-Georgia konflikti järgsest olukorrast;

õiguskomisjonis – töölepinguseaduse eelnõu (299 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 

Kell 8.30Ene Ergma osaleb Euroopa Kosmoseagentuuri poolt läbiviidud auditi tulemusi ja võimalikke koostöövaldkondi tutvustaval nõupidamisel (ruum L 240). 

Kell 14.15 Ene Ergma kohtub Iiri suursaadiku Thomas Bolsteriga. 

Reede, 19. september
 

Euroopa Liidu asjade komisjonis –  Eesti seisukohad 21.-23. septembril toimuval mitteametlikul põllumajanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 25.-26 septembril toimuval konkurentsivõime- ja kasvu nõukogu mitteametlikul kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule ”Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvus”; seisukoha andmine: Euroopa rände- ja varjupaigapakti eelnõule; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatisele “”Kõigepealt mõtle väikestele“ Euroopa väikeettevõtlusalgatus“.  

Kohtumised:
 

Kell 14Ene Ergma kohtub Tartu Ülikooli välistudengitega (TÜ Euroopa Kolledžis). 

Laupäev, 20. september
 
Üritused:
 

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Vabadussõja võidusamba nurgakivi asetamise tseremoonial.

 

    *      *

 
Välislähetused:
 
14. – 15. septembrini
 

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on fiskaalkonkurentsiga seonduv. 

14. – 16. septembrini
 

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde osaleb Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi õigus- ja siseasjade komiteede esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa justiitsvõrgu areng, Euroopa Liidu kohtunike haridus, perekondade taasühendamine jpm. 

14. – 17. septembrini
 

Riigikogu liige Hannes Astok osaleb Türgis Antalyas m-valitsuse teemalisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega. 

14. – 18. septembrini
 

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Aserbaidžaanis Bakuus WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Aserbaidžaani valitsus- ja armeestruktuuride esindajatega. Kohtumised toimuvad seoses poliitikakomitee raportiga „Kaspia regioon ja Euroopa julgeolek“. 

14. – 19. septembrini
 

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad ENPA delegatsiooni koosseisus Aserbaidžaanis Bakuus presidendivalimiste eelvaatlemisel. 

15. – 24. septembrini
 

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Erik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad Kanadas Torontos OSCE PA alalise komitee istungil ning parlamentaarsel konverentsil „OSCE avatud maailmas: kaubandus, julgeolek ja migratsioon“. 

16. – 17. septembrini
 

Riigikogu liige Mart Laar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei Gruusia teemalisel arutelul. 

16. – 19. septembrini
 

Riigikogu riigikaitsekomisjon eesotsas komisjoni esimehe Mati Raidmaga on Belgias Brüsselis ja Monsis töövisiidil Euroopa Parlamenti ja NATO Euroopa Vägede Kõrgemasse Peakorterisse. Visiidi käigus kohtutakse Europarlamendi liikmete Katrin Saksa, Marianne Mikko, Toomas Savi ning Tunne Kelami, suursaadikutega NATO ning Euroopa Liidu juures Jüri Luige ja Raul Mälguga ning Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallasega.

Visiidist võtavad osa veel riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Simson ning liikmed Tõnu Juul, Kalvi Kõva, Jaan Kundla,  Jaak Salumets ja Trivimi Velliste, samuti Riigikogu liige Lauri Laasi. 

17. – 19. septembrini
 

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb Leedus Kaunases BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)16. aastakonverentsil. Arutusel on säästlik eluviis ja regiooni tulevik, Euroopa Liidu Läänemere strateegia, mitmetasandiline valitsemine jpm. 

17. – 21. septembrini

Riigikogu liige Mai Treial osaleb Rumeenias Bukarestis Euroopa Terviseakadeemia konverentsil “Solidaarsus tervishoius, patsientide omaosalus ja tervishoiu erakindlustus”.

18. – 20. septembrini
 

Riigikogu liikmed Jaanus Rahumägi ja Marek Strandberg osalevad Bundestagi G10 komisjoni kutsel Saksamaal Berliinis kohtumistel Bundestagi liikmetega. 

19. – 28. septembrini
 

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Austraalias Sydneys, Canberras ja Townsville’is NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. Külastatakse maavägede peakorterit, samuti mereväebaasi Garden Island’il, Lowy Rahvusvahelise Poliitika Instituuti, toimuvad erinevad kohtumised Austraalia parlamendis ja Austraalia Rahvusülikoolis ning Austraalia suurimas kaitsejõudude baasis Townsville’is.

Riigikogu pressitalitus

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tagasiside